ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Випуск 44. ЧАСТИНА 1.


МЕЖІ І ВІДКРИТІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛІТЕРАТУРА»: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ

Нонна Шляхова
Методологічні аспекти літературознавчого синтезу
Олена Галета
Теорія літератури: у пошуках самовизначення
Василь Будний
Між дисциплінами: розширення контекстів літературознавчої галузі чи зміна статусу?
Марія Зубрицька
Теоретичні засади дискурсу гібридності з погляду рецептивної естетики
Тарас Лучук
Гомілетика й герменевтика: арістотель у давній українській літературі
Тетяна Левченко-Комісаренко
Проблема авторства та авторського статусу в царині гомілетики
Лілія Демидюк
Концепція прамови у поезії М. Воробйова та філософії М. Гайдеґґера
Мар’яна Гірняк
Ігри з ідентичністю в романах Юрія Андруховича
Олег Ільницький
Імперія як культурна категорія (до проблеми моделювання національних культур у російській імперії)
Любомир Сеник
Біблія і притча: деякі аспекти літературної модифікації
Юлія Тепла
Концепція ідейно-етичного естетизму Миколи Гнатишака: синтез чи еклектика?

 

ТЕКСТ МІЖ КУЛЬТУРАМИ
Олеся Палінська
Вербалізація сфери інтимного в умовах гібридної ідентичності: Ольга Кобилянська та її багатомовний світ
Ірина Олійник
Інтердисциплінарність дослідження чи маргінес науки? (до питання літературознавчого статусу критики художнього перекладу)
Ольга Довбуш
Семіосфера як генератор інтра- та інтеркультурних перекладів
Мар’яна Шаповал
Система координат: типологія міжтекстової взаємодії та маркери інтертекстуальності
Катерина Данилюк
Проблема інтертекстуальності художнього твору (на прикладі повісті Ульріха Пленцдорфа «Нові страждання юного В.»)
Оксана Ничко
Італійці в прозі Джона Стейнбека
Наталія Ліщинська
Замкнений чужий простір як тло моральної деградації особистості у філософсько-психологічному романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Ґолдінґ)
Ірина Арендаренко
Європейський імідж романтизованого Єгипту: на матеріалі англійської, французької, російської, української поезії та прози ХІХ століття
Вознюк Ольга
Еміграційна візія іншого: теоретичний аспект

 

ЛІТЕРАТУРНА ОНТОЛОГІЯ І ТРОПОЛОГІЯ
Наталя Астрахан
Дуальність літературного твору в контексті проблеми наукового пізнання його буття
Микола Пащенко
Метафоризація в образно-понятійному спектрі процесу концептуалізації світу
Михайло Гнатюк
Франкова теорія міждисциплінарного аналізу мистецьких творів
Ольга Турган
Феномен мистецтва і творчості в системі естетичних поглядів Євгена Маланюка
Нонна Копистянська
Час / художній час: до питання про історію поняття і терміна
Лариса Цибенко
Топографічна поетика Інґеборґ Бахман: метагеографія письменницької уяви
Світлана Білокінь
Відображення соціологічних, культурологічних та психологічних концепцій початку ХХ століття в інтелектуальному романі Віктора Петрова-Домонтовича «Доктор Серафікус»
Андрій Печарський
Методика психоаналітичної літературної інтерпретації в Україні: генезис, проблематика, нові перспективи
Христина Ворок
Іван Франко — дослідник сновидінь
Олена Бідюк
Психоаналіз як літературознавчий метод: інтерпретаційні можливості (на прикладі роману Ліни Костенко «Берестечко»)
Віта Сарапин
Просвітницькі модуси драматургії Івана Котляревського: спроба культурологічного прочитання
Олена Муслієнко
Ідеологема «світ—театр» у семіосфері абсурду Миколи Хвильового («Лілюлі»)
Богдан Пастух
Рання романістика володимира винниченка: філософсько-моральний аспект
Роман Голик
«Душа і тіло» чи «знак і значення»?: Проблема елементарних одиниць літературного тексту в «класичних» та «семіотичних» поетиках

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.