Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Балабан Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології
Маріупольського державного гуманітарного університету (м. Маріуполь, Україна).
Виноградова Катерина Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
російської мови для іноземних студентів гуманітарних факультетів Московського державного університету
імені М.В. Ломоносова (м. Москва, Росія).
Данилюк Ілля Григорович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Жижома Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь, Україна).
Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української
мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Зарицька Ірина Миколаївна – викладач кафедри українознавства Донецького юридичного інституту
Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка (м. Донецьк, Україна).
Зеленська Юлія Юріївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Зеленько Анатолій Степанович – доктор філологічних наук, професор, кафедра загального
мовознавства Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (м. Луганськ,
Україна).
Зінчук Руслана Степанівна – аспірант кафедри історії та культури української мови Волинського
державного університету імені Л. Українки (м. Луцьк, Україна).
Карамишева Роксолана Дамірівна – аспірант кафедри загального мовознавства Львівського
національного університету імені І. Франка (м. Львів, Україна).
Коваленко Євгенія Сергіївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Кретов Олексій Олександрович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
теоретичної і прикладної лінгвістики Воронезького державного університету (м. Воронеж, Росія).
Критська Валентина Іванівна – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу
структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України (м. Київ,
Україна).
Кудря Оксана Анатоліївна – пошукач кафедри мовознавства та російської мови Горлівського
державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Кульбабська Олена Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри сучасної
української мови Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (м. Чернівці, Україна).
Кутня Галина Василiвна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови
Львiвського нацiонального унiверситету імені I. Франка (м. Львів, Україна).
Лазаренко Ольга Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
інформаційних технологій і математики Харківського гуманітарного університету «Народна українська
академія» (м. Харків, Україна).
Лисенко Анна Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач Кіровоградського
юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Кіровоград, Україна).
Лукаш Галина Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри загального
мовознавства та історії мови Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Мачак Оксана Юріївна – аспірант Кіровоградського державного педагогічного університету імені
В. Винниченка (м. Кіровоград, Україна).
Меркулова Інна Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теоретичної і
прикладної лінгвістики Воронезького державного університету (м. Воронеж, Росія).
Михальченко Марина Миколаївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Назаренко Інна Олександрівна – пошукач Запорізького національного університету, учитель
української мови та літератури Запорізького обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
«Захисник» (м. Запоріжжя, Україна).
Нелюба Анатолій Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії державності
України та іноземних мов Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна).
Новикова Юлія Миколаївна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри прикладної лінгвістики
та етнології Донбаської національної академії будівництва і архітектури (м. Макіївка, Україна).
Носенко Ірина Юріївна – аспірант кафедри української мови Полтавського державного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава, Україна). ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 18

304
Осіпова Тетяна Федорівна – аспірант, викладач кафедри української мови Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна).
Панков Федір Іванович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови для
іноземних студентів філологічного факультету Московського державного університету імені
М.В. Ломоносова (м. Москва, Росія).
Панченко Дмитро Ігорович – старший викладач кафедри теорії і практики перекладу Харківського
гуманітарного університету «Народна українська академія» (м. Харків, Україна).
Пац Любов Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, декан
гуманітарного факультету Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка,
Україна).
Педченко Світлана Олександрівна – аспірант кафедри української мови Полтавського державного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка (м. Полтава, Україна).
Петришин Марта Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального і
порівняльного мовознавства Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (м. Івано-
Франківськ, Україна).
Пилипак Валерія Павлівна – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Донецького
інституту психології і підприємництва (м. Донецьк, Україна).
Попова Ірина Степанівна – кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови, декан
факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного
університету імені О. Гончара (м. Дніпропетровськ, Україна).
Путіліна Оксана Леонідівна – асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Радзієвська Світлана Олександрівна – викладач кафедри англійської мови гуманітарних факультетів
Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (м. Київ, Україна).
Рєзник Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант Таврійського
національного університету імені В.І. Вернадського, доцент кафедри філології Кримського
республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Сімферополь, Україна).
Рибенок Вікторія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін Донецького інституту залізничного транспорту (м. Донецьк, Україна).
Рубан Анастасія Євгенівна – аспірант кафедри російської мови Московського державного
університету імені М.В. Ломоносова, викладач кафедри російської мови для іноземних студентів
філологічного факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова (м. Москва,
Росія).
Руснак Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук, докторант кафедри сучасної
української мови Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (м. Чернівці, Україна).
Сбітнєва Ірина Миколаївна – аспірант кафедри української мови та літератури Слов’янського
державного педагогічного університету (м. Слов’нськ, Україна).
Сегін Любомир Васильович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і
літератури Слов’янського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ, Україна).
Ситар Ганна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Скоробогата Тетяна Йосипівна – магістр гуманітарних наук, аспірант кафедри білоруського і
теоретичного мовознавства НО «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (м. Гродно,
Білорусь).
Слобода Наталя Володимирівна – аспірант кафедри української мови Дніпропетровського
національного університету (м. Дніпропетровськ, Україна).
Стадній Алла Сергіївна – викладач Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця,
Україна).
Стекольникова Ніна В’ячеславівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
російської мови факультету підготовки іноземних громадян Воронезької державної технологічної академії
(м. Воронеж, Росія).
Суворова Юлія Анатоліївна – викладач кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики Воронезького
державного університету (м. Воронеж, Росія).
Таукчі Олена Федотівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри граматики та практики
англійської мови Горлівського державного педагогічного інститут іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Терещенко Світлана Сергіївна – викладач кафедри української мови Дніпропетровського
національного університету імені О. Гончара (м. Дніпропетровськ, Україна).
Теркулов В’ячеслав Ісайович – кандидат філологічних наук, доцент, проректор з наукової роботи
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Труб Володимир Михайлович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Відділу Відомості про авторів

305
соціолінгвістики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна).
Тукова Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Фатєєва Людмила Михайлівна – магістр української філології, асистент кафедри документознавства
та інформаційної діяльності Луганського національного університету імені Т. Шевченка (м. Луганськ,
Україна).
Фенко Марія Ярославівна – аспірант кафедри української мови, видавничої справи та редагування
Волинського державного університету імені Л. Українки (м. Луцьк, Україна).
Фернос Юлія Іванівна – викладач кафедри української та іноземних мов Уманського державного
аграрного університету (м. Умань, Україна).
Фойту Петра – студент 3 курсу спеціальності «Українська та польська філологія» та 5 курсу
спеціальності «Російська філологія» філософського факультету Університету Палацького в Оломоуці
(м. Оломоуць, Чехія).
Халіман Оксана Володимирівна – аспірант кафедри української мови Харківського національного
педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, викладач коледжу Національного фармацевтичного
університету (м. Харків, Україна).
Чейлитко Наталія Геннадіївна – філолог 1 категорії лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту
філології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (м. Київ, Україна).
Черхава Олеся Олегівна – аспірант кафедри прикладної лінгвістики Національного університету
«Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).
Шевченко Кристина Миколаївна – аспірант кафедри мовознавства та російської мови Горлівського
державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Шульгіна Валентина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики
Черкаського державного технологічного університету (м. Черкаси, Україна).
Штанденко Уляна Михайлівна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник
відділу історії української мови Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна).
Ясакова Наталія Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна).
Язикова Юлія Євгенівна – аспірант кафедри української мови Кіровоградського державного
педагогічного університету імені В. Винниченка (м. Кіровоград, Україна).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.