М. П. Кочерган – Загальне мовознавство


СКАЧАТИ doc djvu

Предмет мовознавства.
Зміст і основні завдання загального мовознавства
Місце мовознавства в системі наук
Прикладне мовознавство
2.1. Історія лінгвістичної думки до XIX ст.

2.2. Зародження порівняльно-історичного мовознавства

2.3. Основні напрями в мовознавстві другої половини XIX ст.

2.4. Пошуки нового підходу до вивчення мови наприкінці XIX — на початку XX ст.

2.5. Структуралізм і генеративізм

2.6. Неогумбольдтіанство

2.7. Мовознавство в СРСР

2.8. Мовознавство на сучасному етапі

3. Теорія мови

3.1. Знакова природа мови

3.2. Мова і мислення

3.3. Мова і мовлення

3.4. Структура мови

3.5. Фонологічна система мови

3.6. Граматична система мови

3.7. Лексико-семантична система мови

3.8. Проміжні рівні мови

3.9. Мова і суспільство

3.10. Мова та історія (розвиток мови)

4. Методологія мовознавства

4.1. Методи дослідження мови

Література
Короткий термінологічний словник — 1
Короткий термінологічний словник — 2
Покажчик мов
Іменний покажчик

 

 

У підручнику розглянуто сутність, предмет, завдання, місце загального мовознавства у системі наук про мову, основні аспекти теорії мови: знакову природу, структуру мови, взаємозв’язок мови і мислення, співвідношення мови і мовлення, фонологічну, граматичну, лексико-семантичну її системи та проміжні рівні. Широко розкрито суспільну природу, суспільні функції мови, соціальну зумовленість мовних явищ, національно-етнічні особливості буття мови, а також методи і прийоми її наукового дослідження. Характерною особливістю другого видання підручника є висвітлення розвитку лінгвістичної думки від початків до XXI ст., утвердження мовознавства як науки, специфіки різноманітних лінгвістичних напрямів і шкіл, що домінували у минулі епохи, тих, що визначають обличчя сучасної мовознавчої науки. Допоміжний апарат підручника охоплює іменний, предметний покажчики, покажчик мов, короткий словник лінгвістичних термінів. Для студентів вищих навчальних закладів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.