ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Випуск 44. ЧАСТИНА 2


СУСПІЛЬНИЙ СТАТУС ТА СПРИЙМАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Тарас Пастух
Традиція у транскультурному вимірі
Марта Варикаша
Трагічне світовідношення як тематика жіночої есеїстики початку ХХ ст.
Уляна Федорів
Поле влади та літературний канон: до проблеми взаємодії
Тетяна Дороніна
Метафорична репрезентація соціально-культурологічної категорії «ґендер» у сучасному літературознавстві
Тетяна Гребенюк
Інваріантно-варіантна природа художньої події в контексті креативного та рецептивного аспектів естетичного дискурсу
Олександр Кирильчук
Проблема сприйняття творчості Богдана-Ігоря Антонича в контексті українського рецептивного досвіду ХХ століття
Анна Таранова
Стратегії сприйняття масової літератури в сучасному літературознавстві
Світлана Маценка
Особливості «літературного підприємництва» у сучасному мас-медійному суспільстві та «художній текст» як його продукт
(на прикладі німецької літератури початку ХХІ століття)
Оксана Косюк
Творчість Левка Боровиковського та рекламна продукція сучасних електронних ЗМІ: спроба ідентифікації
Мар’яна Комариця
Українська «католицька критика»: між етикою та естетикою

 

ДОКУМЕНТАЛЬНІСТЬ ЛІТЕРАТУРИ, ФІКЦІЙНІСТЬ ІСТОРІЇ
Наталя Сизоненко
Фактуальність і фікціональність у британській історіографічній металітературі
Ольга Іванів
Історія америки: від Тоні Моррісон
Софія Варецька
Художнє осмислення трансформацій історії (за романом «Траєкторією краба» Ґюнтера Ґраса)
Ірина Дробіт
Міждисциплінарні аспекти поняття фікціональної історії (На прикладі романів Джуліана Барнса «Історія світу у 10 ½ розділах» та «Англія, Англія»)
Ірина Савенко
Основні пробеми документального письма в контексті літературозновчого дискурсу межі століть
Іванна Марусяк
Документальність мемуарів Михайла Бажанського
Тетяна Гажа
«Дороги вольні і невольні» Романа Іваничука: єдність травелогу, мемуарів і політичного щоденника
Ольга Лучук
Постать Юрія Луцького крізь призму його епістолярію
Ірина Старовойт
Містомодерність: місто як протагоніст у модерному європейському романі
Андрій Цяпа
Критика Михайла Бахтіна на полях дослідження автобіографічного жанру
Олена Гусейнова
«Семіотика простору» в теоретичних та художніх текстах Віктора Петрова-Домонтовича

 

ЯВИЩА НА СТИКУ МИСТЕЦТВ
Оксана Мельник
Топос танцю у прозі Михайла Яцкова: модерністська трансформація літературності
Галина Батюк
Імпресіоністичні тенденції роману Вірджинії Вулф «Місіс Деловей»
Лідія Мацевко-Бекерська
Наративна проекція портрета в малій прозі Володимира Винниченка
Ірина Жодані
Переклад з мови орнаменту на мову літератури у збірці Віри Вовк «Мандаля» і «Казці про вершника»
Ігор Котик
Поезія як розмивання меж
Зоряна Лещишин
Потік свідомості як прийом конструювання тексту в кіно й літературі
Микола Iльницький
«Концерт» Богдана-Iгоря Антонича: вимiри музичної структури поетичного тексту
Михайло Наєнко
Фрагмент високого модернізму: «Замість сонетів і октав»
Марія Котик-Чубінська
Музика в поезії Юрія Тарнавського
Ярослава Мельник
Апокрифічні молитви: сюжети Івана Франка
Зоряна Рибчинська
Символ як «текстова стратегія»: поезія Якова Савченка в контексті естетичних пошуків «Музаґету»
Віктор Мартинюк
Образ комунікування: на матеріалі п’єси «Мина Мазайло» Миколи Куліша
Тетяна Нарчинська
Жест фотографа, або «Непроявлені знімки» Богдани Матіяш
Андрій Підпалий
Визначення верлібрової форми і «монтаж та колаж»
Євгенія Найчук
Словесно-симфонічний твір (на прикладі «Книги Лева» Богдана Ігоря Антонича)
Людмила Бербенець
Постмодерністський пастиш як спосіб побудови та форма існування творів мистецтва та критичного тексту
Ірина Бестюк
Міфоритуальна семантика аркану в українській літературі ХХ століття
Оксана Левицька
Екранізація роману Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта»: проблема «діахронічності» твору
Ірина Арендаренко
Європейський імідж романтизованого Єгипту: на матеріалі англійської, французької, російської, української поезії та прози ХІХ століття

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.