Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3.2. Складносурядні речення з розділовими сполучниками

Складносурядні речення з розділовими сполучниками охоплюють відношення взаємовиключення і чергування подій. Усі складносурядні речення з розділовими сполучниками належать до складносурядних речень однорідного складу. Відношення взаємовиключення виражають­ся за допомогою сполучників або, чи, не то… не то, чи то… чи то. Сполучники або, чи можуть бути одиничними і повторюваними. Вони вказують, що зміст першої, другої та наступної частин виключають один одного: Чи то кров мені в скроні гупає, чи то серце аж так стукоче? (Б. Олійник); Чи справді до щастя веде ся дорога, Чи гідне є муки, і болю, й розлуки Се щастя, що я його жду (О. Маковей); Хто чув, як рано навесні Земля пробуджується в сні, Або — як в літні місяці Колишуть жито вітерці? Хто бачив, як увосени Сумують голі ясени, Або — коли у грудні десь Гай запорошується весь? (0. Підсуха); Чи то зір підвів, чи серце чекати втомилося (3 журн.).

У реченнях із семантикою чергування (повторюваний сполучник то… то) мова йде про події в різних часових планах, тобто такі, які чергу­ються: То мати гукає, то мати шепоче. Мене виряджаючи в дальню дорогу… (П. Воронько); То Катря усе хвалить, то Катря усе ганить… (Марко Вовчок).

У складносурядних реченнях із розділовими відношеннями, де реа­лізується семантика взаємовиключення, наявність реалізації однієїдії передбачає відсутність вияву іншої: Чи то праця задавила молодую силу, чи то нудьга невсипуща його з ніг звалила (Т. Шевченко); Або розумне казать, або зовсім мовчать (Нар. тв.); Або гори Карпати спо­виті в синяві мряки, або неприглядні густі проліски синіють здале­ка, немов зачарований, замкнений у собі, окремий світ (М. Коцюбин­ський); Де-не-де біля вирв синіє безводний полин або кущиться паху­чий чебрець (О. Гончар).

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.