ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Т. 27


ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Віра Просалова.
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ І ТРОПИ
Марія Перетятько.
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ТЕМПОРАЛЬНА ФОРМА ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ
Ольга Пуніна.
СЦЕНАРНА КОНСТРУКЦІЯ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ: СПЕЦИФІКА, РЕАЛІЗАЦІЯ
Наталя Майборода.
ТРАДИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ПОРІВНЯЛЬНІ СТУДІЇ
Лариса Каневська.
ІВАН ФРАНКО НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ „SLAVIA ORIENTALIS” (1952–2007)
Неля Лисенко.
ДВІЙНИЦТВО ЯК ОБРАЗОТВОРЧИЙ ЗАСІБ У ТВОРЧОСТІ КУРТА ТУХОЛЬСЬКОГО
Сергій Цікавий.
ГЕНОЛОГІЧНА НАЗВА „ДУМА” У ПОЛЬСЬКІЙ РОМАНТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ
Ольга Калашник.
КАТАСТРОФІЧНІ ВІЗІЇ В ПОЕЗІЇ Г. ТРАКЛЯ І В. СВІДЗІНСЬКОГО
Олена Радчук.
ОПІР ОРИГІНАЛУ І МЕТОД ТЛУМАЧА: „ДЖОН АНДЕРСОН” Р. БЕРНЗА В ПЕРЕКЛАДАХ П. ГРАБОВСЬКОГО, В. МИСИКА І М. ЛУКАША

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ПАРАДИГМА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Світлана Кочерга.
АРХІТЕКТУРНІ ЗНАКИ В КУЛЬТУРОСОФСЬКИХ ТЕКСТАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Феня Пустова.
ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ОПОВІДАННЯ “РЯТІВНА КУРКА” В. ГАЙВОРОНСЬКОГО
Володимир Куєвда.
НАЦІОНАЛЬНІ ПСИХОТИПИ У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА
Володимир Мовчанюк.
ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНЕ ПОСЛАННЯ ШЕВЧЕНКА. МЕДИТАЦІЯ “ДУРНІ ТА ГОРДІЇ МИ ЛЮДИ”
Ніна Урсані.
ОБРАЗ ДОЛІ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХVІІІ СТОЛІТТЯ
Т. Лугова.
РЕФЛЕКСІЇ РОМАНТИЧНОГО ІСТОРИЗМУ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ДОРОБКУ М.С. ГРУШЕВСЬКОГО
Віта Ягушкіна.
МОТИВИ ЧАРУВАННЯ У БАЛАДАХ М. КОСТОМАРОВА

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ХХ СТ.: ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лідія Кавун.
МОДЕРНА ЕСТЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Олена Росінська.
КОНСТРУКЦІЯ „СВІТ-БУТТЯ – БУТТЯ-В-СВІТІ – БУТТЯ” У СМИСЛОВИРАЖЕННІ ЧИСЛА „ЧОТИРИ” ЯК ОНТОЛОГІЧНОГО ЧИСЛООБРАЗУ В ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА
Ольга Хамедова.
УРБАНІСТИЧНІ ТОПОСИ У ТВОРАХ Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА: НА ШЛЯХУ ВІД ОХТИРКИ ДО КИЄВА
Мирослава Гнатюк.
МОДИФІКАЦІЇ ЖІНОЧОЇ ПЕРСОНОСФЕРИ У МАЛІЙ ПРОЗІ ЛЮДМИЛИ ТАРНАШИНСЬКОЇ
Альона Карабльова.
КОНФЛІКТ МІЖ ЖІНОЧОЮ ІДЕНТИЧНІСТЮ ТА ПАНІВНОЮ ІДЕОЛОГІЄЮ ЯК СЮЖЕТНА ОСНОВА МАЛОЇ ПРОЗИ ІРИНИ ВІЛЬДЕ
Аліна Саприкіна.
ТРІАДА МИНУЛЕ / СУЧАСНЕ / МАЙБУТНЄ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Г. МАЗУРЕНКО
Ганна Степанова.
ПУБЛІЦИСТИЧНА СПАДЩИНА ОЛЕСЯ ДОСВІТНЬОГО
Вадим Оліфіренко.
РОЗГРОМ ЛІТЕРАТУРНОГО РУХУ В ДОНБАСІ У 30-Х РОКАХ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ
Валентина Соболь.
ПРО УКРАЇНСЬКЕ МІСТО І УКРАЇНСЬКИЙ ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРНО-КРАЄЗНАВЧИЙ ДИСКУРС
Ірина Ярошевич.
СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ПОЕТИЧНОГО ДОРОБКУ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ
Богдан Якимович.
БІБЛІОЛОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СУЧАСНИХ КРАЄЗНАВЧИХ СТУДІЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ
Людмила Болонова.
КОСТЬ ТЕСЛЕНКО У СПОГАДАХ

 

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 27. – Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий
дім, 2009. – 348 с.
Вісник містить матеріали березневої наукової конференції Донецького відділення НТШ 2009 року. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.