Статті

МЕЖІ ЖАНРУ

Якби зібрати докупи твори, в підзаголовку яких фігурує термін «драматична поема», то вийшов би довгий ряд, на одному полюсі кот­рого були б монументальні драматичні трилогії на взірець «Золотого руна» Ф. Грільпарцера чи «Григорія Скорини» М. Климковича, а на ін­шому — твори суміжного з літературним виду мистецтва — мистецтва музичного (так, напри­клад, називають написану за мотивами одноймен­ної балади Т. Шевченка «Лілею» Г. Майборо-

 

Дй) І Поміж цими полюсами знайшли б місце «драми для читання», драми в прозі, поеми з елементами драматизації, драматичні поеми- казки, невеличкі за розміром драматичні діало­ги тощо. Отже, діапазон застосування у визна­ченні жанру твору терміну «драматична поема» надзвичайно широкий. Зрозуміло, й точок зору на витлумачення жанру чимало. Щоб окрес­лити його межі, розкрити специфіку, необхід­но зупинитися на найхарактерніших із цих по­глядів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.