Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3.1. Перший блок, двокомпонентний номінативний

Цей блок реалізується такими структурними мінімальними схемами (і х валентні різновиди у трикомпонентному, чотирикомпонентному семан­тичному обсязі (див.: [Андерш 1987, с. 40-180]): лІЧлабоЗлУДдеВл — іменник у називному відмінку) — Птахи прилетіли; Зеленіють дерева; Наступає весна; Течуть ріки; 2)М1СорАг1і1/5 — Ніч була тиха. Ніч була тихою; Зима була морозна. Зима була морозною; День був сонячний. День ІЧКІ сонячним; 3) КлСорлІЧ — Брат став учитель. Брат став учителем; Щівчина була тут бригадир. Дівчина була тут бригадиром; 4) Т л С о р л / Л(IV — Цей ліс безялин. Зал в огнях, кружляють пари (В. Сосюра); Дівчи­на була доброго рибальського роду (О. Довженко).

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.