ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИПУСК 47


З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Ірина Довгалюк. До історії експедиції Філарета Колесси.
Ірина Коваль-Фучило. “На бічних стежках кобзарського епосу” – історичні думи-пісні, пародійні думи, думи ХХ століття.
Василь Івашків. “Украинские народные предания” Пантелеймона Куліша: до питання творчої історії.
Олеся Наумовська. Михайло Драгоманов – упорядник та дослідник народної прози.

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

Олена Івановська. Функціонально-контекстний напрям у фольклористиці.
Олександра Бріцина. Текстологічні та едиційні рішення у фольклористиці: українська наукова традиція й новітні методологічні течії.
Михайло Чорнопиский. Фономорфологія і фоностилістика українського фольклору в дослідженнях Філарета Колесси.
Олена Гінда. Інноваційний формат досліджень традиційної народної магії: оглядово-бібліографічний дискурс.
Роман Кирчів. Контекстуальний фон у сприйнятті, фіксації, публікації і дослідженні політичних анекдотів.
Ольга Яковлєва. Аналіз фольклорних символів: до проблеми вибору методів.

ДОКУМЕНТУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ

Андрій Вовчак. На шляху до створення архіву українського фольклору.
Ліна Добрянська. Музично-етнографічний архів Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка: історія, сьогодення, перспективи.

ПУБЛІКАЦІЇ

Філарет Колесса. Огляд українсько-руської народної поезії.

Від упорядників

Передне слівце

Частина І. 1. Що таке народні пісні?

Частина II. 2. Поділ україньских народних пісень, їх тісна звязь з житєм народа.

3. Огляд україньско-руских народних пісень.

А. Обрядові і релїґійні піснї.

Б. Історичні і полїтичні піснї.

В. Піснї станові.

Г. Піснї з житя родинного і особистого.

Ґ. Вандруючі піснї – баляди.

4. Давнїйші і новійші верстви в народних піснях.

Частина III. 5. Краса поетичного вислову у народних піснях

Частина IV.

6. Вплив народної поезиї на розвій письменства

7. Висновки.

 

Танасій КОЛОТИЛО (1952–2009) [Некролог].

Відомості про авторів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.