ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ВИПУСК 51


ІНТЕПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

Григорій Штонь. Лірична складова поезії Івана Франка. Теоретико-літературний та духовний виміри.
Микола Легкий. Ще одна загадка франкового тексту.
Валентина Соболь. Особливості креаціонізму мотивів давньоукраїнської літератури в “староруських оповіданнях” Івана Франка.
Зенон Гузар. Оповідання Івана Франка “Слимак”.
Микола Ільницький. Bід весільного перевізника до човна Xарона.

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

Андрій Франко. Mетодологічні аспекти моделі джерелознавчої текстологічно-трибуційної співпраці редакторів.
видань шевченкового “Kобзаря” I. Франка (Львів, 1908) та В. Доманицького (Петербург, 1907; 1908).
Іван Теплий.Перекладознавча концепція Івана Франка.

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА КОНЦЕПЦІЯ ІВАНА ФРАНКА — Іван ТЕПЛИЙ (Продовження)
Назар Федорак. Літописний жанр у дослідженнях Івана Франка.
Іван Ціхоцький. Генеза мовної свідомості Івана Франка (до проблеми становлення раннього ідіолекту).
Олена Труш. Роль Івана Франка в розбудові наукового стилю української мови.
Роман Берест. Середньовічні українські чернечі пам’ятки батьківщини Івана Франка.
Лариса Каневська. Бібліографія зарубіжного франкознавства: сучасний стан і перспективи опрацювання.

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Віталій Козловський. Народна історична пісня у наукових зацікавленнях Івана Франка (на матеріалах “Студій
над українськими народними піснями”).
Святослав Пилипчук. Жанр колядки у науковій рецепції Івана Франка.
Галина Магас. Стрийщина у фольклористичній діяльності Івана Франка.
Світлана Ягело. Бойківська демонологічна проза у зібранні та осмисленні Івана Франка.

КОНТАКТИ. РЕЦЕПЦІЇ. ПАРАЛЕЛІ

Олександра Біленька-Свистович, Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Ліричні перлини Івана Франка у сприйнятті російських та польських читачів.
Ярослава Мельник. Із гімназійних (і не тільки) літ Івана Франка: дещо про його “злобні видумки” на Івана Верхратського.
Ярема Кравець. Андрій Свірко – бельгійський перекладач і дослідник поетичної творчості Івана Франка.

ІВАН ФРАНКО: ОСОБИСТІСТЬ, ТВОРЧИЙ ШЛЯХ, ДОЛЯ

Микола Горбатюк. Перебування Івана Франка в Києві у 1885, 1886, 1909 роках.
Роман Горак. Невідома світлина Івана Франка.

ПУБЛІКАЦІЇ

Іван Горак. Листи Василя Равлюка до Івана Франка.
Іван Горак. Листи Ольги Богачевської до Івана Франка.
Іван Горак. Листи Теофіла Кормоша до Івана Франка.

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.