Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Тестові завдання для тематичного контролю. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

1. Довідкове видання, у якому зібрано найістотніші відомості з усіх або окремих галузей знань,
подані у формі доступного пояснення, називається;
а) енциклопедія;
б) тлумачний словник;
в) підручник;
г) хрестоматія.
2. Перша спроба розробити історичний словник належить:
а) Л. Булаховському; б) Є. Тимченку;
в) Л. Гумецькій; г) Б. Грінчснку.
3. Скільки реєстрових слів містить «Словник української мови» в і 1-ти томах (приблизно):
а) 120 тис.; б) 125 тис.;
в) 130 тис.; г) 135 тис.
4. Власне історія української лексикографії починається з кінця:
а) 15 ст.; б) 16 ст.;
в) 17 ст.; г)18ст.
5. Видатна чотиритомна праця «Словарь української мови» за редакцією Б. Грінченка, вийшла:
а) у кінці 19 ст.; б) на початку 20 ст.;
в) в середині 20 ст.; г) у кінці 20 ст.
6- Редактором 11 -томного «Словника української мови» 1970-1980 рр. є:
а) О. Потебня; б) Л. Будаховський;
в) 1. Білодід; г) П. Грищенко.

7. В акцентологічних словниках представлено:
а) гнізда споріднених слів;
б) нормативне наголошення;
в) літературну вимову;
г) нормативне написання.
8. Назвіть автора лексикографічних праць: «Словник-довідник з правопису» (1979), «Орфогра.
фічннй словник» (1996), «Правописний словник» (1999):
а) В. Бусел;
б) Л. Полюга;
в) С. Головащук;
г) М. Погрібний.
9. Автором семитомного Етимологічного словника української мови є:
а) О. Мельничук;
б) М. Пешак;
в) Д. Гринчишин;
г) Г. Удовиченко.
10. Пригадайте, який тип словника наявний у науковому доробку лексикографів Г. Арку шина,
В. Вашенка, П. Лисенка, М. Онишкевича:
а) орфографічний;
б) тлумачний;
в) діалектний;
г) фразеологічний.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.