Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Білих Олександр Петрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови
Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка (м. Кіровоград, Україна).
Болкова Ольга Миколаївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету, провідний редактор редакційно-видавничого відділу Донбаської державної
машинобудівної академії (м. Краматорськ, Україна).
Бороденко Людмила Миколаївна – старший інспектор факультету інженерної та мовної підготовки
Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь,
Україні).
Винокурова Ірина Федорівна – старший викладач кафедри англійської філології Горлівського
державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Данилюк Ілля Григорович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної
лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Жвава Ольга Анатоліївна – завідувач сектору координації діяльності вищих навчальних закладів, науки
та технології навчання Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації (м. Миколаїв, Україна).
Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови
та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Зеніна Анастасія Володимирівна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Костусяк Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Інституту
філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна).
Лисак Лариса Костянтинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства та
гуманітарної освіти Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ, Україна).
Матанцева Анна Олександрівна – аспірант кафедри української мови Національного університету
«Києво-Могилянська Академія» (м. Київ, Україна).
Михальченко Марина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Мініахметова Ельвіра Хафізівна – старший викладач турецької мови кафедри міжнародних відносин
Інституту соціальних наук Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна).
Молокова Ольга Федорівна – аспірант кафедри романської філології Київського національного
лінгвістичного університету (м. Київ, Україна).
Монастирська Римма Іванівна – аспірант кафедри українського мовознавства Таврійського
національного університету ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь, Україна).
Назар Роман Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри «Прикладна лінгвістика та
етнологія» Донбаської національної академії будівництва і архітектури (м. Донецьк, Україна).
Островська Людмила Станіславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Донецького державного університету управління (м. Донецьк, Україна).
Павлович Ольга Сергіївна – здобувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (Донецьк, Україна).
Пилипак Валерія Павлівна – аспірант кафедри загального мовознавства і історії мови Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Пирлик Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології
Донецького національного університету, Перший проректор Донецького національного університету
(м. Донецьк, Україна).
Полєжаєв Юрій Григорович – старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування
Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя, Україна).
Путіліна Оксана Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Сазонова Євгенія Олександрівна – викладач кафедри іноземних мов, аспірант кафедри української мови
та загального мовознавства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Луганськ,
Україна).
Самковська Антоніна Станіславівна – аспірант кафедри германської та фінської філології Київського
національного лінгвістичного університету (м. Київ, Україна).
Сарбаш Олена Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Сахарук Інна Володимирівна – студент 1 курсу ОКР «Магістр» спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна). ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 25

292
Святобаченко Ірина Станіславівна – аспірант кафедри мовознавства та російської мови, лаборант
кабінету української мови та літератури факультету слов‟янських та германських мов Горлівського державного
педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Сенів Михайло Григорович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури
і класичної філології Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Сеніна Ірина Сергіївна – лаборант кафедри російської мови, аспірант кафедри російської мови
Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (м. Москва, Росія).
Сидельникова Лариса Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри романської
філології Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ, Україна).
Силіна Юлія Олександрівна – старший лаборант Регіонального центру французької мови м. Воронежа,
аспірант кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики Воронезького державного університету (м. Воронеж,
Росія).
Ситар Ганна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови та
прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Ситенко Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри граматики та практики
мовлення Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Сопачова Вікторія Валентинівна – викладач кафедри англійської філології Чорноморського державного
університету імені Петра Могили (м. Миколаїв, Україна).
Таукчі Олена Федотівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (м. Горлівка, Україна).
Телічко Тетяна Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури і класичної
філології Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).
Усова Оксана Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Донецького
державного університету управління (м. Макіївка, Україна).
Філатова Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов
Донецького інституту туристичного бізнесу (м. Донецьк, Україна).
Чорна Олена Олегівна – асистент кафедри перекладу та загального мовознавства, аспірант кафедри
перекладу та загального мовознавства Кіровоградського державного педагогічного університету
ім. В. Винниченка (м. Кіровоград, Україна).
Шатілова Олена Сергіївна – асистент кафедри української та російської мов Донецького національного
технічного університету, аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету (м. Донецьк, Україна).
Швець Ярина Ігорівна – викладач кафедри теорії та практики перекладу Івано-Франківського
національного технічного університету нафти й газу (м. Івано-Франківськ, Україна).
Шкіцька Ірина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства,
інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету
(м. Тернопіль, Україна).
Школяренко Віра Іванівна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна).
Юшковець Інна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології
Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.