Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Тестові завдання для тематичного контролю. ФОНОЛОГІЯ

І Визначте, у якому рядку усі голосні фонеми слів реалізуються інваріантами:
а) планер, диво, місто, буфер, сонце, поле;
б) добуток, рукопис, казати, італієць, нещастя;
в) сестри, твого, сідати, книга, сонячний;
г) клоччя, дах, потоп, кожух, поліські.
2. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах приголосні фонеми шумні:
а) капот, диво, легінь, стіл, світло;
б) кіт, поїздка, табу, сто, будка;
в) козак, дуб, хек, фен, сік;
г) садок, тиша, колодязь, голос, лексика.
3. Визначте, у якому рядку в усіх словах приголосні фонеми сонорні:
а) мир, рало, міна, лан, вирій;
б) вітер, рів, лінь, луки, нерви;
в) сад, дар, вид, лань, йод;
г) мінерал, шум, вій, німий, мило.
4. З’ясуйте, у якому рядку всі приголосні фонеми в словах реалізуються інваріантами:
а) кав’ярня, місто, кімната, щастя, весна;
б) лексика, язик, лист, щирий, місяць;
в) кіт, книга, батько, совість, вітер;
г) рядок, щабель, синій, ліки, інститут.
506 Тестові завдання для тематичного контролю
5 Виберіть рядок, у якому всі приголосні слів належать до однієї групи за активним мовним
органом:
а) бомба, міф, пава, вам. вимова;
б) галява, рух, газда, хутро, вирій;
в) хуга, хек, гудок, кіт, коса;
г) капот, туга, біль, мова, міль.
6 З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах наявний комбінаторний варіант приголосної фонеми
а) сільський, пісня, ніс, літо, піст;
б) вітер, кінь, осінь, сідати, білий;
в) біль, місто, кіт, шість, вікно;
г) варіант, хліб, тісно, міра, ліра.
7. Визначте, у якому рядку всі слова мають позиційний варіант голосної фонеми:
а) весняний, квітковий, привокзальний, помірний, синій;
б) сонце, підвищення, шоколад, горщик, рука;
в) репутація, вишивка, позначення, читання, письмо;
г) сейф, стрілка, чесний, нігті, матеріал.
8. Визначте, у якому рядку в усіх словах кількість фонем і звуків однакова:
а) дивляться, горіх, популярний, зжити, придорожний;
б) щастя, їсти, земля, пошук, любов;
в) вищий, воля, смієшся, безжалісний, значення;
г) подружжя, вітчизна, кирилиця, конституція, сміх.
9. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах кількість фонем і звуків не збігається:
а) зсипаємо, лінь, зчорнілий, легкість, блюдце;
б) злісність, двійка, щука, двері, масть;
в) кількість, орфографія, щирість, очі, Полісся;
г) розрісся, заквітчаний, обговорюється, кістці, милуєшся.
10. Виберіть рядок, який демонструє приклади фонологічної кореляції:
а) /гі-іхі, /в/-/ф/, /л/-/м/, /дж/-/ч/, /ґ/-/к/;
б) /з/-/с/, /д/-/т/, /дж/-/ч/, /б/-/п/, /дз/-/ц/;
в) /ж/-/ш/, /м/-/с/, /н/-/м/, /г/-/п/, /ц/-/с/;
г) /л/-/м/, /н/-/ц/, /к/-/л/, /п/-/ч/, /д/-/в/.
11. Знайдіть відповідність між науковими поглядами учених та визначенням ними кількості
голосних фонем в українській мові:
1. традиційний погляд; а) 7 голосних фонем;
2. Є. Тимченко; б) 5 голосних фонем;
3.0. Синявський; в) 12 голосних фонем;
4.1. Штібер. г) 6 голосних фонем;
12. Фонеми /е/-/и/ мають таку кількість диференціальних ознак:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г)4-
13. Дія голосних фонем /а/, /у/, /і/ в ненаголошеній позиції характерний такий тип редукції
а) зміна на слух майже непомітна;
б) алофони різних фонем змішуються;
в) утворюються ірраціональні звуки;
г) голосні взагалі випадають.
14. Виберіть рядок фонем, які в українській мові є завжди твердими:
а) /б/, /п/, /ф/, /м/, /ф/, /н/, /р/, /л/, /н/, /й/, Ід/, /т/;
б) /ж/, /ч/, /ш/, /дж/, /з/, /с/, /н/, /л/, /ф/, /к/;
в) /м/, /н/, /р/, /л/, /в/, /й/, /к/, /г/, /х/, ІчІ, /ш/, /ж/;
г) /г/, /к/, /х/, їх/, /ж/, /ч/, /ш/, /дж/, /б/, /п/, /в/, /м/, /ф/.

15. 3« ознакою палаталізації виділяють таку кількість корелятивних пар:
в) 7;
6) 8;
ш
г ) 10.
16. Визначте відповідність назв приголосних щодо способу творення в різних наукових виданнях:
1. проривні а) злиті
2. щілинні б) вібранти
3. дрижачі в) фрикативні
4. африкати г) зімкнені
17. Граничний складовий елемент морфеми, комплексний образ двох або кількох фонем, здатних
згідно з умовами морфологічної структури замінювати одна одну в межах тієї самої морфеми
називається:
а) аломорф; б) морфонема;
в) морф; г) додаткова дистрибуція.
18. Специфічно українським вважають чергування фонем:
а) /о/, /е/ з фонемним нулем;
б) /е/ з /о/ після шиплячих та /й/;
в) Му Щ /х/ – /ж/, /ч/, /ш/ – /з/, /ц/, /с/;
г) /о/, /е/ з Г\І.
19. Чергування приголосних фонем зі сполученням двох (наприклад, б – бл) пов’язане з:
а) І перехідним пом’якшенням;
б) II перехідним пом’якшенням;
в) ПІ перехідним пом’якшенням;
г) впливом | на приголосні.
20. Виберіть рядок слів, у якому всі фонеми /і/ походять з Ті:
а) літо, хліб, іноді, кінь, фільм;
б) ліс, кількість, нігті, горіх, кішка;
в) вітер, пісня, дід, сільський, сіно;
г) сніг, білет, зміна, стіл, вікно.
21. Визначте, скільки чергувань відбулося в слові нічліг:
а) 1; 6)2;
в) 3; г) жодного.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.