ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИПУСК 45


ДО ЮВІЛЕЮ

Ярема Полотнюк. Коротка історія викладання східних мов у Львівському університеті.
Юрій Кочубей. Сходознавство в Україні: сучасний стан і проблеми розвитку.
Олексій Волович. Сходознавчі студії в одеському філіалі Національного інституту стратегічних досліджень.

УКРАЇНА ТА СХІД

Сергій Кравцов. Історія співробітництва України та Індії: початок і становлення.
Віктор Крюков. Ідентифікація топонімів та гідронімів “Книги картини Землі” ал-Хварізмі з реальними географічними об’єктами України.
Костянтин Тищенко. Cхідні церкви й пелагіанство у топонімії України.
Олеся Ярошко. Засади співробітництва України у сфері культури з країнами Південно-Східної Азії.

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СХОДОЗНАВСТВА

Ірина Гаюк. Інтерпретація слова-логосу в ісламському містицизмі.
Богдан Рудий. Лінгво-статистичні характеристики вокабулярів перекладів Святого Письма на прикладі східних мов.

ПРОБЛЕМИ АРАБІСТИКИ

Анастасія Андрусенко. Творчість Ахлям Мустаганемі в контексті арабської жіночої літературної традиції.
Богдан Бабак. Використання “Частотного словника сучасної арабської мови” у викладанні арабської мови.
Богдан Горват. Виникнення та розвиток авторської діалектної поезії у Єгипті.
Юлія Заза. Теми-табу мовленнєвого жанру привітання (на матеріалі арабської мови).
Лідія Луцан. Взаємозв’язок системно-структурного та функціонального підходів до вивчення граматичної семантики розширених дієслівних основ арабської мови.
Ірина Мартиняк. Комунікативні інтенції мовця в арабських мовленнєвих етикетних теофорних формулах.
Олексій Хамрай. Місце прототипів граматичного значення в арабській граматиці.
Михайло Якубович. Філософська лексика арабського середньовіччя: спроба україномовної реконструкції.

ПРОБЛЕМИ ІНДОЛОГІЇ

Інна Савенкова. “Амбойнська різанина” та англійська Ост-Індська компанія: часткова поразка – шлях до загальної перемоги.

ПРОБЛЕМИ ІРАНІСТИКИ

Олег Кшановський. Різнорівневі лінгвістичні одиниці чоловічого та жіночого варіантів сучасної перської мови.
Олена Мазепова. Застосування концептуального аналізу у процесі вивчення східного поетичного тексту.
Ольга Максимів. Корпус перської мови як джерело матеріалу для навчальних словників-мінімумів.
Ярема Полотнюк. Мавляна Джелаледдін Румі.
Марта Стельмах. Вираження категорії сумніву в класичній перській мові (на матеріалі “Шагнаме” Фердоусі).

ПРОБЛЕМИ КИТАЇСТИКИ

Валентин Величко. Формування регіональної структури господарства у середньовічному Китаї.
Наталія Кулигіна. Семантична структура ченюй та їх місце у фразеологічній системі китайської мови.
Наталія Руда. Підстави для класифікації складного речення у сучасній китайській мові.
Марина Шуть. Структурно-семантичні особливості китайських ієрогліфів з ключовою грамемою “жінка”.

ПРОБЛЕМИ ТЮРКОЛОГІЇ

Ірина Дрига. Мова листів Трифілія у порівняльно-історичному висвітленні (варіант 3–4).

ПРОБЛЕМИ ЯПОНІСТИКИ

Леся Богдан. Деякі аспекти лексико-семантичних особливостей дитячої японської мови (на матеріалі дитячих пісень).
Олена Горошкевич. Соматичний сегмент японської мовної картини світу (концептосфери лексем 腕 ude, 手 te – рука та 足– ashi нога).
Юлія Осадча. Основні чинники формування модерного літературно-критичного дискурсу в Японії кінця ХІХ ст.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.