Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Тестові завдання для тематичного контролю. МОРФЕМІКА

1. Морфема – це…:
а) найменша одиниця звукової системи мови, за допомогою якої розпізнаються значущі одиниці
мови;
б) найменша неподільна значуща частина слова, яка є носієм певного лексичного чи
граматичного значення;
в) частина фразового такту, що має переважно кілька звуків, об’єднаних навколо складотворного
центра;
г) виділення фонетичними засобами одного із складів фразового такту.
2. Укажіть рядок, у якому всі слова мають префікс:
а) вимога, вимолот, винахід, вибити, вигода;
б) випал, випас, випар, вибороти, вивести;
в) виправляти, вираховувати, виражати, вигнати, вигідний;
г) винагородити, виразити, висловити, вибрати, вибачити.
3. Укажіть рядок, усі слова якого мають таку структуру: префікс, корінь, суфікс, закінчення:
а) терти, гірський, маненький, зустріти, апелювати;
б) передбачення, прізвисько, походити, навантажити, зосереджений;
в) задзеленчати, потроїти, дотримуватися, аналітичний, зрушити;
г) виділити, штовхнути, вказувати, нагромаджувати, дотепний.
4. Корінь слова — це…
а) основна, стрижнева морфема, що виражає загальне лексичне значення слова;
б) носій словотвірного і граматичного значень слова, що уточнює речове значення основної
морфеми в слові;
516 Тестові завдання ді того контролю
в) конкретний вияв морфеми, найменші значуща частина, що внділяспся у складі певної
конкретної словоформи слова;
г) морф певної морфеми, що зазнав фонетичної модифікації.
5. Укажіть рядок, у якому в усіх словах наявні варіактн однієї морфеми;
а) веселий, веселіший, найвеселіший, превеселий, веселенький;
б) ліс, лісовий, лісовик, лісостеп, залісся;
в) дрібнісінький, дрібнесенький, дрібнюсінький;
г) зелено, весело, відверто, щедро, міцно.
6 Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку структуру: корінь, суфікс, закінченні:
а) безстрашний, абітурієнт, аварія, подяка, думати;
б) адресував, авансувати, актуальність, економіка, дощечка;
в) багристий, зеленішого, душевний, чекати, дрібний;
г) опановувати, стрімко, зустрічати, акуратність, драматичний.
7. Типами афіксальних морфем є…:
а) корінь, префікс, суфікс, постфікс;
б) префікс, інтерфікс, флексія, постфікс;
в) префікс, інтерфікс, суфікс, флексія;
г) префікс, суфікс, постфікс, флексія.
8. Укажіть рядок, у якому в усіх словах нульова флексія:
а) абиякий, абітурієнт, хтозна-що, стиха, зимовий;
б) згадай, багрець, авансував, приходь, міць;
в) абсолютно, стіл, анатом, пательня, свято;
г) блажен, апеляція, вітер, гай, коромисло.
9. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку структуру: корінь, суфікс:
а) гарно, весело, щиро, даром, густо;
б) красиво, сонно, міцно, якісно, голосно;
в) блаженно, синьо, мирно, трубо, старанно;
г) відверто, цікаво, принагідно, художньо, стомлено.
10. Морф – це…:
а) основна, стрижнева морфема, що виражає загальне лексичне значення слова;
б) конкретний вияв морфемн, найменша значуща частина, що виділяється у складі певної
конкретної словоформи слова;
в) носій словотвірного і граматичного значень слова, шо уточнює речове значення основної
морфеми в слові;
г) морф певної морфеми, що зазнав фонетичної модифікації.
11. Укажіть рядок, у якому всі слова мають формотворчі афікси:
а) слідкував, най щиріший, писали, вищий, ходила;
б) синочок, лісовик, праліс, передумати, веселіший;
в) довший, найдовший, переходити, віддати, пречудовий;
г) прилетіти, відлетіти, перелетіти, відчувати, переписав.
12. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову: префікс, корінь, суфікс, закінчення:
а) надбрів’я, перестати, відвар, навчити, науковий;
б) наділ, виклик, виїзд, напис, натрапити;
в) видобути, визбираний, виконати, абиякий, небезпечний;
г ) пригадати, відварити, присісти, бувалий, національний.
13. Аломорфи – це…
а) носії словотвірного і граматичного значень слова;
б) омонімічні афікси;
в) морф певної морфеми, що зазнав фонетичної модифікації, зумовленої звуковим складом
сусідніх морфів або формальною будовою слова;
г) конкретний вияв морфеми, найменша значуща частина, що внділяєтьса у складі певної
конкретної словоформи слова.
517 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
14. Упшпть рядок, у якому основа кожного слова с зв’язаною:
•) підводний, пташечка, провулок, відвертість, кадровий;
б) добавка, домашній, вітровій, лінійка, народження;
•) абонемент, важливий, кінець, думка, місцевий;
г) абонент, надбавка, німець, звичка, палець.
15. Укажіть рядок, усі слова якого мають таку будову: корінь, суфікс, суфікс, закінчення:
а) писаний, науковість, броньований, публікування, м’якшити;
б) загадковість, визнаний, вишити, обов’язок, знайомити;
в) виспівують, старанний, кошений, знищити, іронічний;
г) степовий, пружність, братерство, ніяковіти, вираження.
16. Варіанти морфеми – це…
а) найменші значущі неподільні частини слова;
б) морфи, які характеризуються фонемною близькістю, наділені тотожним значенням, здатні
замінити один одного в складі того ж слова чи словоформи;
в) морф певної морфеми, що зазнав фонетичної модифікації, зумовленої звуковим складом
сусідніх морфів або формальною будовою слова;
г) конкретний вияв морфеми, найменша значуща частина, що виділяється у складі певної
конкретної словоформи слова.
і 7. Укажіть рядок, у якому всі слова мають похідну основу:
а) напис, хід, письмо, щедрість, чуття;
б) старанний, стіл, щастя, кран, корінь;
в) навпіл, надійно, сніг, ялинка, віяти;
г) біг, навчання, вітер, ліра, миска.
18. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову: префікс, корінь, суфікс, закінчення:
а) виражати, виручати, віддалятися, ставити, відсторонитися;
б) виривати, наднормовкй, смішно, розцінити, віддати;
в) розпродаж, надвечір’я, прихід, роз’яснити, розшукати;
г) виспівуючи, вишитий, відблиск, привітання, впасти.
19. Аломорфи перебувають між собою у відношеннях…
а) градації; б) взаємозамінності;
в) взаємовикл ючення; г) взаємообумовл еності.
20. Укажіть рядок, у якому всі слова не мають закінчення:
а) вітер, паралелепіпед, льон, радіо, марно;
б) кіно, сумно, висміюючи, бордо, швидко;
в) правильно, комп’ютер, словотвір, консенсус, вірус;
г) суфлер, балет, кохаючи, бартер, танго.
21. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову: корінь, суфікс, закінчення:
а) осінній, зубрити, лікар, несений, пустити:
б) подушка, майстерність, врешті, олівець, рахувати;
в) кіт, словник, щоденник, собачий, майстровий;
г) снігопад, хімія, вчитель, робота, любов.
22. Варіанти морфеми перебувають між собою у відношеннях…:
а) взаємовиключення;
б) градації;
в) взасмообумовлсності.
г) взаємозамінності.
23. Укажіть рядок, у якому всі слова мають нульовий суфікс:
а) хід, перепис, землекоп, біг, пошук;
б) ходьба, брат, радість, стислий, відійшов;
в) снігопад, лісництво, возз’єднати, лагодити, дружба;
г) весніти, амплуа, вітати, привіт, зимно.
518 Тестові завдання для тематичного контролю
24 Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову: префікс, корінь, суфікс, закінчення:
а) розбивати, затриманий, заробіток, присісти, цілуватися;
б) прив’язь, замовлення, розв’язок, змерзнути, вбачати;
в) прижиттєвий, прив’язь, приходити, завантажити, бухгалтерія;
г) захисник, двох’ярусний, заправка, відібрати, сміятися.
25. Функції афіксів такі:
а) дериваційна, формозмінна; вираження граматичних значень і синтаксичних відношень слів;
б) дериваційна; вираження загального лексичного значення слова;
в) формотворча, словотворча;
г) формотворча, словотворча; вираження загального лексичного значення слова.
26. Укажіть рядок, усі слова якого мають вокалічну основу:
а) ступив, віднайти, осінь, капати, віхола;
б) приказка, стан, вічність, економіст, генератор;
в) темно, полум’яно, перепрошуючи, копати, ставши;
г) відверто, щирий, ходити, заважати, довгий.
27. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову: корінь, суфікс, закінчення:
а) сказати, віднаходити, сприяти, відхилити, можливий;
б) адресувати, книжний, валити, відвідати, ламати;
в) вічність, відбудувати, квадратний, багатий, безвідмовний;
г) говорити, фантазії, козеня, жалість, безстрашний.
28. Функція флексії – це…
а) формотворча;
б) словотворча;
в) показ граматичних значень і синтаксичних відношень між словами;
г) дериваційна.
29. Укажіть рядок, у якому в усіх словах у процесі історичного розвитку відбулося спрощення:
а) вилиця, коричневий, дар, висок, пир;
б) кориця, сметана, весло, бригада, взимку;
в) пир, розумник, обертати, стискати, письмо;
г) мир, пир, жир, командир, ставка.
30. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову: корінь, суфікс, закінчення:
а) бувалий, бомбардувати, брити, праліс, відібрати;
б) братик, будити, буфетник, господар, гранітний;
в) скляр, вабити, валяний, легкий, ластівка;
г) вантажник, вапно, бухгалтер, множити, модернізувати.
31. Деривація – це…;
а) утворення форм того самого слова;
б) процес, наслідком якого є втрата похідним словом здатності виділяти наявну в ньому первісну
морфему;
в) мовний процес, наслідком якого є зміна зовнішнього випаду службових морфем, переміщен­
ня меж між похідною основою і словотворчим афіксом;
г) процес утворення нових слів на основі інших як твірних за допомогою афіксів чи безафіксним
способом.
32. Укажіть рядок, у якому всі слова мають формотворчі афікси:
а) веретено, військкомат, ілюзія, вітання, очистила;
б) прийшов, найкращий, надіслала, красивіший, мріяв;
в) безвусий, застерігати, мережений, пакувати, охопив;
г) сумнівний, дешевший, найвеселіший, престарий, опитаний.
33. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову: корінь, суфікс, суфікс, закінчення:
а) паяний, весільний, кінний, афіксальний, словниковий;
б) мовчун, зимувати, кидання, маслянистий, мармурувати;
в) копаний, школярство, рішучість, міркування, рятувальник;
519 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
г) український, будівельний, масштабність, друкувати, доторкатися.
34. Кпмфіксом називається…
а) афікс, який маг неподільне значення і складається з двох частин;
б) службова морфема, що розташована перед коренем і виконує словотворчу або граматичну
функцію;
в) основна, стрижнева морфема, що виражає загальне лексичне значення слова;
г) службова морфема, яка розташована після кореня й надає слову нового значення або ж його
відтінку
35. Укажіть рядок, у якому всі слова мають зв’язаний корінь;
а) взуття, комора, крилатість, звиклий, чергувати;
б) гілля, німець, відро, вулиця, ступати;
в) туризм, хімія, перцепція, марширування, стогнати;
г) вулиця, відвикати, безпалий, роздягнути, взуття.
36. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову; корінь, суфікс, закінчення:
а) педагогічний, товариський, графітовий, зеленуватий, атлетика;
б) мідяний, восени, прийшовши, основний, ахати;
в) зав’язавши, учений, мирно, асоціювати, післязавтра;
г) морфеміка, пригнічений, дієвий, достойний, дивитися.
37. Спрощенням називається…
а) мовний процес, наслідком якого є зміна зовнішнього вигляду службових морфем, переміщен-|
ня меж між похідною основою і словотворчим афіксом;
б) процес перетворення в морфологічній будові слова, коли похідна основа стає непохідною;
в) процес утворення нових слів на основі інших як твірних за допомогою афіксів чи безафіксним
способом.
г) утворення форм того самого слова.
38. Укажіть рядок, у якому всі слова мають консонантну основу;
а) кінь, подорож, хотіти, чепурився, кіно;
б) прийняти, ламаний, червень, святкував, лежачи;
в) елеватор, протилежний, магія, феєрверк, пес;
г) піаніно, радісно, червоніти, терміни, кав’ярня.
39. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову; префікс, корінь, суфікс, закінчення, пост-|
фісс:
а) насміятися, прислухатися, надивитися, прицінитися, замріятися;
б) наклеювати, прижитися, перехотіти, відчувати, зупинитися;
в) нестися, веселитися, втомитися, ночувати, мружитися;
г) цілуватися, копатися, вгамуватися, танути, захоплюватися.
40. Перерозклад – це…:
а) утворення форм того самого слова;
б) процес утворення нових слів на основі інших як твірних за допомогою афіксів чи безафіксним
способом;
в) процес, наслідком якого є втрата похідним словом здатності виділяти наявну в ньому первісну
морфему;
г) історична зміна морфемної будови слова, пов’язана з іншим членуванням слова на похідну^
основу та афікси.
41. Укажіть рядок, у якому всі слова мають нульову морфему:
а) сестра, мати, рядок, щедрість, знахідка;
б) брат, заслаб, розправа, кисень, приходив;
в) тінь, сінокіс, стеля, закуток, міць;
г) пароплав, обнова, дерево, револьвер, дід.
42 Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову; префікс, корінь, суфікс, закінчення:
а) безрукий, перехотіти, обновити, довозити, зв’язувати;
б) причепа, перечитувати, слюсарювати, командувати, заслонити;
520 в) різання, спостережливість, обробка, дотепний, ходите;
г) засекречувати, міжобласний, могутній, привітати, віддаючи.
. ускладненням називається…:
а) процес утворення нових слів на основі інших як твірних їв допомогою афіксів чи безафіксним
способом;
б) процес, наслідком якого є втрата похідним словом здатності виділяти наявну в ньому первісну
морфему;
в) збільшення кількості виділюваних у слові морфем;
г) мовний процес, наслідком якого є зміна зовнішнього випаду службових морфем, переміщен­
ня меж між похідною основою і словотворчим афіксом.
44 Укажіть рядок, у якому всі слова мають омонімічні суфікси:
а) горобина, купець, стовпець, англієць, покупець;
б) рука, студентка, гадка, ставка, кішка;
в) горошина, морквина, цибулина, піщина, картоплина;
г) грузин, данець, іркутянин, москвич, одесит.
45. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову: корінь, суфікс, суфікс:
а) високо, радісно, готувавши, темно, кинувши;
б) струнко, ставити, візерунок, буряний, направити;
в) вітання, вільно, зробивши, декламувати, квітникар;
г) вказувати, нарізно, штовхнувши, докоряти, бурити.
46. Вільна основа – це…:
а) основа, що має здатність до вільного вияву свого морфемного складу;
б) основа, яка не має здатності вільно виявляти свій морфемний склад;
в) основа, у складі якої не виділяються словотворчі афікси і яка не мотивується через зв’язки з
словами того самого кореня;
г) основа, у складі якої, крім кореневої морфеми, виділяється один чи кілька словотворчих
афіксів і яка мотивується через семантико-словотвірні зв’язки з іншими словами того самого
кореня.
47. Укажіть рядок, у якому всі слова – похідні:
а) озеро, вічно, водопровідний, снігопад, чесність;
б) онук, вовна, воювати, книга, вересень;
в) класик, класний, клас, лід, заєць;
г) біг, стрільба, письмо, хід, друк.
48. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову: корінь, суфікс, закінчення:
а) ставок, письмо, кліпати, осінній, бордовий;
б) кістка, м’якошерстий, м’ясистий, чесати, дивувати;
в) навантажити, наглий, нагнути, докірливий, єдиний;
г) кобзар, півколо, письменних, затишний, модернізувати.
49. Зв’язана основа – це…:
а) основа, у складі якої не виділяються словотворчі афікси і яка не мотивується через зв’язки і
словами того самого кореня;
б) основа, у складі якої, крім кореневої морфеми, виділяється один чи кілька словотворчих
афіксів і яка мотивується через семантико-словотвірні зв’язки з іншими словами того самого
кореня;
в) основа, яка не мас здатності вільно виявляти свій морфемний склад,
г) основа, що має здатність до вільного вияву свого морфемного складу.
50- Укажіть рядок, у якому в усіх словах основа похідна:
а) агрусовий, восени, частковий, відверто, хід;
б) єхидна, баритися, ясність, кіт, ставок;
в) Європа, яблуко, їжак, ставлення, кінь;
г) піротехніка, ймовірно, їсти, жар, бажання.
51 Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову: корінь, суфікс, закінчення:
а) кошеня, гіпербола, кріпацтво, вродити, всебічний;
б) акомпанувати, романтичний, мебляр, ворогувати, тішити.
в) баштанник, чавунний, пишучи, гудіння, держава;
г) столяр, чіпляти, приголубити, декорація, демократія.
52. Мотивована основа – це…
а) основа, яка не має здатності вільно виявляти свій морфемний склад;
б) основа, у складі якої, крім кореневої морфеми, виділяється один чи кілька словотворчих
афіксів і яка мотивується через семантико-словотвірні зв’язки з іншими словами того самого
кореня;
в) основа, у складі якої не виділяються словотворчі афікси і яка не мотивується через зв’язки з
словами того самого кореня;
г) основа, шо мас здатність до вільного вияву свого морфемного складу.
53. Укажіть рядок, у якому всі слова є непохідними;
а) дар, вітрило, степовик, суховій, стіл;
б) жир, кориця, залізо, ліс, вітер;
в) весло, висок, книжка, стадіон, вчитель;
г) червоний, дар, автоматичний, кисень, віддавати.
54. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову: префікс, корінь, суфікс, закінчення:
а) перемога, злісний, беззубий, якісно, тріснути;
б) відправити, завдання, закінчення, вихід, динаміка;
в) застілля, намальована, безбородий, відданий, превеселий;
г) безногий, відданий, розділ, безстрашний, побагровіти.
55. Немотивована основа – це…
а) основа, у складі якої не виділяються словотворчі афікси і яка не мотивується через зв’язки з
словами того самого кореня;
б) похідна основа;
в) вільна основа;
г) зв’язана основа.
56. Укажіть рядок, у якому всі слова мають вокалічну основу:
а) осінь, путь, зима, сходи, єхидна;
б) близько, гілка, ораторія, озеро, читати;
в) сумно, хотіти, чистити, вартісний, стати;
г) балансувати, темно, клекочучи, вимітати, відкопавши.
57. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову: корінь, суфікс, суфікс, закінчення:
а) малесенький, білченя, снування, важливий, змагайтесь;
б) ламання, гонористість, працюючий, жартівливий, життєвий;
в) ламаний, читання, майстер, забрати, золотистий;
г) плавкість, школярство, знаходити, гордовитий, головувати.
58. Префіксоїди та афіксоїди – це…
а) морфеми, які приєднуються до твірної основи при словотворенні;
б) формотворчі афікси;
в) засіб словотворення зворотних дієслів;
г) початкові або кінцеві елементи складних слів.
59. Укажіть рядок, у якому всі слова мають консонантну основу:
а) гірський, перо, колія, земля, надвечір;
б) оратор, читати, побачивши, біг, готувалися;
в) собака, стояти, опіка, пробачення, виручати;
г) конфікс, перекладати, плащ, весело, надзвичайно.
60. Укажіть рядок, у якому всі слова мають таку будову: префікс, корінь, суфікс, суфікс, закінчення:
а) вигадування, заспокійливість, зволожувач, виблискування, вимогливість;
б) створення, шкільний, їдальня, дивувати, дізнатися; г
Тестові завдання для тематичного контролю
в) відданість, коханім, вчитель, відправлення, відрізнити;
г) викопування, заготівельник, пристосувати, відділення, витримати.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.