Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синтаксичний розбір речення з прямою мовою

Зразок розбору речення з прямою мовою
<гІмпресіонізм та експресіонізм – і/е два мистецькі напрями, що зударилися своїми
протилежними світоглядними настановами на зламі 19-го і 20-го сторіч»
відповіла Олександра Черненко, коли її запитали (М. Євшан).
Слова автора відповіла Олександра Черненко, коли її запитали є реченням
складним, сполучниковим, складнопідрядним з обставинним часу. Головне речення
відповіла Олександра Черненко з двома головними членами, повне, непоширене.
Підрядне речення коли її запитали відповідає на питання коли?, вказує на час дії в
головному реченні, отже, воно є підрядним часу; приєднується сполучним словом
коли. Підрядне речення з головним членом, вираженим дієсловом минулого часу,
односкладне, неозначено-особове, повне, поширене прямим додатком її, і обста-
виною чвсу кали, неускладнене.
Пряма мова Імпресіонізм та експресіонізм – це два мистецькі напрями, що зуда­
рилися своїми протилежними світоглядними настановами на зламі 19-го і 20-го
сторіч. Це речення складне, сполучникове, складнопідрядне з підрядним приімен-
нюсово-означальним.
Схеми речення з прямою мовою:
І. 1. Слова автора: І З |
І коли?
ї : авом амярП .2шї |
І які?
п г т
П. [ [3], (коли); [[1], що (…) ]
Ш. «П», -с . а.
1. «Основою нового філософського світосприймання був ідеалізм, волюнтаризм,
а перш за все ірраціоналізм, що заперечував можливість пізнання за допомогою
виключно за допомогою інтелекту і наукових методів», – сказала Олександра Чер­
ненко. 2. «Я бажав би всіма силами душі, щоб музика моя поширювалась, щоб
збільшувалось число людей, які люблять її і знаходять в ній втіху і підпору», – сказав
П. Чайковський. коли всі усілися (І. Черниш). 3. «Яка ти розкішна, земле, – думала
Маланка. – Все село засівати тебе хлібом, прикрашати тебе зелом, заквітчати квітами»
(М. Коцюбинський). 4. Для цієї пори року існувало золоте правило, що опредмет-
нилось у народному прислів’ї: «У хліба короткі ноги, – як утече, то й довгими не
наздоженеш!» (В. Скуратівський). 5. Полюбіть труднощі і скажіть: «Благословенні є
перешкоди, бо ними зростаємо», – мужньо, окрилені духом устремління, у свідомості
величі нескінченного вдосконалення творчості життя (О. Реріх). 6 . «Слово – перше
дзеркало духу, – казав Петрарка, – а дух не останній водій слова». 7. «Людям на добро,
а мені на поміч, – сказав якось Терешко (Г. Тютюнник).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.