Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Тестові завдання для тематичного контролю. СИНТАКСИС

1. Синтаксичними одиницями є:
а) тільки словосполучення;
б) тільки речення;
в) мінімальна синтаксична одиниця, словосполучення й речення;
г) словосполучення, речення й текст.
2. Позначте рядок, у якому допущено помилку у визначенні основних ознак словосполучення:
а) словосполучення є комунікативною одиницею;
б) словосполучення є номінативною одиницею;
в) словосполучення є будівельним матеріалом речення;
г) словосполучення будується на основі підрядного зв’язку.
3. Позначте рядок, у якому всі словосполучення є простими:
а) перший екзамен, знайти спільну мову, віртуозне виконання композиції;
б) хлопець дав волю ногам, попередня домовленість, радісна зустріч із другом;
в) найбільш важлива зустріч, дівчина із блакитними очима, не любити всіма фібрами душі;
г) готувати з душею, досягнення інших спортсменів, яскраві барви.
4. Позначте рядок, у якому всі словосполучення є простими:
а) весняний настрій, відомі українські актори, розташувати перед будинком;
б) відзначити за заслуги, виконання композиції, відповідати за вчинки дітей;
в) через мене заварилася каша, мовчки слухати розповідь, підійти до зупинки;
г) швидко накивати п’ятами, грати на гітарі, буду саджати квіти. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
5. Позначте рядок, у якому між компонентами усіх словосполучень встановлюються атрибутивні
смислові відношення:
а) розділ книги, розпорядження ректора, сукня в клітинку;
б) чарівні звуки, кава по-арабськн, зустріч з другом;
в) староста групи, перебувати у відряджені, старовинний годинник;
г) перевірка відвідування, смачна страва, зграя птахів.
6. Позначте рядок, у якому між компонентами усіх словосполучень встановлюються об’єктні
смислові відношення:
а) пофарбувати дах, захисник кордону, вироби з дерева;
б) замовляти обід, спілкуватися із колегами, схвалити остаточно;
в) здібний до танців, наказ командира, вирощувати квіти;
г) запросити танцювати, шкодувати за минулим, сильний духом.
7. Позначте рядок, у якому між компонентами усіх словосполучень встановлюються обставинні
смислові відношення:
а) набагато кращий, міцно триматися, мріяти про майбутнє;
б) повернутися через тиждень, їхати лісом, приїхати відпочити;
в) бігти навпростець, милуватися лісом, стояти струнко;
г) відповідати точно, читати повільно, логічна розповідь.
8. Позначте рядок, у якому словосполучення відповідає таким ознакам: субстантивне, смислові
відношення – об ‘сктні, зв ‘язок – сильне безпосереднє керування:
а) дорога ліворуч;
б) відважний боєць;
в) вишивання рушника;
г) спідниця в клітинку.
9. Позначте рядок, у якому словосполучення відповідає таким ознакам: ад’єктивне, смислові
відношення – слабке опосередковане керування:
а) надзвичайно важливий;
б) відомий письменник;
в) здатний на подвиг;
г) історично значущий.
10. Позначте рядок, у якому словосполучення відповідає таким ознакам: субстантивне, смислові
відношення – атрибутивні, синтаксичний зв ‘язок — відмінкове прилягання:
а) необдуманий вчинок
б) ваза із кришталю;
в) прямувати вулицею;
г) знемагати від болю.
11. Позначте рядок, у якому вказано функцію, не властиву реченню:
а) інформативна;
б) номінативна;
в) мислеутворююча;
г) комунікативна.
12. Структуру складного речення становлять:
а) прості речення;
б) предикативні частини, структура яких подібна до структури простого речення;
в)словосполучення;
г) семантичні блоки.
13. Пригадайте, хто із науковців поділив складнопідрядні речення з урахуванням стосунків
підрядної частини до головної в цілому чи до окремого її компонента на розчленовані та
нерозчленовані:
а) В. Бєлошапкова; б) І. Кручиніна;
в) І. Вихованець; г) О. Мельничук.
538 Тестові завдання для тематичного контролю
14. Позначте рядок, у якому представлене питально-спонукальне речення:
а) А чи не дали б ви нам трошки солі? (А. Головко);
б) Куди зникає щебет малюка, коли стас дорослою людина, і кольори роси у теплу ніч, і погляди
закоханих? (А. Малишко);
в) Може, я й справді мудрішати став? (Б. Олійник);
г) І як я міг тебе не впізнати? (В. Нестайко).
15. Позначте рядок, у якому представлене неповне еліптичне речення:
а) – А ви одружені? – Не встигла. – А родина у вас велика? – Велика… Від прабабусі до внучки…
Де тепер вони? Війна розвіяла (В. Коломієць);
б) Васильки у полі, васильки у полі, і у тебе, мила, васильки з-під вій (В. Сосюра);
в) Чужу біду на воді розведу, а своїй і кінця не знайду (Нар. творчість);
г) Хлопчики небіжки Явдохи прокидалися від заорюваних снів про їжу і кожного ранку, гнані
голодом, йшли на поле. Там лазили по стерні, визбирували те, що залишилось після вогню
(М. Ночовний).
16. Позначте рядок, у якому представлене речення із складеним підметом:
а) Хочу десь за голубою, за небесною габою я з тобою, милий, буть (П. Усенко);
б) На конференції, в очікуванні звинувачень, Віра і Бела радились щодо можливості розпочати
спільний художній проект (В. Лісовий);
в) Україна з Росією нарешті досягай домовленості у питанні газопостачання (3 журн.);
г) Англія і Франція, Іспанія й Португалія, Канада й Індія були вражені співом хлопчиків з хору
при Академічній чоловічій капелі імені Левка Ревуцького (3 жури.).
17. Позначте рядок, у якому представлене речення із простим підметом:
а) Всі вони [фільми] розкривають пристрасть душі Лариси Шепітько, вихлюпують одним
подихом і поривом, нестримною жагою виповісти правду (3 журн.);
б) …Зграя круків ворожої орди навіки в ночі розлетиться… (П. Усенко);
в) Сім кіномистецьких шедеврів гідно представили минулого Україну на міжнародних
кінофестивалях (3 журн.);
г) За горами і за морем «Мир народам!» – чути всюди (П. Усенко).
18. Назвіть, хто із вчених вперше висунув тезу про те, що в односкладних реченнях слід визначати
головний член речення, який формально ототожнюється з підметом чи присудком:
а) П. Фортунатов; б) М. Греч;
в) О. Шахматов; г) Л. Булаховеький.
19. Позначте, у якому рядку представлене односкладне неозначено-особове речення:
а) Мусимо сьогодні повернутися до засадничої думки О. Потебні про змішування різних
етнолінгвальних систем як духовної руйнації й розмивання глибинних структур нашого
менталітету (Р. Кісь);
б) Недобрих, безсердечних людей наділяють у нас епітетом «черствий» (Р. Зорівчак);
в) Думав про батька й матір, про їхнє безрадісне життя, про далеких друзів і про свої посивілі
літа (М. Науменко);
г) В розпечені далі Задоння вже послано дощ і росу (П. Усенко).
20. Серед поданих речень позначте те, яке не є безособовим:
а) Темно… Холодно… Страшно… (М. Ольжич);
б) Куди мені діватись? Де помочі шукати? Кого просити? 0- Котляревський);
в) Мені дуже добре з тобою (М. Ольжич);
г) Смоктало під грудьми від холоду (3. Тулуб).
21. Позначте, у якому рядку представлене односкладне інфінітивне речення:
а) Чим же було тут захоплюватись? (І. Вільде);
б) Отакого, добрі люди, не було ще в світі! (П. Усенко);
в) Нам пощастило бути свідками створення однієї з реалій, в основі найменування якої лежить
кольороназва, – Помаранчева революція (Р. Зорівчак);
г) В грудневі безпросвітні ночі читали в хаті букварі! (А. Малишко). СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
22. Позначте рядок, у якому представлене двоскладне речення:
а) Мені тісно в цій кімнаті.
б) Чекання… Страшне, болюче чекання…
в) Дослуховуюсь до кожного кроку в коридорі.
г) Вітер морозний, обпалюючий, страшний (3 тв. М. Ольжнч).
23. Просте речення ускладнюється:
а) тільки звертаннями й вставними та вставленими конструкціями;
б) тільки звертаннями, однорідними членами речення, відокремленими членами речення,
вставними і вставленими конструкціями;
в) тільки однорідними членами речення й відокремленими членами речення;
г) звертаннями, однорідними членами речення, відокремленими членами речення, вставними і
вставленими конструкціями й вигуками;
24. Визначте, яким членом речення є слово жінка у реченні Роль жінок у моєму житті виняткова,
бо доля присудила мені жити в жіночому сімейному оточенні (В. Шевчук):
а) прямий додаток;
б) неузгоджене означення;
в) непрямий додаток;
г) частина складеного підмета.
25. Визначте тип підрядності у складнопідрядному реченні Шлях нашої експедиції лежав через
Переяслав-Хмельницький, що овіяний стародавніми легендами, Золотоношу, назва якої похо­
дить від розташування міста на річці Золотоноші, Черкаси, яке зведене біля Кременчуцького
водосховища, до «славного Чигирна» (3 журн.):
а) однорідна супідрядність;
б) неоднорідна супідрядність;
в) рівночленна супідрядність;
г) послідовна підрядність.
26. Визначте тип підрядності у складнопідрядному реченні Джерелам натхнення художника
Валерія Франчука було й лишається його рідне село, де він ріс разом із чотирма своїми рідними
братами в дружній селянській родині працелюбних, терплячих батьків, що навчили дітей жити
за законами Божими (3 журн.):
а) однорідна супідрядність;
б) неоднорідна супідрядність;
в) різночленна супідрядність;
г) послідовна підрядність.
27. Визначте тип підрядності у складнопідрядному реченні 3 мого особистого знайомства з цією
неординарною людиною [про І. Кошелівця], з книжок, лекцій, виступів, приватних розмов вима­
льовується образ літературознавця, який помітно впливав на літературний процес, особливо на
покоління «шістдесятників», і раль якого належним чином ще не поцінована (Л. Тарнашинська):
а) однорідна супідрядність;
б) неоднорідна супідрядність;
в) різночленна супідрядність;
г) послідовна підрядність.
28. Визначте тип підрядності у складнопідрядному реченні Ті із сучасників, хто чув шевченківське
виконання народних пісень, стверджують, що нічого рівного по силі вони не чули (М. Рильський):
а) однорідна супідрядність;
б) неоднорідна супідрядність;
в) різночленна супідрядність;
г) послідовна підрядність.
29. Визначте, які типи підрядності поєднуються в реченні Коли я збираю трави, то ловлю, буває,
себе на таму, що милуюся довершеністю, досконалістю рослин, красою світу, яку ми, люди, так
бездумно знищуємо… (О. Горбачук):
а) однорідна супідрядність і послідовна підрядність;
540 Тестові завдання для тематичного контролю
б) неоднорідна супідрядність і послідовна підрядність;
в) різночленна супідрядність і послідовна підрядність;
г) різночленна супідрядність і неоднорідна супідрядність.
30. Позначте рядок, у якому частини складнопідрядного речення з’єднані сполучником:
а) І серцю будуть мріятись дороги, де юність-щастя ходить уповні (М. Стельмах);
б) Які милозвучні ці слова, що походять з одного кореня! (В. Скуратівський);
в) На Всесвітньому форумі конфуціанців було наголошено, що створення навчальних центрів –
ефективний спосіб знайомства з кращими досягненнями китайської цивілізації (3 журн.);
г) Оксамитові полонини огортають березові гаї, що рясніють грибними галявинами (3 журн.).
31. Позначте рядок, у якому частини складнопідрядного речення з’єднані сполучним словом:
а) Сьогодні з перспективи часу, що відділяє нас від живого Святослава городянського, його
мистецький доробок все більш виразно постає в усій значимості суспільно-культурної та
творчої думки (Л. Волошин);
б) Світовий досвід діяльності інноваційних структур переконливо свідчить, що висогогехно-
логічні виробництва починають відігравати дедалі помітнішу роль в регіональному еконо­
мічному розвитку (3 журн.);
в) Коли вона сиділа на порозі і годувала немовля своє, з-за причілка мальованої хати русявий
місяць вийшов, як леґінь (Д. Павлнчко);
г) Так замислився, що не розчув за вікном гуркоту грому (М. Тютюнник).
32. Позначте рядок, у якому представлене складнопідрядне речення із супровідною підрядною
частиною:
а) Там рушник будуть нам постеляти, щоб з тобою нам на рушнику стати (В. Гол оборо дько);
б)3 року в рік зростає популярність нашого вузу, про що красномовно свідчить кількість
абітурієнтів, бажаючих отримати студентський квиток Луганського національного педаго­
гічного університету імені Тараса Шевченка (3 журн.);
в) Хоч князь був звичайною людиною з властивими кожному хитаннями та недоліками, проте
його великі справи і його слава заступають їх для нашого покоління (Ж. Янковська);
г) Коли треба було стати на захист своєї землі, князь Василь-Костянтин Острозький робив це із
честю (Ж.’Янковська).
33. Позначте рядок, у якому представлене речення із складним присудком:
а) Тяжко усвідомлювати, але і я маю взяти участь в цих подіях… (В. Голобородько);
б) Для кращого підкреслення ліній зображеного митець любить тут і там зламати анатомічні
пропорції персонажа чи поглянути з цікавої точки перспективи (Т. Третяк);
в) Він сидів на ліжку мовчазний і згорблений, дивився у вікно, за яким уже сутеніло…
(В. Шкляр);
г) Усі бажаючі отримали можливість перестрибувати через священне Купальське вогнище, про­
ходячи очищення (В. Коваленко).
34. Позначте рядок, у якому представлене речення зі складеним іменним присудком:
а) Вивчаючи рослинний розпис ангобами на складних поверхнях свистунців, ми можемо впев­
нено ствердити домінування трипільської схеми прикрашання гончарних виробів
(А. Шевчук); •
б) Христос виголосив учення про Промисел Божий, про не осудження інших, про силу молитов,
милостиню та інше (Є. Бартош);
в) Окрилені можливістю відновити скульптурний шедевр та працювати у чудовому дорого­
цінному матеріалі, молоді скульптори вклали весь свій талант у проект (3 журн.);
г) Кожна пісня у виконанні Ніни Матвієнко є радісним відкриттям для слухача, осанною,
усвідомленням своєї національної самобутності й неповторності (3 журн.).
35. Позначте рядок, у якому представлене речення зі складеним дієслівним присудком:
в) Висока майстерність і неабиякий хист яскраво задекларовані в пейзажному доробку Сергія
Глущука (3 журн.);
б) За життя гетьмана Данила Апостола у Сорочинському храмі почали створювати грандіозний
іконостас (Л. Таран);
541 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
») На нашу думку, образ дитини в царстві природи с хвилюючою м ито, синтезуючою все­
людську любов до природи (А. Шевчук);
г) Один із паперових мішків у нього був наповнений керамічними свистунцями-пташечками,
створеними майстрами гончарної справи (А. Шевчук).
36. Позначте рядок, у якому представлене речення із простим дієслівним присудком:
а) Визначальним фактором розвитку держави с розвиток її науки і техніки (3 журн.);
б) Вночі Чумацький Шлях, змальований лише в шкільних підручниках та твоїй уяві, стає ближ­
чим та реальнішим за усі мегаполіси планети (О. Добродій);
в) Так же буде поле, як тепер, синіти… (В. Сосюра);
г) Зрозуміти мене ти змогла, Україно, мою мову гортанну з волзької далини (А. Акмаєв).
37. Позначте рядок, у якому представлене речення із простим дієслівним присудком:
а) Хай будуть шляхи ці шляхетні… ( М Мірошниченко);
б) Неабиякими віщунами є бджоли (В. Скуратівський);
в) Хочу десь за голубою, за небесною габою я з тобою, милий, буть (П. Усенко);
г) Хай же Й хлопчик має цю відзнаку в імені народнім і простім (А. Малишко).
38. Позначте рядок, у якому визначено синтаксичну функцію інфінітива бачити у реченні
Привертає увагу притаманний Ніні Матвієнко оригінальний спосіб мислення, її хист бачити в
природі те, що не кожен помітить за життєвими клопотами (3 журн.):
а) неузгоджене означення;
б) присудок;
в) непрямий додаток;
г) прямий додаток.
39. Позначте рядок, у якому визначено тип смислових відношень, що встановлюються між преди­
кативними частинами безсполучникового речення Серед професорів, викладачів, аспірантів і
студентів нашого університету створилася не просто ділова атмосфера: усі вони творчо
співпрацюють (А. Климов):
а) пояснення;
б) з’ясувальне;
в) поширювально-приєднувальне;
г) зіставлення.
40. Позначте рядок, у якому представлене безсполучникове речення із умовно-наслідковими відно­
шеннями:
а) Нехай же не ображаються добрі люди – не до розмов мені зараз, не до балачок (М. Тютюнник);
б) Завтра щось зміниться – шукатиму щастя в новому дні (Г. Довнар);
в) О. Клоссовський активно займався громадською діяльністю: він отримав звання почесного
члена Вченого комітету землеробства, був членом комітету Геофізичного товариства, консуль­
тантом у відділі торговельних портів міністерства торгівлі та промисловості та ін.
(К. Кобченко);
г) На небі сонце – серед нив я (М. Коцюбинський).
41. Позначте рядок, у якому представлене безсполучникове речення із протиставними відно­
шеннями:
а) Промовистий факт: у ЛНПУ шанують традиції минулих років (А. Климов);
б) Мрія ставала дійсністю, дійсність ставала мрією (Л. Дмитерко);
в) Не було розуму змалечку – і на старість не буде (Нар. творчість);
г) То не хмара – біла пташка хмарою спустилась (Т. Шевченко).
42. Позначте рядок, у якому представлене безсполучникове речення із зіставними відношеннями:
а) Виставка засвідчила: в кожному українцеві закладено генетичну пам’ять (Л. Гулько);
б) Повився луг отавою, робота чесна – славою (М. Стельмах);
в) Людина створена вільною, їй Богом дане право вибору… (В. Пахаренко);
г) Літо дбає, зима поїдає (Нар. творчість).
542 43. Позначте рядок, у якому визначено тип смислових відношень, шо встановлюються між предика­
тивними частинами безсполучникового речення 3 джерел ми горя випили доволі – Хай клятий
ворог ним насититься тепер (М. Стельмах):
а) умовно-наслідкові; б) причиново-наслідкові;
в) часова послідовність дії; г) зіставлення.
44. Позначте рядок, у якому представлене речення, смислові відношення якого виражаються такими
засобами: видо-часовими формами дісслів-присудків, порядкам розташування предикативних
частин, інтонацією, анафоричним словам:
а) Склалася така ситуація: будь-який критичний матеріал в пресі розцінюється як приниження
честі й гідності (В. Лизарчук);
б) Переступивши поріг університету, відразу розумієш: колектив закладу живе повнокровним
життям (А. Климов);
в) Весною сій – восени збереш (Нар. творчість);
г) Довго ніч згасає після бурі, день зоря засвічує сумна, довго темрява вкрива поля похмурі,
довго солов’їна пісня засина (Л. Стрельник).
45. Позначте рядок, у якому представлене речення, смислові відношення якого виражаються такими
засобами: видо-часовими формами дісслів-присудків. порядком розташування предикативних
частин, прислівниками, займенником, інтонацією:
а) Був завод, тепер комбінат, наступного ж року починаємо будувати новітній велет (Г. Довнар);
б) Пригадується: в один із сонячних весняних днів по битій дорозі вулиці хурою їхав тиндннк
(А. Шевчук);
в) Спершу Марина побачила довгу пряму дорогу, потім на тій дорозі угледіла його (В. Шкляр);
г) Тоді, за Олега тривожних часів, усобиць насіння зійшло на Русі, у чварах у княжих в лиху ту
годину скорочувавсь вік у простої людини (Л. Стрельник).
46. Позначте рядок, у якому визначено тип складнопідрядного речення Це ж вона, хата, зберігала
наш добрий дух, віру в щасливе майбутнє, у блакитизну тихого неба, де осідали на спочинок
досвітні зірниці… (В. Скуратівський):
а) обставинне місця;
б) присубстантивно-атрибутивне;
в) з’ясувально-об’єктне;
г) обставинне часу.
47. Позначте рядок, у якому представлене складнопідрядне речення із порівняльною підрядною
частиною:
а) Антон довго дивився на товариша, не знаючи, як той поставиться до повідомлення (Г. Довнар);
б) Так мені і ввижається, наче фельджандарми в рогатих касках, бляхами-півмісяцями на грудях
ланцюгом прочісують наше село… (Г. Довнар);
в) Кожного разу переживаєш таке відчуття, мовби тебе поставили на розстріл перед могильною
ямою і вже палять по тобі… (Г. Довнар);
г) Він лежав нерухомо, як дрейфуючий корабель під час штилю, і розглядав візерунки… на стелі
(М. Чуйко).
48. Позначте рядок, у якому представлене речення із вставною конструкцією:
а) У тебе в грудях б’ється згусток таких же ніжних клітин, як у всіх (Г. Довнар);
б) Гадаєш, що дружбу дитячих і юнацьких літ легко вирвати із серця? (Г. Довнар);
в) Що ж, Антоне, не будемо, як ти кажеш, гратися в сліпого Панаса (Г. Довнар);
г) Мені часом здається, що я вже тримаю в руках Синю птицю… (Г. Довнар).
49. Укажіть, скільки предикативних частин входить до складу цього речення: Поринаючи в цю
музичну стихію, слухач немов опиняється в центрі акустичного простору, де дихає світ,
сповнений вібрацій і світла, де зав’язуються і тягнуться павутинки прекрасних мелодій,
уриваються й зав ‘язуються їх нові нитки (О. Зінькевич):
а) три; б) чотири;
в) п’ять; г) шість. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
50. Позначте рядок, у якому визначено тип складнопідрядного речення Валерій Марченко
будь-яких обставин, хоч би як не було складно і важко, намагається бути оптиміста
(О. Рарицький):
а) обставинне допусту;
б) супровідне;
в) обставинне умови;
г) обставинне причини.
51. Позначте рядок, у якому слово коли с сполучним словом:
а) Коли у мене справді покликання лікаря, то цим я завдячую передусім мамі, що з дитинства
якимось особливим чуттям угадала мій потяг до зцілення людей від недуг (О. Горбачук).
б) Василько пригадав час, коли йому так хотілося побігти за село і подивитися веселе крайнебо
(О. Слісаренко);
в) Коли природа і мистецтво разом задумують створити якийсь твір, то він лише доповнить
справжній талант (В. Коротя-Ковалюк);
г) Коли б це було вичерпно так, я з радістю прийняв би від тебе скільки завгодно ляпасів…
(Г. Довнар).
52. Позначте рядок, у якому слово як є сполучником:
а) Тут важливо, як знайдено спосіб належним чином пошанувати великого будівничого храмів і
патріота своєї землі Івана Мазепу (3 журн.);
б) Дивно часом, як за римою люди не бачать вірша (М. Бажан);
в) Як не буде птахів, то і людське серце стане черствим (М. Стельмах);
г) Мені вже байдуже, як ти до мене ставишся (М. Ночовний).
53. Позначте рядок, у якому слово що є сполучним словом:
а) Пригадую, що саме колядки і щедрівки відкривали нам особливості світобачення наших
мудрих предків (В. Коротя-Ковальська);
б) Жуль Ренан стверджував, що його книги – це листи до самого себе (О. Зінькевич);
в) Вони не могли вгамуватися, що Трипільська цивілізація за віком старша за шумерів, хозарів,
єгиптян… (В. Коваленко);
г) Ніколи та людина, що має ясне й свіже сприймання світу, не може бути злочинцем
(Т. Осьмачка).
54. Позначте рядок, у якому представлене складнопідрядне речення із з’ясувально-об’скгною
підрядною частиною:
а) Завдання лікаря – досконало вивчити організм хворого, аби оптимально використати природні
ліки, їхню величезну силу (О. Горбачук).
б) Треба бути готовим, щоб на руїнах створити нову, велику, міцну і багату Україну (3 журн.);
в) Незліченні дороги Ніни Матвієнко завжди повертали до батьківської оселі, щоб почути
материнське слово і пісню, як молитву (3 жури.);
г) Нашими виробниками все було зроблено для того, щоб потрапити на світовий ринок
машинобудування (3 жури.).
55. Позначте рядок, у якому представлене складнопідрядне речення із присубстантивно-атри-
бутивною підрядною частиною: Перевагою Сорочинського іконостасу є те, що він зберігається
не в музеї, а на місці свого прямого призначення (Л. Таран):
а) займенниково-співвідносне;
б) обставинне супровідне;
в) прнсубстантивно-атрибутивне;
г) обставинне допусту.
56. Позначте рядок, у якому визначено тип складнопідрядного речення: Там, де річки г л и б о к о ї вигин
сині верби гойда у воді, я увечері вийшов на вигін проводжати літа молоді (І. Світличний):
а) обставинне місця;
б) займенниково-співвідносне;
в) з’ясувально-об’єктне;
г) обставинне супровідне. Тестові завдання для тематичного контролю
57. Позначте рядок, у якому визначено тип смислових відношень, що встановлюються між части­
нами складносурядного речення Чи то мені здасться, чи то справді свист тихшає?
(М. Коцюбинський):
а) взаємовиключення явищ;
б) чергування подій, явищ тощо;
в) одночасність подій, явищ;
г) перелічувальні.
58. Позначте рядок, у якому визначено тип смислових відношень, що встановлюються між
частинами складносурядного речення Не лише економічні проблеми треба вирішувати сьогодні,
але й думати про актуальні завдання духовного розвою (3 газети):
а) ототожню вальні;
б) перелічувальні;
в) градаційні;
г) поширювальні.
59. Позначте рядок, у якому визначено тип смислових відношень, що встановлюються між части­
нами складносурядного речення Десь жде на роси жінка молода, а під возам чеше коси степова
біда (А. Малишко):
а) послідовність дій, явищ тощо;
б) зіставні;
в) протиставні;
г) одночасності дій, явищ тощо.
60. Позначте рядок, у якому визначено тип смислових відношень, що встановлюються між
частинами складносурядного речення Добрі відгуки одержав наш проект вВиставка однієї
картини», і при таму ії високий рівень було відзначено на Міжнародному мистецькому форумі в
Брюсселі (3 журн.):
а) градаційні;
б) поширювальні;
в) приєднувальні;
г) ототожнювальні.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.