Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Тестові завдання для тематичного контролю. СЛОВОТВІР

1 Словотвір вивчає…:
а) слова, їх значення, походження й використання;
б) словотворчі значення, матеріальні засоби вираження й способи творення слів у сучасній мові.
в) способи творення слів;
г) слова зі спільним коренем, але з різним лексичним значенням.
2 Визначте, у якому рядку всі слова немотивовані:
а) кривий, нести, ковток, юнь, вивезти;
б) пишуть, голова, босий, хтось, білий;
в) синь, ніч, рух, сонце, дощ;
г) новий, лисий, дуб, говорю, літо.
3. Позначте рядок, у якому всі слова утворені префіксальним способом:
а) прадід, написати, премудрий, прозелень, передумати;
б) перехід, прадавній, невесело, вбік, покохати;
в) безмежний, прамова, контрудар, забагато, переддень;
г) насип, передбачити, безкоштовний, преспокійно, ультрамодний.
4. Схема побудови слів певної частини мови, абстрагована від конкретних лексичних одиниць, що
характеризується спільністю частиномовної належності твірних слів, формантом, тотожним у
матеріальному й семантичному відношенні, спільним словотвірним значенням, – це:
а) словотворення; б) словотворче значення;
в) словотвірна модель; г) словотвірний тип.
5. Визначте, у якому рядку всі слова мотивуються іменниками:
а) шахіст, заземлити, хід, шахтарський, золотий;
б) луговий, верхи, доцільний, студентство, безголосий;
в) знешкодити, набіг, імміграція, сільський, безвольний;
г) аморальний, книжечка, догляд, провесна, щедрість.
6. Позначте рядок, у якому всі слова утворені суфіксальним способом:
а) слухач, барвистий, геройство, родовідний, жовтизна;
б) радіти, весніти, сходити, щедрість, вічно;
в) по-столичному, безмежно, боротьба, водій, ходіння;
г) підніжка, закрутка, висуванка, захопленні, картоплина.
7. Твірна основа – це…:
а) значуща частина слова, що містить у собі значення спіпьнокореневнх слів;
б) часина слова без закінчення, що виражає його лексичне значенні;
в) та частина похідного слова, яка є спільною з основою твірного слова;
г) змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значенні.
8- З’ясуйте, у якому рядку всі слова, подані в парах, є твірним – похідним:
а) поклик – покликати, позначка – знак, пестливий – пестити;
б) варити – переварити, орати – орач, синь – синій;
в) художник – художниця, загальний – узагальнювати, зброя – обеззброїти,
г) безпомилковий – помилковий, здобувати – здобувач, знекровити – кров.
■ Позначте рядок, у якому всі слова утворені префіксально-суфіксальним способом:
а) затемнити, придорожній, обезсилити, міжгір’ї, передосінній;
б) недалеко, по-вашому, затінок, супровідний, контрреволюційний;
в) У*рмити, підземка, розшумітися, прибутковий, правічний;
г) сповільнити, передчасний, по-українськи, безбарвний, передмісті.
523 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
10. Формантом називається…
а) елемент похідного слова, за допомогою якого воно утворилося і яким відрізняється від ту­
гого;
б) центральна одиниця слова, на базі якої за допомогою службових морфем формується ноа>
лексема;
в) слово, словоформа, відмінково-прийменникова форма, висловлювання, які формують семав-
тичну основу похідного слова;
г) частина слова, за допомогою якої утворюються словоформи однієї лексеми.
11. Визначте, у якому рядку твірні поданих похідних слів належать до однієї частини мови;
а) сліпота, слухацький, хімік, росинка, рукописний;
б) восени, книжковий, сухарик, вовченя, вибалок;
в) білизна, знання, слізка, недруг, скрипаль;
г) розподіл, співавтор, проїзний, вдень, український.
12. Позначте рядок, у якому всі слова утворені одним способом:
а) прийти, пречудовий, перехід, найгірший, архіважливий;
б) мудрість, доброта, читання, весело, пішохідний;
в) по-козацьки, прозелень, пробачення, походити, лісостеповий;
г) водоспад, місяцехід, лівобережний, водолазний, землемір.
13. Визначте, у якому рядку всі слова належать до одного словотвірного типу;
а) довжина, глибина, долина, низина;
б) баранина, телятина, конина, свинина;
в) цибулина, морквина, городина, картоплина;
г) зазубрина, подряпина, садовина, окалина.
14. Позначте рядок із правильно розташованими словами у словотвірних ланцюжках;
а) ділити – поділити – розподіл – розподілити;
б) біг – бігати – перебіг – перебігати;
в) вік – вічний — вічно – навічно;
г) міряти – виміряти – вимір – виміряний.
15. Визначте, у якому рядку всі слова утворені способом зрощення:
а) малосімейний, високохудожній, всеперемагаючий, малотиражний;
б) вищезазначений, добродіяти, всепоглинаючий, давновідомий;
в) високоповажний, злорадствувати, вільнонайманий, старозавітний;
г) вічноюний, східноукраїнський, природоохоронний, висопродуктивний.
16. Словотвірний ланцюжок – це…
а) вся сукупність спільнокореневих слів, упорядкована відношеннями похідності;
б) сукупність похідних слів, які мають одну і ту саму твірну основу і знаходяться на одному
ступені словотворення;
в) ряд спільнокореневих слів, організованих за принципом послідовної похідності від вихідної
ланки до кінцевої;
г) ряд однотипно побудованих слів з одним і тим же формантом та лексично різними моти­
ваторами.
17. Позначте рядок, у якому всі слова мають непохідну основу:
а) переддень, хода, великий, співати, вересень;
б) мати, дар, актор, горіти, вічний;
в) вода, верба, золото, веселий, бігти;
г) золотий, червоний, стіл, веселити, біг.
18. Позначте рядок, у якому всі слова утворені нульовою суфіксацією:
а) ніхто, безсонний, прозелень, палій, давно;
б) випадок, перетин, мрія, супровід, контрудар;
в) загадка, бажання, позолота, всюдихід, розклад;
г) захід, молодь, синь, супровід, намір.
524 Тестові завдання для тематичного контролю
19 Словотвірні моделі, за зразком яких творяться нові слова на сучасному етапі розвитку мови,
називаються:
а) регулярними; б) нерегулярними;
в) продуктивними; г) непродуктивними.
20. Позначте рядок, у якому всі слова мотивуються прикметниками:
а) зелень, применшити, власність, по-українському, спокійно;
б ) одужати, порядність, кольоровий, презавзятий, шумно;
в) привласнити, величезний, теплота, земляний, холодно;
г) аморальний, по-нашому, наполегливо, синява, старість.
21 Позначте рядок, у якому всі слова утворені одним способом творення:
а) сталевар, родовідний, пароплав, лівобережний, водоспад;
б) присвята, прикраса, оборона, підгрупа, сподівання;
в) яскраво, синіти, безіменний, осінній, столик;
г) синіти, щасливо, залицяння, здоров’я, людство.
22. Назвіть рядок, у якому слова розташовано так, щоб кожне попереднє слово було твірним для
наступного:
а) верх – вершник – вершниця – вершок – верхом;
б) лід – льодина – льодинка – льодовитий – льодовий;
в) Франція – француз – французький – по-французьки;
г) німець – німецький – по-німецькому – німка
23. Позначте рядок, у якому всі слова мотивуються дієсловами:
а) заклик, підписання, підгрунтя, підкладка, перелом;
б) роздум, перелаз, сидячи, вечеряти, викладання;
в) сміятися, купатися, сваритися, перестаратися, надходити;
г) заповідь, літак, палій, розбігтися, охоронець.
24. Позначте рядок, у якому всі слова утворені одним способом:
а) водолазний, легковажно, розчин, задум, виклад;
б) обездолити, вичитати, зарічний, прояснити, притишено;
в) по-нашому, брататися, легковажно, присвоїти, намір;
г) забагато, зафарбувати, зафіксований, заздрість, завеликий.
25. Словотвір охоплює:
а) творення слів з новим лексичним значенням та відтінком у значенні;
б) творення слів з новим лексичним значенням;
в) творення форм того самого слова;
г) творення слів з відтінком у значенні.
26. Позначте рядок, у якому всі слова мають подвійну мотивацію:
а) наплічник, розвеселитися, братній, нерівність;
б) мебляр, переекзаменувати, нафарбувати, перевидання;
в) розщедритися, вечірній, вчителька, водянистий;
г) гітарист, кіоскер, поштамт, задобрити.
27. Позначте рядок, у якому всі слова утворені способом складання із суфіксацією:
а) п’ятиденка, старорежимний, пішохідний, столітній;
б) приватновласницький, природоохоронний, плоскогір’я, водоспад;
в) малотиражний, густонаселений, вікопомний, новозавітний;
г) тризубий, десятиметровий, мореплавство, вищезгаданий.
28. Структурно різні шляхи й прийоми творення нових слів у результаті використання всіх наявних у
мові словотворчих ресурсів – це:
а) способи словотворення;
б) словотворчі значення;
в) словотвірні моделі;
г) словотвірні типи.
525 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
29. Визначте, у якому рядку подано твірні слова до похідних хід, біг, веселість, кол
а) хода, пробіг, весело, деколи, синька;
б) ходити, бігати, веселий, коли, синій;
в) ходіння, біганина, веселити, колись, синіти;
г) входити, забіг, веселенький, небудь, синюватий.
30. Визначте, у якому рядку всі слова утворені способом абревіації:
а) міськрада, Кабмін, самоскид, ООН, маслоробка;
б) електроенергія, фотоапарат, Мінюст, мотопіхота, водолаз;
в) фотокореспондент, спортбаза, маслозавод, облвно, юннат;
г) Держбанк, завгосп, інформбюро, комбат, сількор.
3 1. Позначте рядок, у якому подано слова, при творенні яких відбувся процес чергуванні
основі:
а) вольовий, зручність, полотняний, пташиний, фізик;
б) корисно, коріння, ненависний, оточення, противага;
в) серпневий, синів, студентство, футболіст, ходячий;
г) кораблик, стукіт, уявлення, француз, хитрість.
32. Визначте рядок, у якому усі твірні основи утворені від основ різних частин мови:
а) співучасник, запитання, безмежний, десятник, авторський;
б) сотня, писанкар, співак, бахкати, доброта;
в) оповідач, сумно, дехто, перебіг, п ’ятий;
г) білизна, замах, читання, двійня, схвильовано.
33. Позначте рядок, у якому всі слова утворені префіксальним способом:
а) правнук, накреслити, презавзятий, провесінь, передрукувати;
б) відмова, надзвичайний, несерйозно, скраю, присолити;
в) безголосий, прамова, контрреволюція, завеликий, передплата;
г) набіг, передбачити, міжбрівний, прегарно, імміграція.
34. З ’ясуйте, у якому рядку всі слова, подані в парах, є твірним – похідним:
а) ласка — ласкавий, зелений — прозелень, любов – любити;
б) революція – контрреволюція, зачин – зачинати, позеленіти – позеленілий; і
в) колоситися – колос, пританцьовувати – пританцьовуючи, синь – синій; я
г) край — скраю, переглядати – перегляд, сила – зусилля.
35. Визначте, у якому рядку всі слова мотивуються іменниками:
а) гітарист, прибережний, намір, студентство, дощ овий;
б) плановий, надвечір, безмежний, птаство, віконечко; Я
в) знекровити, скрегіт, ант ирелігійний, дитячий, безбарвний; Я
г) аполітичний, сонечко, погляд, підтекст, заздрість. Я
36. Позначте рядок, у якому всі слова утворені суфіксальним способом: Я
а) червоніти, закид, декламатор, якати, білизна;
б) щасливий, біляк, збігати, ст о,, мудро;
в) по-народному, безмежно, любов, носій, соління;
г) туристський, розмах, хатинка, сподівання, замріяний.
37. Позначте рядок із правильно розташованими словами у словотвірних ланцюжках:
а) учень — учити — учитель — учительський;
б) хід – перехід – переходите – перехідний;
в) огляд — оглядач — оглядати — оглядатися;
г) порох — порошите — запорошите – зал орошений.
38. Укажіть рядок, у якому всі слова, подані в парах, є твірним – похідним:
а) захід — заходите, сигнал — сигналите, співати — співаний;
б) читати — перечитати, співати – співак, нудь – нудний;
в) учень — учениця, веселий — звеселите, щебет – щебетати;
г) недосліджений – досліджений, перегляд — переглядати, зневоднити – вода.
5 2 6 Тестові завдання для тематичного контролю
39. Позначте рядок, у якому всі слова утворені одним способом:
а) переписати, премилий, підпис, найкорисніший, контрнаступ;
б) жовток, десятка, помах, завзято, лісостеповий;
в) хто-небудь, кудись, кусатися, колоситися, що-будь;
г) підзаголовок, заїхати, беззубий, передсвятковий, набігатися.
40. Позначте рядок, у якому подано слова, при творенні яких відбувся процес чергування у твірній
основі:
а) вечірній, лагідність, обшук, пташка, хибний;
б) підручний, поличка, спрощений, наново, наліт;
в) грізний, напад, обочина, напруженість, бабуня;
г) захоплення, одвертість, зачарований, сталевий.
41. Визначте, у якому рядку твірні поданих похідних слів належать до однієї частини мови:
а) німота, сумно, вічність, блакить, безвихідь;
б) взимку, гпядацький, передзвін, котик, передмістя;
в) білити, читання, кіннота, недруг, водій;
г) перерозподіл, співположення, геройство, вдень, сільський.
42. Позначте рядок, у якому всі слова утворені префіксально-суфіксальним способом:
а) безмежність, безкультурний, розкисання, приручити, узбіччя;
б) по-доброму, відстрілятися, розгнівити, вперше, забагато;
в) безглуздий, співзвучний, понизити, сучасний, по-нашому;
г) сповільнити, передчасний, по-українськи, безбарвний, передмістя.
43. Визначте, у якому рядку всі слова належать до одної словотвірної моделі:
а) ніжинський, ялтинський, глухівський, київський;
б) харківський, львівський, варшавський, лондонський;
в) криворізький, запорізький, луганський, одеський;
г) павлоградський, ровеньківський, алуштинський, борзнянський.
45. Позначте рядок із правильно розташованими словами у словотвірних ланцюжках:
а) сніг — сніговий – сніговик – сніговичок;
б) зв’язок – зв’язати – незв’язний – незв’язно;
в) горизонт – горизонтальний – горизонталь – горизонтально;
г) холодити – холод – холодильний – холодильник.
46. Визначте, у якому ряду всі слова утворені способом зрошення:
а) малотиражний, високохудожній, сільськогосподарський, листоноша;
б) лісонасадження, перекотиполе, вищезазначений, пішохід;
в) вічноюний, сінокіс, однозначний, нижчепідписаний;
г) сильнодіючий, пройдисвіт, швидкоплинний, густонаселений.
47. Словотвірне гніздо – це…
а) вся сукупність спільнокореневих слів, упорядкована відношеннями похідності;
б) сукупність похідних слів, які мають одну і ту саму твірну основу і знаходяться на одному
ступені словотворення;
в) ряд спільнокореневих слів, організованих за принципом послідовної похідності від вихідної
ланки до кінцевої;
г) ряд однотипно побудованих слів з одним і тим же формантом та лексично різними мотива­
торами.
48. Позначте рядок, у якому всі слова мають непохідну основу:
а) шостий, книга, дощ, новий, голова;
б) юнь, сонце, затишок, актор, говорити;
в) ходити, ніч, весна, голий, п’ять;
г) малиновий, золотий, червоний, веселий, скляний.
49. Позначте рядок, у якому всі слова утворені нульовою суфіксацією:
а) розклад, супровід, давно, добро, тиша;
б) бездара, переправа, кидок, п’ятий, відмова;
527 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
в) співак, загадка, водоспад, замах, зелень;
г) вовчий, суша, тепло, перебіг, зануда.
50. Позначте рядок, у якому в твірних основах усіх слів при словотворенні відбувається процес
усічешія:
а) українізувати, виставка, молодшати, кузня, повідомлення;
б) погоня, родовідний, оголошення, завіска, загадка;
в) подяка, гудок, дезорганізатор, землекоп, захоплення;
г) детальний, залитий, зосереджений, зріз, зрадіти.
51. Позначте рядок, у якому всі слова мотивуються прикметниками:
а) преспокійний, наймнліший, заздрісно, гниль, посиніти;
б) високо, увічнити, заздрість, радість, жовтіти;
в) порядність, старезний, доброта, осінній, безмежно;
г) аполітичний, по-вашому, наполегливо, закоханість, інакше.
52. Позначте рядок, у якому всі слова утворені одним способом творення:
а) сталевар, легковажність, дрібнолистий, далекоглядно, самозахист;
б) землевласник, обезбарвити, тонкозернистий, вільнодумність, широкодоступний;
в) лісостеповий, лісопарк, старорежимний, природоохоронний, тризуб;
г) водограй, високогірний, водопостачання, траво косіння, овочерізка.
53. Назвіть рядок, у якому слова розташовано так, щоб кожне попереднє слово було твірним для
наступного:
а) дощ – дощовий – дощик – дощовик;
б) кінь – кінний – кіннота – кінський;
в) в’язати – зв’язати – зв’язок – зв’язківець;
г) учити – учитель – учителька – учительська
54. Позначте рядок, у якому всі слова мотивуються дієсловами:
а) гордитися, оперитись, умиватися, сваритися, видаватися;
б) схопивши, переказ, сидячи, обідати, перенести;
в) задум, гравець, свист, рахунок, заземлити;
г) розповідь, примовка, зшитий, переплести, сподівання.
55. Позначте рядок, у якому всі слова утворені різними способами:
а) сумніватися, наречена, безкрів’я, убозтво, замало;
б) відтворивши, згадуючи, водій, водолазний, осінній;
в) міжбрів’я, безголосий, скраю, по-дитячому, міждержавний;
г) якось-то, чомусь, голитися, звідки-небудь, зустрітися.
56. Позначте рядок, у якому подано слова, при творенні яких відбувся процес накладання форманта
на твірну основу:
а) птаство, пірнути, пастух, соковитий;
б) писар, орач, одеський, київський;
в) донецький, регбіст, кам’янецький, відвідувач;
г) віденський, сільський, учительський, рибацький.
57. Позначте рядок, у якому всі слова мають непохідну основу:
в) сила, середина, метеор, охорона, цінити;
б) добро, крити, смак, закон, вересень;
в) сьомий, зелень, вечір, горох,
г) куток, летіти, пошук, ліс, плата.
58. Позначте рядок, у якому всі слова утворені суфіксальним способом:
в) дар, зрушення, зусилля, небезпечно, різьба;
б) велич, гуртом, двигун, змерзлий, зміст;
в) зупинка, пташка, веселитися, спокій, створіння;
г) веселити, ведмежий, рясно, родовідний, добовий.
528 Тестові завдання для тематичного контролю
59. Позначте рядок, у якому подано слова, при творенні яких відбувся процес накладання форманта
на твірну основу та чергування звуків твірної основи:
а) парубоцький, ппядацький, студентство, козацтво;
б) власницький, убозтво, моряцький, вищий;
в) рибацький, німецький, мистецький, месницький;
г) матроський, літак, запорозький, парубоцтво.
60. Визначте, у якому рядку подано твірні слова до похідних вихід, ліки, подруга, запобігливо,
зелень:
а) хода, лікар, дружити, запобігти, зеленіти;
б) ходити, лікарня, дружба, побігти, зеленити;
в) виходити, лікувати, друг, запобігливий, зелений;
г) вхід, лікувальний, дружний, запобігати, зелено.
61. Позначте рядок, у якому всі слова утворені способом складання із суфіксацією:
а) серцеїд, вічномолодий, ясновидець, життєдіяльний, далекосяжний;
б) інопланетянин, книгосховище, золотошукач, односільчанин, водоочисний;
в) землерийний, пароплавство, скороварка, п’ятиборець, рідколісся;
г) двовладдя, сінокосарка, асфальтоукладач, самодержець, гуртожиток.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.