Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

ІV.7.1. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ЛОПКО-ГРАМАТИЧНИЙ ПРИНЦИП КЛАСИФІКАЦІЇ

План
1. Складнопідрядні речення з підрядними підметовими і присудковими.
2. Складнопідрядні речення з підрядними додатковими та означальними.
3. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними.
Рекомендована література
а) основна
1. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія.
– Донецьк: ДонНУ, 2001. – С. 366 – 383.
2. Мукан Г. М. Складні речення з підрядними підметовими і присудковими //
Українська мова і література в школі. – 1973. – № 10. – С. 31 – 38.
б) для конспектування
1. Семенюченко М. Л. Розмежування часових і умовних підрядних речень //
Українська мова і література в школі. – 1973. – № 2. – С. 34 – 37.
2. Лабунець Н. Ф. Розпізнавання означальних речень серед інших підрядних //
Українська мова і література в школі. – 1973. – № 2. – С. 17 – 23.
в) додаткова
1. Куглер Н. Типи допустових відношень // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. –
Вип. 11. – Донецьк: ДонНУ, 2002.-4.1.-С. 153-158.
2. Кващук А. Г. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими // Українська
мова і література в школі. – 1975. – № 8. – С. 44 – 51.
Завдання І.
Підкресліть граматичну основу речень. Визначте типи складнопідрядних
речень за логіко-граматичною класифікацією. Накресліть горизонтальну та
вертикальну схеми.
Природа відмірила йому усе пропорційно, що важко було б говорити тут про
якусь незграбність (Ю. Покальчук). Але тут йому здалося, що за папороттю щось
забіліло і ген пропливло (О. Жовна). Коли потяг у даль загуркоче, пригадається знову
мені дзвін гітари у місячні ночі, поцілунки й жоржини сумні (В. Сосюра). Але ця
думка швидко минула, бо враз за нею виринув спогад про Леу (Ю. Покальчук). У лісі
звучала музика, чарівна мелодія, від якої в мене уві сні защеміло серце (О. Жовна).
Сьогодні я такий веселий, що молодіти хочу знов (В. Сосюра). Та ж там котрогось
просто підкупили, щоб учинив оцей розгардіяш (Л. Костенко). До вечора вони не
розмовляли між собою, хоч і бачилися в польовому таборі під час обідньої перерви
(Г. Тютюнник). Та найбільш за все йому хотілось якимсь чином підслухати або
перехопити листа й дізнатись, що вона його любить (Є. Кононенко). Коли ж забудеш
рідну мову, загубиш душу ти свою (В. Сосюра). Якось так виходило, що ми бачились
останнім часом рідко (О. Лишега). Максим навіть не образився, чим ще більш
звеселив сусіда (П.Загребельний). Хай буде так, як я собі велю (Л. Костенко). Тут
колись був банк, де служив батько його гімназіального друга (П. Загребельний). За
столом заворушилися чоловічі тіла, наче розгойдували важкий дух поминальних
свічок (В. Даниленко). Щастя, що люди добрі привели її додому (В. Габор).
60
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи
Завдання II.
Додайте до кожної поданої частини головну або підрядну і за допомогою
сполучних засобів утворіть складнопідрядні речення з максимально можливою
кількістю підрядних різних видів.
… в її очах була байдужість…
… віє в серці весною…
… мені примарилася повінь…
… соняшники високо попіднімали свої жовті голови…
Завдання III.
Визначте різновиди складнопідрядних речень, частини яких поєднані
сполучними засобами щоб, де, коли, як.
І не можу ніяк я забути, як співав молотком коваль (В. Сосюра). Найліпше
любитись в надрання, як никне нічна каламуть, як сон переходить в кохання, і крила
на плечах ростуть (Д. Павличко). Малуша, як швидко переконалася княгиня,
виявилася доброю помічницею (С. Скляренко). Як без снігу зима, то влітку врожаю
нема (Нар. тв.). Я так люблю той час без краю, коли над квіткою зітхає липневий
вітер у саду (В. Сосюра). Коли б був я вітром буйним, я б розгонив чорні хмари, щоб
від хмар не слались тіні, щоб сміялось завжди сонце (Олександр Олесь). Коли
гагарам брешуть мої очі, ніхто не бачить, як тремтять вуста (Л. Костенко). А ти
лежиш на цвинтарі старому, де ще ніхто з козацтва не поліг (Л. Костенко). Якби я
ЛИШ, де ти живеш, дивився б крізь вікно знадвору, як ти виходиш із одеж і входиш в
мрію снів прозору (Д. Павличко). Дикими, незнаними речами Марить брама у
тривожнім сні, де сторожа брязкає ключами І скриплять ворота затісні
(В. Симоненко). Ганна потім сказала, коли Пилип її покинув (Р. Іваничук).
Завдання IV.
Придумайте речення за поданими схемами.
[ ..така], ( що ) – підрядне присудкове
], ( як ) – підрядне додаткове
[…,( що), ] – підрядне означальне
(хоч ), [ ] – підрядне допусту
[ ]. ( ) ~ підрядне супровідне
Запитання для самоперевірки
1. Назвати засадничі принципи логіко-граматичної класифікації
складнопідрядних речень.
2. Які типи підрядних частин розрізняють?
3. Назвати різновиди підрядних підметових компенсуючого характеру.
4. Назвати закономірності приєднання підрядних додаткових до семантичних
груп дієслів. .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.