Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Тестові завдання для тематичного контролю. ГРАФІКА

1. Визначте рядок, де в усіх словах кількість графем і фонем не збігається:
а) приязнь, їсти, єднання, щирість, ягня;
б) щільний, єдність, юний, щастя, підживлює;
в) честь, тьмяно, діяти, сяяти, радість;
г) їдуть, узлісся, синє, всюди, життя.
2. Визначте рядок, де в усіх словах кількість графем і фонем збігається:
а) бадьорість, кімната, ряд, юстиція, дзвін;
б) люди, стяг, свято, кузня, дочці;
в) весілля, джміль, їхній, щороку, совість;
г) кількість, морський, цифра, піщинка, місто.
3. Найменша емнелорозрізнювальна одиниця системи письма, що виражає відношення між
фонемою і літерою, називається;
а) орфограма; б) буква;
в) звук; г) графема.
4. Назвіть, за допомогою скількох букв в сучасній українській мові передаються голосні фонеми:
•>6; 6)7;
в) 9; г) 10.
510 5- Визначте, за допомогою скількох букв в сучасній українській мові псрсдиотк* приголосні
фонеми:
а) 20; 6)21;
в) 22; г)23.
6. З’ясуйте, який вид письма характерний для сучасної української мови:
а) літературно-звукове;
б) піктографічне;
в) ідеографічне;
г) складове.
7. Уперше літеру г на позначення проривної фонемн запровадив:
а) М. Шашкевич;
б) М. Смотрицький;
в) Я. Головацький;
г) І. Вагилевич.
8. Найдавнішим типом стародавнього українського письма вважають:
а) устав; б) півустав;
в) скоропис; г) «гражданку».
9. Визначте, у якому рядку всі слова розташовані в алфавітному порядку:
а) галка, географ, гомін, гороскоп, гонор;
б) галас, гай, геометрія, гіркота, гончар;
в) горб, гуркіт, геній, гарбуз, гроза;
г) галоп, галочка, ганчірка, ганьба, гарем.
10. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів в алфавітному порядку:
а) лис, лихослов, личко, лібрето, логіка;
б) лицемір, лише, лікоть, лінгвіст, луза;
в) лавина, лакей, лапа, легковий, легкий;
г) лихо, Лондон, Луганськ, лук, луска.
11. З’ясуйте, у якому рядку записано букви, що завжди позначають дві фонеми:
а) ї, щ; б) я, ю, є;
в) я, ю, є, ї; г) я, ю, є, ї, щ.
12. Розділ мовознавства, що встановлює відповідності між звуковим значенням букв і а
написанням, називається:
а) орфографія;
б) графіка;
в) фонетика;
г) морфонологія.
13. З’ясуйте, за яким орфографічним принципом пишеться слово гарячий:
а) фонетичним;
б) морфологічним;
в) традиційним;
г) смисловим.
14. Принцип орфографії, що визначає написання слова залежно від його значення, кхмпапьсі:
а) фонетичний;
б) морфологічний;
в) традиційний, або історичний;
г) смисловий, або диференційний.
15. «Кулішівка», «драгоманівка» — системи правопису XIX ст., шо послідовно відбивають
а) фонетичний принцип;
б) морфологічний принцип;
в) історичний принцип;
г) смисловий принцип.

16. Пригадайте, де відбулася правописна конференція (1928), яка схвалила новий, розширений
український правописний кодекс:
я) Київ; б) Львів;
в) Харків; г) Полтава.
17. Визначте рядок, у кожному слові якого є небуквені орфограми:
а) Луганщина, Новий рік. зверху, подзвониш, вілла;
б) давним-давно, півогірка, впору, комп’ютер, суспільно корисний;
в) піддашшя, м’яч, Донеччина, червоногарячий, розрісся;
г) щодалі, туманно, тьмяно, скатертю, кузня.
18. Визначте рядок, у кожному слові якого наявні тільки буквені орфограми:
а) до пори, віч-на-віч, дорожчий, яскравий, Донеччина;
б) зранку, пів’яблука, щавель, дистанція, навчання;
в) увечері, до побачення, весняний, замкненість, яма;
г) завзятий, злість, щетина, якось, Київ.
19. Усталена система правил, які забезпечують єдність передачі усного мовлення в писемній формі,
називається:
а) орфоепічні норми; б) орфографічні норми;
в) фонетичні норми; г) графічні норми.
20. Дієслівні норми на -ться, -шся пишуться за:
а) фонетичним принципом;
б) морфологічним принципом;
в) історичним принципом;
г) смисловим принципом.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.