Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Тестові завдання для тематичного контролю. ОРФОЕПІЯ

1. Визначте, у якому рядку всі слова мають варіативне наголошення:
а) помилка, розплід, добір, усмішка, алфавіт;
б) загадка, розбір, показник, дочиста, абихто;
в) фаховий, каталог, псевдонім, кілометр, маркетинг;
г) договір, розповідач, жалюзі, гуртожиток, мережа.
2. Виберіть рядок слів, де б зміна наголосу змінювала лексичне значення слова:
а) атлас, замок, володар, вогняний, жалібний;
б) батьківщина, прошу, об’єднання, приклад, колос;
в) лупа, людський, заголовок, весняний, усмішка;
г) типовий, сім’я, лапки, вигода, високо.
3. З’ясуйте, у якому рядку вимова всіх слів збігається з їх написанням:
а) студент; чужина, ніч, вітчизна, травестія;
б) гуцул, говорити, яма, підвищити, сміх;
в) хвороба, Полтава, коробка, дошка, лава;
г) синій, пом’якшений, ручці, зима, голубка.
508 Тестові завдання дли тематичного контролю
4. В иберіть рядок, у якому всі слова вимовляються зі звуком [г]:
а) гава, газда, граблі, гуцулка, гурт;
б) гуркіт, гудзик, герлига, гуру, гарем;
в) гуляш, гульба, Грузія, гротеск, гречка;
г) ганок, грунт, герготіти, дзига, ґатунок.
5. Укажіть, у якому рядку в усіх словах дж і ді позначають один звук;
а) підземний, віджити, відзоріти, дзвонар, джунглі;
б) джем, дзьоб, дзвоник, джинси, джаз;
в) дзюркіт, дзеркало, джигіт, джемпер, відзвучащ
г) джоуль, дзвонар, підзорний, підживлення, джерело.
6. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах відбувається асиміляція приголосних:
а) рости, безбережний, анекдот, вокзал, рости;
б) молотьба, якби, березняк, житловий, роздавати;
в) легко, дочці, пісня, розширити, честь;
г) грядка, днями, дзвін, розчесати, бездарний.
7. З’ясуйте, у якому рядку в усіх словах відбувається асиміляція приголосних:
а) стіна, вітчим, грається, житнє, безжалісний;
б) застій, обшир, ручці, молодший, безсонний;
в) сьогодні, коротший, баластний, коритце, рушник;
г) грієшся, нігті, мишці, зчищу, пункт.
8. Виберіть рядок, де в обох словосполученнях не порушено правила милозвучності:
а) справа йде на лад, слова і музика;
б) рятуватись втечею, прочитати у книзі;
в) мірялись силою, поля й ліси;
г) раніше й тепер, зустрітися зі мною.
9. Голосний звук [е] наближується до [и]:
а) у кінці слова;
б) перед наголошеним [и]; .
в) у всіх наголошених позиціях;
г) на початку слова.
10. Голосний звук [о] наближується до [у]:
а) у будь-якій ненаголошеній позиції;
б) перед складом з наголошеним [у] або [і];
в) тільки перед складом з наголошеним [у];
г) на початку слова.
11. Виберіть правильний фонетичний запис слова зжувати:
а) [ж:увати];
б) [сжувати];
в) [зжувати];
г) [шжувати].
12. Приголосний [д] перед свистячими внаслідок регресивної асиміляції змінюється на:
13. Приставляння звука на початку слова (наприклад, іржа, гайда) називають:
14. Уникнення збігу голосних або приголосних забезпечується чергуванням:
а) фонетичним;
б) фонологічним;
в) евфонічним;
г) морфонологічним.
а) И ;
в) [ц];
б)М;
г ) [ д з ] .
а) епентеза;
в) метатеза;
б) протеза;
г) дієреза.
509 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
15. Укажіть рядок, у якому в усіх словах наголос в російській і українській мові не збігатиметься:
а) веретено, дошка, дрова, колесо, кропива;
б) решето, циган, вітчим, олень, кілометр;
в) петля, подруга, тополя, коромисло, псевдонім;
г) вільха, широко, ненависть, статуя, буквар.
16 Виберіть рядок, в усіх словах якого наголоиіеігий другий склад;
а) псевдонім, документ, фаховий, шофер, діалог;
б) запитання, український, випадок, каталог, новий;
в) квартал, завдання, перепустка, шляхи, індустрія;
г) читання, літопис, старий, барометр, газовий.
17. Виберіть рядок, у якому всі наведені приклади містять проклітики;
а) сказав би, не знайшов, на галявині, після занять;
б) у повітрі, на небі, під ранок, вийшов би;
в) зігрів би, знайшов же, без тебе, у морі;
г) над нами, перед і мною, уві сні, під деревом.
18. Визначте відповідність: поєднання фонем – реалізація їх у звуках:
1)/с/+/ш/; а)[жч];
2) /с /1 /ч/; б) [жш];
3) /з/ + /ш/; в) [шч];
4) /»/ + /ч/. г)[ш:].
19. Перед напівпом’якшеними послідовно пом’якшуються такі приголосні:
•МдИтИлИн];
б) [з], [ц], [с], [да];
B)[6].[n].[B],[Mj,M>];
I M . W. [ш], [дж].
20. Емфатичний наголос – це:
а) виділення у вимові якогось слова для підкреслення його емоційного значення;
б) наголос, що виконує функцію виділення одного зі складів слова;
в) виділення у вимові важливої змістової та логічної частини речення;
г) наголос, яким виділяється у вимові найбільш важливе за змістом слово в межах синтагми.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.