Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

5. ТРАДИЦІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

Основна відмінність між головними і другорядними членами речен ня визначається їх значущістю у побудові речення: головні члени обо в’язкові для структурної схеми, другорядні члени у двоскладних ре­ченнях у структурному аспекті переважно є факультативними.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.