Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Цитата

Дослівно переданий на письмі уривок з якогось твору називається цитатою.
Цитати вживаються переважно в наукових та публіцистичних творах.
483 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Цитати наводяться в супроводі слів автора або без них: Цікавий символічний факт
про ціну людського імені наводить А. П Коваль. Посилаючись на М. Горбаневського,
дослідниця пише: « …в одному з племен індіанців людина, яка позичила щось, залишала
в заклад за позичене не якісь цінності, а власне ім ‘я. І доки не повертала боргу;
ходила без імені; у с і члени племені ї ї в цей час ніяк не називали» (Слово про слово. – К.
1986).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.