Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Бабакова Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, в.о. доцента кафедри української мови
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького (м. Мелітополь, Україна).
Баланаєва Оксана Василівна – старший викладач кафедри іноземних мов Донецького юридичного
інституту Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Донецьк, Україна).
Балко Марина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ імені
Е.О. Дідоренка (м. Донецьк, Україна).
Бардукова Анна Олександрівна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Боговик Оксана Аурелівна – аспірант кафедри української мови Кіровоградського державного
педагогічного університету імені В.К. Винниченка, заступник директора з питань викладання іноземних мов
комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141» Дніпропетровської
міської ради (м. Кіровоград – Дніпропетровськ, Україна).
Бук Соломія Несторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Важеніна Олена Григорівна – старший викладач кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького нацонального університету (м. Донецьк, Україна).
Вітрук Надія Любомирівна – аспірант кафедри історії та культури української мови Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна).
Войцехівська Наталія Костянтинівна – молодший науковий співробітник Інституту мовознавства імені
О.О. Потебні НАН України (м. Київ, Україна).
Воробець Олексій Дмитрович – аспірант кафедри загального та германського мовознавства
Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Габай Анна Юріївна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу граматики
Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна).
Гапонова Людмила Євгеніївна – викладач кафедри історії та українознавства Національної металургійної
академії України, здобувач кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені
Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, Україна).
Герасименко Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства та
російської мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Глібчук Наталія Мирославівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Голоднова Єлізавета Юріївна – аспірант кафедри загального мовознавства та історії мови Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Голоцукова Юлія Олександрівна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Даскалюк Оксана Любомирівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри історії та культури
української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна).
Добосевич Уляна Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).
Донець Анна Володимирівна – викладач Слов’янського хіміко-технологічного технікуму (м. Слов’янськ,
Україна).
Дорофеєв Юрій Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російського,
слов’янського та загального мовознавства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
(м. Сімферополь, Україна).
Дроботенко Валентина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Забашта Роман Валентинович – кандидат філологічних наук, асистент кафедри російського,
слов’янського та загального мовознавства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
(м. Сімферополь, Україна).
Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови
та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Іванишин Наталія Ярославівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Іваницька Наталя Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри зіставного
мовознавства і теорії та практики перекладу Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ –
Вінниця, Україна). ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 22

332
Калько Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор кафедри українського мовознавства і
прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси,
Україна).
Калько Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського
мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
(м. Черкаси, Україна).
Кизима Тетяна Петрівна – аспірант кафедри української мови Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна).
Кобченко Наталя Віталіївна – кандидат філологічних наук, викладач курсів української мови, бібліотекар
Державного закладу культури м. Москви «Бібліотека української літератури» (м. Москва, Росія).
Кожушко Ірина Анатоліївна – аспірант кафедри української мови Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна).
Колібаба Лариса Миколаївна – кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу
граматики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна).
Колоколова Анастасія Олександрівна – аспірант кафедри української мови Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна).
Конюшкевич Марія Йосипівна – доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови
Гроденського державного університету імені Янкі Купали (м. Гродно, Білорусь).
Космеда Тетяна Анатоліївна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (м. Харків – Львів, Україна).
Костусяк Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Інституту
філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна).
Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Крашеніннікова Тетяна Валеріївна – старший викладач кафедри мовної підготовки Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ (м. Дніпропетровськ, Україна).
Луценко Микола Олексійович – доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства
та історії мови Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ляхур Чеслав – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російсько-польського
порівняльного мовознавства Опольського університету, професор Вищої школи маркетингового управління та
іноземних мов (м. Ополе – Катовіце, Польща).
Марчук Олена Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології
Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса, Україна).
Мельник Юлія Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри германського,
загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
(м. Чернівці, Україна).
Мерінов Вячеслав Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української
мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна).
Наконечна-Роганіна Людмила Богданівна – аспірант кафедри української мови Національного
університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна).
Наливайко Юлія Юріївна – кандидат філологічних наук, в.о. доцента кафедри гуманітарних дисциплін і
перекладу Донецького інституту психології та підприємництва (м. Донецьк, Україна).
Онищенко Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики
початкової освіти Криворізького державного педагогічного університету (м. Кривий Ріг, Україна).
Островська Людмила Станіславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Донецького державного університету управління (м. Донецьк, Україна).
Павлович Ольга Сергіївна – студент V курсу ОКР «Магістр» спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Петришин Марта Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського
мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ,
Україна).
Путіліна Оксана Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Рогожкін Олександр Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
українознавства Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка (м. Донецьк, Україна).
Семенюк Оксана Антонівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).
Сизонов Дмитро Юрійович – аспірант кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). Відомості про авторів

333
Ситар Ганна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної
лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Сідоренко Євдокія Миколаївна – кандидат філологічних наук, професор кафедри російського,
слов’янского та загального мовознавства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
(м. Сімферополь, Україна).
Сопачова Вікторія Валентинівна – аспірант Чорноморського державного університету імені П. Могили
(м. Миколаїв, Україна).
Стоянова Інна Дмитрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри філології іноземних
мов Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Таукчі Олена Федотівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Теркулов В’ячеслав Ісайович – доктор філологічних наук, доцент, проректор з наукової роботи
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Тукова Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Філатова Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов
Донецького інституту туристичного бізнесу (м. Донецьк, Україна).
Халіман Оксана Володимирівна – аспірант кафедри української мови Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, викладач Kоледжу Національного фармацевтичного
університету (м. Харків, Україна).
Цьмух Ольга Петрівна – асистент кафедри англійської філології Кременецького обласного гуманітарно-
педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, аспірант кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів
Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів – Кременець, Україна).
Чернишова Ірина Вікторівна – старший викладач кафедри англійської філології Горлівського державного
педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Чикут Віта Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури
Карпатського інституту підприємництва ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини
“Україна”» (м. Хуст, Україна).
Шабі Світлана Василівна – викладач української мови та літератури Красноградського коледжу
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, аспірант кафедри української
мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (м. Харків – Красноград,
Україна).
Шитик Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського
мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
(м. Черкаси, Україна).
Щепка Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних
дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян Приазовського державного технічного університету
(м. Маріуполь, Україна).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.