Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Як утворюється складне синтаксичне ціле? Розробіть алгоритм
2. Які засоби зв’язку використовуються для поєднання самостійних речень у
складному синтаксичному цілому? Наведіть приклади.
3. Як за допомогою інтонації оформляється складне синтаксичне ціле?
4. Що є спільного між складним синтаксичним цілим і абзацом? Наведіть
приклад.
5. Схарактеризуйте складне синтаксичне ціле з різними видами зв’язку. Наве­
діть приклади.
6. Як поєднуються речення у складному синтаксичному цілому? Обґрунтуйте.
7. Зазначте особливості складного синтаксичного цілого з ланцюжковим і
паралельним зв’язком компонентів. Наведіть приклади, побудуйте схеми.
8. Для чого використовуються цитати?
9. Які два різновиди цитування ви знаєте?
10. Які правила оформлення цитати в тексті, якщо вона наводиться не повністю?
11. Які правила паспортизації цитат (оформлення бібліографічних даних)?
12. Як оформлюється цитата, якщо наводиться в реченні у вигляді прямої мови?
Проілюструйте прикладами.
13. Як оформлюється цитата, якщо наводиться як складова частина в автор­
ському реченні?
14. Які правила оформлення цитати, якщо вона подається у формі вірша?
15. Чи можна змінювати щось у цитаті?
16. Чим відрізняється цитата від власне прямої мови?
17 Чи послуговуються цитатами в розмовно-побутовому стилі? В яких ситуацій
етикет не дозволяє вживання цитат?
16 Що називається діалогом?
19. Чи може супроводжуватися діалог словами автора? Наведіть приклади.
20. Обґрунтуйте, як передається діалог на письмі. Наведіть приклади.
21. Поясн іт ь уживання розділових знаків при діалозі.
22. Чи можлива заміна діалогу непрямою мовою? Наведіть приклади.
23. Складіть віртуальний діалог з Ліною Костенко на тему «Достоїнства і вади
українського національного характеру».
24. Складіть три діалоги, у яких: 1) зміст розмови двох осіб передано дослівно-
2) зміст розмови супроводжується словами автора; 3) зміст розмови супро­
воджується без слів автора.
25. Що називається прямою мовою?
26. Обґрунтуйте, які граматичні й структурні особливості відрізняють пряму мову
від непрямої? Наведіть приклади.
27. Яку позицію щодо слів автора може займати пряма мова? Наведіть приклади.
28. Яку роль виконують слова автора при прямій мові?
29. Як уводять в речення пряму мову і слова автора? Наведіть приклади.
30. Чим відрізняється невласне пряма мова від прямої? Наведіть приклади.
31. Які розділові знаки вживаються у реченні з прямою мовою? Наведіть при­
клади. Побудуйте алгоритми вживання розділових знаків у реченнях з прямою
мовою.
32. Побудуйте схеми речень з прямою мовою.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.