Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

IV.2.3. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ

План
1. Багаточленні складнопідрядні речення з послідовною підрядністю.
2. Конструкції із супідрядністю.
3. Складнопідрядні речення змішаного типу.
Рекомендована література
а) основна
1. Вихованець Т. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К.:
Либідь, 1993. – С. 340 – 344.
2. Шульжук К. Ф. Складні речення з супідрядністю // Українське мовознавство. –
1985.-Вин. 13. -С. 69-76.
3. Кузьмич О. О. Про довжину конструкцій з послідовною підрядністю //
Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. – Вип. 2. – Донецьк: ДонНУ, 1996. – С. 64 –
68.
4. Шульжук К. Ф. Складні багатокомпонентні конструкції в системі речення //
Мовознавство. – 1986. – № 6. – С. 24 – 32.
б) для конспектування
1. Кучеренко І. К. Складнопідрядні речення з кількома підрядними // Українська
мова і література в школі. – 1973. – № 5. – С. 30 – 39.
в) додаткова
1. Шульжук К. Ф. Семантична структура складного багатокомпонентного речення
// Мовознавство. – 1987. – № 6. – С. 24 – 32.
2. КозіцькаО. А. Особливості структури контамінованих складнопідрядних
багатокомпонентних речень // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць . – Донецьк:
ДонДУ, 1998. – Вип. 4. – С. 62 – 65.
3. Козіцька О. А. Складнопідрядні речення з однорідною і послідовною
підрядністю // Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету імені М.Коцюбинського. Серія “Філологія”. – Вінниця, 1999. –
№ і.-С. 117-120.
Завдання І.
Дайте характеристику реченням за чотирма принципами. Накресліть
горизонтальну та вертикальну схеми
І здавалося матері, що кожного разу після мандрів до лісу і озера, приносячи
додому ягід та грибів, свіжої риби, яку ловив як ніхто скритно, він виглядає ще
гарнішим (Ю. Покальчук). Відчула, як загоряються чотирнадцять очей, як у
невидиму чергу шикуються тіні, як приречено ловлять ніздрі млосний подих
розчахнутої землі, як чіткими обіймами обіймає кожного і під лопатками пружинить
тугий глей (В. Даниленко). Коли я йшов, Марусю, у повстання, я твердо знав, що ти
уже моя, що це любов і перша, і остання, що не знесе ніяка течія мене убік
(Л. Костенко). Ходила гадка, що був він колись одним із тих, хто в палкому коханні,
в захопленні відчайдушному і безмежному своєю коханою, кинувся у прірву після її
смерті, аби не розлучитися з нею, і перетворився в зірку, що падає інколи
небосхилом, наближаючись до коханої (Ю. Покальчук). Будь уважний! Бо той, хто
втратить власне “я”, потім довго змушений буде шукати його, аж доки не віднайде
шляху, яким зможе добутися до найпотаємніших закутків буггя, в яких має бути
віконце до самого себе (Ю. Покальчук). Скільки б не судилося страждати, все одно
66
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи
благословляю завжди день, коли мене родила мати для життя, для щастя, для біди
(В. Симоненко). Коли б спитав мене хто-небудь, яку я музику любив у ранньому
дитинстві, який інструмент, яких музик, я б сказав, що більш за все я любив слухати
клепання коси. (О. Довженко). Ти пахнеш, як пломінь живиці, як біленький дзвінок
медуниці, як вулик, де сховане сонце, як маминих мрій волоконце (Д. Павличко).
Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш з
чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись (Л. Костенко). Ця традиція
установилася ще тоді, коли покріпачені селяни, які тікали на Запорожжя від своїх
панів, не хотіли, щоб навіть тут їх знали під їхніми справжніми прізвищами, щоб
панові чи урядовцям короля, коли б вони виявили втікача, можна було сказати, що це
не той, кого вони розшукують, що це зовсім інша людина, навіть прізвище у неї інше
(В. Малик).
Завдання II.
Накресліть горизонтальну і вертикальну схеми.
Де немов з бавовни білі хмари,
Де стоять як велетні чинари,
Де не мовкне пісня соловейка,
Де вогнем ферганська тюбетейка
Прикрашає коси незчисленні,
Де співці у вічному натхненні,
Де сліди старого Алішера,
Де Зухра (по-нашому Венера)
Смажить шашлики, розклавши ватру
В центрі міста, в затишку театру ,
Де у кожнім винограднім гронці
Стільки є наснаги, як у сонці,
Де, як бубон, сонце золотаве,
Стелить звук-проміння на отави,
Де Тімура мури мармурові
Увібрали силу сліз і крові,
Де стихає в надвечір’ї спека,
Де рясніють зорі Улугбека,
Де вода народжується з льоду,
Там, де невмирущий дух народу, –
Там я був і щастя називаю
День узбецького ясного краю.
(Д. Павличко)
Завдання III.
Доповніть речення так, щоб вони стали складнопідрядними з: а) послідовною
підрядністю; б) однорідною та неоднорідною супідрядністю; в) послідовною
підрядністю та супідрядністю.
Вона була сумна й надзвичайно гарна…
У цю мить його пройняла згадка…
Жаль стискав Василькове серце…
Вона стогнала від прагнення чоловічої близькості…
67
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
Завдання IV.
Придумайте речення за такими схемами.
[, (який), (що),], ( )
( коли ), [ ], (що), ( )
[ ], ( ЩО ), (що), ( як )
[ ],(),( ),( )
Завдання V.
Виконайте повний синтаксичний розбір поданих речень.
Мені хотілося піти пріч з цього села, піти світ за очі, туди, де немає кривди,
захланності, бідності, де за тобою не стежать недовірливі недобрі очі, де ніщо не
стискає твою душу й не гнітить думку, де немає лихих людей і лихих вчинків, де
люди добрі, співчутливі й тихі (Ю. Мушкетик). Мене Цариця заворожила, щоб я
ніколи вже не любила, щоб я стояла й на сонці мліла, щоб сохло з туги дівоче тіло,
щоб не могла я дійти до річки, де веселяться мої сестрички (В. Симоненко). Якби я
знав, де ти живеш, дивився б крізь вікно знадвору, як ти виходиш із одеж і входиш в
мрію снів прозору (Д. Павличко). Я жду, що милий скоро прилине, щоб обійняти
свою дівчину (В. Симоненко).
Запитання для самоперевірки
1. Охарактеризувати складнопідрядні речення з послідовною підрядністю.
2. Розмежувати складнопідрядні речення з однорідною і неоднорідною
супідрядністю. .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.