Статті

ДРАМАТИЧНА ПОЕМА ЧИ ПРОЗОВА ДРАМА?

Деякі дослідники вважають, що до драматич­них поем можна віднести такі прозові драми, як: «Песня в бокале» та «Алмазне жорно» І. Ко­черги, «Початок життя» («Коммольці») Л. Пер- вомайського, «Потомки запорожців» О. Довжен­ка тощо.

Зараховуючи подібні твори до жанру драма­тичної поеми, вони керуються, очевидно, їх ро­мантичною забарвленістю, емоційною насиче­ністю ряду епізодів, тенденцією до ритмізації прозової мови, яка іноді цементується римою.

Найвідчутніше ці риси проявляються в п’єсі Довженка. Скажімо, в мові голови колгоспу Пет­ра Скидана відчутна навіть чітка ямбічна струк­тура: «Мене хвилює цей світ, а не той. Я бачив пекло на землі, і раю хочу я також земного і вірую в земний домашній рай»*. А коли зустрічаються в непримиренному двобої куркульський натовп і гурт незаможників, то напруженість моменту диктує відповідний ритм розмови, в якій чуємо відлуння повнозвучної рими:

«Заброда. Я проклинаю запорізький стец, що обробляли ми його віками!

Незаможники. Хто обробляв!?

Трубенко. Він обробляв!?

Левко Цар. Еге ж. Робили нашими ру к а м и!» [1]

Якщо наведеному уривку надати відповідно­го графічного вигляду, матимемо чотирирядко­ву строфу, написану чистим п’ятистопним ям­бом (за винятком третього рядка, в якому опу­щено одну стопу),— тобто розміром, котрий здебільшого використовується в драматичній поемі.

І все ж подібні місця рідко зустрічаються в загальній прозовій структурі твору. Якщо в

Звичайно, віршована форма не гарантує будь-якій п’єсі поетичність. Білий вірш деяких драматичних поем іноді настільки невиразний, що хочеться запитати словами О. Пушкіна: «Що, коли це проза, та ще й погана???» І навпа­ки, чимало прозових драм вражають неповтор-

–   ною поетичністю мови, образів, картин. \Але саме віршована мова, з її метром, римою, інвер­сією надає творові неповторного звучання, своє­рідної інтонації, наснажує його високою емо-

 

Прозова мова обмежує авторські можливості

вести дію п’єси на високому регістрі, робить її І стримано реалістичною. Видатний норвезький драматург Генрік Ібсен, що виступав і в жанрі драматичної поеми, і в жанрі соціально-психо­логічної драми та реалістичної комедії, у листі до Е. Госса докладно обгрунтував, чому в одно­му з творів він не вдався до віршованої мови: «По-вашому, мені треба було написати драму («Кесар і Галілеянин».— Б. М.) віршем, від якого вона нібито виграла б. З цим я не згоден; цей твір, як Ви, напевне, помітили, має найреальніший характер; я хотів дати повну ілюзію дійсності, справити на читача таке вра­ження, немовби все те, про що він читає, від­бувалося перед ним наочно. Користуючись вір­шованою формою, я пішов би урозріз з влас­ними намірами і метою, яку собі поставив. Різ­

 

ні Дрібні, буденні особи, яких я навмисне ввів у п’єсу, зовсім би стерлися і змішалися між собою, якщо б я змусив їх говорити одним і тим же віршовим розміром» *. у’ Отож твори, в яких ритмізована й віршована мова є хоч і важливим, та все-таки епізодом, не варто зараховувати до жанру драматичної поеми, суттєвою прикметою якої є віршована організація викладу. Попри безсумнівну поетич­ність, такі п’єси все ж залишаються в жанрових рамках драми, а про їх авторів можна говорити як про поетів у тому розумінні, яке вкладав у по­няття «поет-драматург», один з них — І. Кочерга, відзначаючи в передмові до «Ярослава Мудро­го», що, «по суті, це синоніми, бо кожен справж­ній драматург є поет…» 2[1] Там же, с. 272. (Розрядка наша.— Б. М.).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.