Статті

Модельне практичне заняття з української мови із застосуванням інноваційних технологій

СКАЧАТИ

Практичне заняття

для студентів V курсу заочного відділення філологічного факультету ДонНУ

(спецкурс)

Тема: Модельне практичне заняття з української мови із застосуванням інноваційних технологій.

Мета: Ознайомити студентів з новими інтерактивними методиками, які стимулюють до пошукової діяльності; сформулювати уміння й навички моделювати заняття із використанням інноваційних методик.

Методи: пояснення, розповідь, спостереження, вправи, завдання, формування вмінь, навичок.

План.

  1. I.       Оголошення теми та мети практичного заняття.
  2. II.    Апробація методичної системи АУР

III. Обговорення заняття.

  1. IV.  Вироблення методичних рекомендацій щодо проведення занять із використанням методичної системи ЧПКМ на етапі актуалізації.

Література

  1. Горох A.B. Методика критичного мислення допоможе навчити дітей думати// Збірка конспектів уроків за методиками розвитку критичного мислення та наукових статей з проблем сучасної освіти. Частина II-X., 2201.-С. 37-38.
  2. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – K., 2003. – 192с.
  3. Стіл Дж., Мередіт К., Темпл Ч. Методична система „Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів”: Посібник I- II. – 1998.
  4. Тамберг Ю.Т. Развитие творческого мышления ребенка. – СПб: Речь, 2002.-С. 11-44.
  5. Тренкеншу И.И. Парная групповая работа на уроках языка // Збірка конспектів уроків за методиками розвитку критичного

мислення та наукових статей з проблем сучасної освіти. Частина 1.-Х., 2001,-С. 44-46.

Матеріал до практичного заняття.

Завдання №1

Щодо розділу „Систематизація та узагальнення вивчення у попередньому класі” (5-му класі), з курсу чинної програми 6-го класу змоделюйте фрагмент уроку з теми „Словосполучення і речення”, використовуючи інноваційний метод „Гроно” на етапі активізації набутих знань.

Тема. Словосполучення і речення.

Мета: Повторити загальні відомості про словосполучення і речення; Види словосполучень; види речень за метою висловлювання; продовжувати вчити учнів складати словосполучення і речення; поглибити розуміння учнями різниці між словосполученням і реченням; розвивати логічне мислення, память, творчу уяву, вміння висловлювати свою думку чітко і лаконічно; виховувати витримку, вміння вислухати свого товариша, охайність в роботі.

На етапі активізації, набутих знань учнями учитель може запропонувати кожному учню самостійно скласти власні Грона за описом будь-якого предмета: вишитого рушника, маків, верби, соняшника (на вибір). Записати словосполучення. Іншим способом, учнів можна поділити на групи (бажанням) опису предмету який їм більше подобається.

чисті                               тремтячі червоні                                здивування

молоді подих непорочні зітхання блискучі чистота пелюстки    МАКИ           тонкі земля цвітіння

грядка                  бачити хитаються підсвічники пишні

стояти спогади                               рожеві                чекають чашечки

 

пам’ять

рум’яні

сонце

весело                аромат

 

Словосполучення:

Тремтячі маки;

Рум’яні чашечки;

Хитається пелюстка;

Стояти весело;

Хитаються весело;

Непорочні квіти;

Тремтячі підсвічники;

Стоять непорушно Здивований чистотою Бачити у спогадах Аромат пам’яті

Декілька учнів або представник однієї із груп повідомляє тему (предмет) свого опису і зачитує утворені словосполучення.

Наступним завданням у роботі буде повторення будови словосполучення, учні виділяють головне і залежне слово в утворених словосполученнях.

За головним словом визначають види словосполучень:

Іменні

Які?

Тремтячі маки (прикм.)                                             (ім.)

Дієслівні

Де?

Стояти на грядці (дієсл.)                                              (ім.)

Прислівникові

Як?

Стояти весело (дієсл.) (прися.)

Як?

хитаються весело (дієсл.)                                      (прися.)

При зачитуванні і складанні словосполучень учитель наголошує що словосполучення бувають поширені і непоширені (діти наводять приклади) Н.: стоять на окремій грядці; подих ранку.

На слідую чому етапі дітям пропонується скласти речення використовуючи словосполучення.

Речення.

Як рожевий подих ранку, стоять на тонких підсвічниках маки.

У гущі городу, або на окремій грядці попідставляли румяні чашечки чекаючи сонячного світла.

Довго стоятимеш біля маків овіяний ароматом памяті.

Милуєшся чистотою й непорочністю їхнього блиску.

Маки – молоде зітхання землі!

Чи бажаєш задати питання про їхнє власне життя?

Після того як учні самостійно виконали завдання, разом з учителем зясовують, що називається реченням, встановлюють спільне між словосполученням і реченням.

На прикладах складених речень повторюють види речень: за складом, за метою висловлювання.

Завдання 2

На основі складеного Грона „Маки” складіть речення використовуючи метод „Павутинка”.

Павутинка будується на основі асоціації, але відрізняється від інших методик тим, що зв’язок зі ловами утворює замкнутий малюнок, йде певне, послідовне поєднання слів. Наприклад розглянемо на прикладі асоціації об’єкта неживої природи Сонце :

Павутинка також будується на основі асоціації, але відрізняється від інших методик тим, що зв’язок зі словами утворює замкнутий ланцюжок. Цей метод більше нагадує асоціативний кущ. Але в кущі йде розгалуження, а в павутинці йде певне, послідовне поєднання слів.

 

хлопчик

підніметься

небо

буде

яскраве

люди

віконце

земля

проміні

приходить

дивовижне

життя

 

літнє                        лагідне               СОНЦЕ

грає                           діти

обрій                       сідає                    ліс

зігріває                   луки ріки

сила

радість                 вечірнє

трави тварини

 

Завдання № З

Використовуючи методику „Асоціативний кущ” побудуйте асоціації до слів Майбутнє України.

Асоціація – це зв’язок між окремими уявленнями, коли під час одного уявлення викликає інше. Наче перекидаються містки між розв’язуваним завланням та схожими ознаками або властивостями іншого об’єкта. Цим іншим об’єктом може бути будь що: системи живої і неживої природи, казкові герої, будь-які спогади, образи або символи, навіть запах і звук.

Зразок асоціативного куща.

 

щасливі діти сяйво      сміх

щастя турбота любов

Майбутнє

України

держава

воля

незалежність

козаки

багатство

слава

влада

розум

мирні оселі сонце степи райдуга поля пишний сад

здорове

весілля

радість

голубе, чисте небо пшениця життя без війни золота

квіти                  веселі люди

чудові ліси співи птахів білі берези ріки чисті

 

Вірші побудовані на основі асоціативного куща „Майбутнє України”

Нехай в Україні цвітуть квіточки. Здорові й розумні ростуть діточки. Це наше майбутнє, багатство і слава. Велична і сильна наша держава! Нехай буде мирним небо над нами, Та чисті дощі ідуть над полями, Сонце ласкаве всіх зігріває Й пісні веселі народ наш співає!

(Учениця 5-го класу НВК „ Корн ” Гринько М.)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.