ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА. МОВОЗНАВСТВО Т. 28


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕТИМОЛОГІЇ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА ДІАЛЕКТОЛОГІЇ

Буга Тетяна.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ Й ДИНАМІКИ УКРАЇНСЬКО-КАВКАЗЬКОГО ІМЕННИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДОНЕЧЧИНИ В ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКИМ
Падалка Руслана, Тендітна Надія.
СТРУКТУРА ПАРАДИГМ ВІДІМЕННИХ ПРІЗВИЩ СЛОВ’ЯНЩИНИ КІНЦЯ ХІХ СТ.

СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Важеніна Олена, Куцева Алевтина.
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ: СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
Кушмет Марія.
МАТЕРІАЛИ ДО ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРОК (НА МАТЕРІАЛІ ГОВІРКИ С. ОЛЕНІВКИ ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СИНТАКСИСУ
Волянська Юлія.
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ УКЛАДАННЯ ТИПОЛОГІЇ ПОВТОРУ
Голоцукова Юлія.
КАТЕГОРІЯ РЕЗУЛЬТАТИВУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Кобзєв Микола.
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СИНТАКСИЧНОГО СТИЛІСТИЧНОГО ПОВТОРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Коваленко Євгенія.
ТИПОЛОГІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМИ
Мартьянова Надія.
ІНТОНАЦІЙНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ
Наумова Тетяна.
НОМІНАЦІЯ ОСОБИ У КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТІ
Оліфіренко Леся.
ЕСТЕТИКА БУДОВИ РЕЧЕНЬ У ВІРШОВОМУ МОВЛЕННІ ВАСИЛЯ СТУСА
Панкова Марія.
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПИТАЛЬНОСТІ
Путіліна Оксана.
ФУНКЦІЯ МІСЦЕВОГО ВІДМІНКА ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТА ОБ’ЄКТНОГО ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (У ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ)
Щепка Оксана.
ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОРІНЯЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА ТА КУЛЬТУРА МОВИ
Кудрейко Ірина.
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ТИПОЛОГІЧНІ ТА ЕВОЛЮЦІЙНО-ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИСОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ДОНЕЧЧИНІ

ТЕКСТ І ДИСКУРС
Андрущенко Вікторія.
ТИПОВІ ФОРМИ ВИЯВУ ПАРАЛЕЛЬНО-КОГЕЗІЙНОЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ В СЛОВ’ЯНСЬКІЙ ХУДОЖНЬОТЕКСТОВІЙ СТРУКТУРІ: ГРАМАТИЧНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. ПІДМОГИЛЬНОГО “МІСТО”)
Білозуб Анастасія.
МОВНА ГРА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПОСТМОДЕРНОГО СВІТОРОЗУМІННЯ
Гнатюк Любомира.
ОПОСЕРЕДКОВАНІ СТРАТЕГІЇ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ
Голі-Оглу Тамара.
КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ Й ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ НАРОДНОГО РИТУАЛЬНОГО ДИСКУРСУ
Єщенко Тетяна.
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ТИПИ МЕТАФОР: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Жижома Оксана.
РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНО-ХУДОЖНІХ НОВОТВОРІВ У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ СУЧАСНОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ
Михальченко Марина.
РЕАЛІЗАЦІЯ ВИСХІДНОЇ ГРАДАЦІЇ ОЦІНКИ В ТЕКСТІ
Назар Роман.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСКУРСУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
Пасько Ганна.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТИ МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ ЗАГАДКИ В АСПЕКТІ КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)
Пономарьова Людмила.
СИСТЕМА АРГУМЕНТАЦІЇ В ЖАНРІ СУДОВОГО ВИРОКУ

ПРИКЛАДНА І СТРУКТУРНА ЛІНГВІСТИКА
Загнітко Анатолій.
СТАТУС ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В СИСТЕМІ ЛІНГВІСТИЧНИХ НАУК

СТАТУС ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В СИСТЕМІ ЛІНГВІСТИЧНИХ НАУК — 2
Радчук Віталій.
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ МЕТОД МИКОЛИ ЛУКАША
Радчук Олена.
НАВІЯНА ПІСНЯ – СОЛО ЧИ ДУЕТ?  ЧИ ПІДСПІВУЄ М. ЛУКАШ Р. БЕРНЗУ?
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

 

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 28. – Донецьк : Український культурологічний центр, Східний
видавничий дім, 2010. – 350 с.
Вісник містить матеріали березневої 2010 року наукової конференції Донецького відділення НТШ. Доповіді і повідомлення
присвячені проблемам мовознавства. Секція конференції працювала у Донецьку

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.