Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях

Основні правила Приклади
Кома, крапка з комою
Між відносно рівноправними частинами
ставиться кома
Пан гуляв у себе в замку, у ярмі стогнеш
люди (Леся Українка); На білу гречку
впали роси, Веселі бджоли одгули,
Замовкло поле стоголосе В обіймах
золотої мли (М. Рильський).
Якщо рівноправні поширені частини
далекі за змістом, то можна поставити й
крапку з комою
Наче зачарований велетень стояв ліс…
В ньому було тихо; холодне повітря від
лютого морозу, здається, загусло, ані
ворухнеться (Панас Мирний).
461 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Тире
Треба мати на увазі, що письменники роз-
[ ділові знаки між частинами складного без-
1 сполучникового речення часом ставлять
і не за правилами, а відповідно до змісту
Не зоря ясна темної ночі в небі грає – ~~
дівоча врода пестить та гріє похмуру
душу! (Панас Мирний)..
Якщо між предикативними частинами
протиставні або зіставні відношення
І (ножна вставити сполучник а)
Ще сонячні промені сплять – досвітні
огні вже горять (Леся Українка).
Якщо у першій частині вказується на час
і або умову дії, про яку говориться в другій
частині (можна вставити сполучники
якщо, коли)
Робиш добро – не кайся, робиш зло —зла
сподівайся (Нар. творчість).
Якщо друга частина виражає наслідок або
висновок з того, про що говориться в пер­
шій частині (можна вставити через це,
тому)
Повіяв вітер по долині – пішла дібровою
луна (Т. Шевченко).
Якщо у другій частині міститься
порівняння з тим, про що говориться в
першій частині (можна вставити немов)
Говорить — шовком вишиває (Нар.
творчість). Подивилась ясно – заспівали
скрипки (П. Тичина). *■
Якщо друга частина виражає поясню­
вальні відношення у формі раптово
сприйнятого
Оглянувся – на порозі мати стоїть
(І. Багряний).
Двокрапка
Двокрапка ставиться: а) якщо друга
І частина виражає причину того, про що
1 говориться в першій (можна вставити
чому); б) розкриває зміст попередньої
(можна вставити а саме)
а) Погасли вечірні огні: у с і спочивають у
сні (Леся Українка); б) В душі у мене іншії
бажання: Я тільки думкою на світ і буду
жить (Леся Українка).
Якщо у першій частині є (або пропущено)
слова так, такий, одно; бачити, диви­
тись, чути, знати, побачити, почути, ‘
зрозуміти тощо), зміст яких розкриває
друга частина (з’ясувальні відношення)
Я відчував: пахне м ’ятою (М, Хвильо­
вий); Отакий і рости, сину, цікавий до
всього: життя треба знати
[А. Головко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.