Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3. СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Розрізнення смислових типів складносурядних речень можливе за різними ознаками. Інколи за основу беруть лексичне наповнення пре­дикативних частин і на цій підставі простежують регулярність співвідношення певної семантики з відповідним типом сполучника, що й дає підстави говорити про зіставні відношення, де базовим є спо­лучник а, протиставні відношення, де основними виступають сполуч­ники але, зате, проте, однак тощо. Водночас констатується, що ок­ремі сполучники характеризуються широким спектром вираження смис­лових відношень. Так, сполучник і може реалізовувати: 1) єднально- часові: / ранок їх рожевий росить, і жайворонки звідусіль, і поле з шаною підносить Олені Хобті хліб і сіль (М. Рильський); 2) умовно- наслідкові: Неси до людей всі думки, почуття і слова, І серце твоє не морить, не змовкне, не згасне (М. Рильський); 3) причиново-наслідкові: Слово полонило мене, і я став поборником, носієм, коли хочете — слугою (В. Сухомлинський) та інші відношення. Видається доцільним при розгляді смислових відношень між предикативними частинами у складносурядних реченнях відштовхуватися від типу сполучника, ви­користаного для поєднання його компонентів.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.