Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3. ТИПИ СТРУКТУРНИХ СХЕМ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

Мінімальні структурні схеми являють собою результат високої аб­стракції: вони включають лише такі компоненти, наявність яких не .іумовлена прислівними зв’язками, а визначувана закономірностями предикативного зв’язку, фіксують тільки специфічні факти синтак­сичної організації речення. Список мінімальних структурних схем де­монструє формальний апарат речення, його конкретно-мовні форми. Мінімальні структурні схеми за своїм складом дорівнюють предика­тивному мінімуму речення. За своїм виявом вони можуть бути одно­компонентними та двокомпонентними. Однокомпонентні мінімальні структурні схеми утворюються такими компонентами предикативного мінімуму, які є не варіативними щодо узгоджуваних морфологічних категорій. Двокомпонентні мінімальні структурні схеми простого ре­чення, крім предикативного центру, включають ще компоненти (імен­ник або інфінітив), які визначають форму предикативного центру щодо узгоджуваних категорій. Мінімальні структурні схеми українських речень об’єднуються в три блоки (пор.: [Андерш 1987, с. 40-180; Ива- пова 1991]), які розрізняються між собою кількістю компонентів (од­нокомпонентні та двокомпонентні) і за формою одного з двох компо­нентів (номінативні та інфінітивні двоскладні речення).

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.