Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т. 25


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Пірко В. О.
ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ЗАСЕЛЕННЯ КАЛЬМІУСЬКОЇ ПАЛАНКИ
Лук’яненко В. П.
АГРАРНА ПРОБЛЕМА В ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМСТВ НА ПОЧАТКУ XX ст.
Лук’яненко В. П.
АГРАРНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЇ НА ПОЧАТКУ XX ст.: ПОГЛЯД ДОРЕВОЛЮЦІЙНИХ НАУКОВЦІВ
Сусліков В. Є.
ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ РОСІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СОЛЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У XVIII ст.
Негода О. О.
УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ ДОНБАСУ В 1920-1930-ті рр.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ
Алфьоров М. А.
ОСОБЛИВОСТІ КЕРІНИЦТВА ЗОВНІШНІМИ МІГРАЦІЯМИ ДО ДОНБАСУ У ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВІДБУДОВИ 1943-1945 рр.
Нікітенко К. В.
АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ СТЕПАНА БАНДЕРИ, ЯК НОСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
Лисак В. Ф.
ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ПОЧАТКУ 50-х рр. ХХ ст.
Терещенко В. Т.
МИКИТА ШАПОВАЛ – ЖУРНАЛІСТ І ПУБЛІЦИСТ
Білецький В. С.
«СХІДНИЙ ЧАСОПИС»: ДОСВІД І УРОКИ СТВОРЕННЯ МАСОВОЇ УКРАЇНОМОВНОЇ ГАЗЕТИ НА ДОНБАСІ
Темірова Н. Р.
СУЧАСНІ ІНТЕРПРИТАЦІЇ СТАНОВИЩА ПОМІЩИЦТВА УКРАЇНИ ПЕРЕДРЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ
Шалашна Н. М.
ПРОПАГАНДИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦАРСЬКОГО УРЯДУ ЯК ФАКТОР БАТУРИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
Задунайський В. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРІЇ КОЗАЦЬКИХ ФОРМУВАНЬ НА ТЕРЕНАХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В 30 рр. ХІХ ст.

ІСТОРІЯ КУБАНІ
Білий Д. Д.
УЧАСТЬ АЗОВСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА В КОЛОНІЗАЦІЇ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО КАВКАЗУ
Авраменко А. М.
ТРЕТЯ ЗБІРКА «КУБАНЬ – УКРАЇНА» І ПРОБЛЕМИ КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНІСТИКИ(з практики діяльності сучасних українських громадських фундацій на Кубані)
Оліфіренко В. В.
ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ НА КУБАНІ І ПРОБЛЕМА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ У СХІДНІЙ ДІАСПОРІ
Білецький В. С.
УКРАЇНЦІ УКРАЇНИ І КУБАНІ: РУХ НАЗУСТРІЧ ОДИН ОДНОМУ (до історії співпраці громадських організацій
Донеччини і Кубані: 1992-2009 рр.)
Горбачук В. Т.
ВАСИЛЬ ОРЕЛ І УКРАЇНА

КРУГЛИЙ СТІЛ: “20 РОКІВ ТОВАРИСТВУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА”

Вступ. СЛОВО ВІД ОРГКОМІТЕТУ
Куєвда В. Т.
ЗНИЩЕННЯ ТУМу БУЛО ПЕРШИМ ПОТУЖНІМ УДАРОМ ПО НАЦІОНАЛЬНОМУ РУХОВІ В УКРАЇНІ
Мокренко А. Ю.
ПРОКИНУТИСЬ НЕ ПІЗНО
Марусик Т. П.
МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ: ВЧОРА І СЬОГОДНІ
Радчук В. Д.
1989-й. ПЕРША ЛАСТІВКА
Білецький В. С.
ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ДОНЕЧЧИНІ: 20 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ (1989-2009)
Богайчук В. О.
ТАБУ НА МОВНІ ПРАВА
Овдієнко М. Г.
ЧАС ЗБИРАТИ КАМІННЯ
Вишняк М. Я.
ШЛЯХОМ УТВЕРДЖЕННЯ: ДО ІСТОРІЇ КРИМСЬКОГО ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЗАДУНАЙСЬКОГО В.В. “Володіння холодною зброєю в українських, російських та польських військових формуваннях (кінець ХІХ — 30 рр. ХХ ст.)”

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ Г. ГАЙКА, В. БІЛЕЦЬКОГО, Т. МІКОСЯ, Я. ХМУРИ «Гірництво та підземні споруди в Україні і Польщі: нариси з історії». — Донецьк: УКЦентр, Донецьке відділення НТШ, «Редакція гірничої енциклопедії», 2009.

ІНТЕРВ’Ю

ПОЧЕСНИЙ КРАЄЗНАВЕЦЬ ДОНЕЧЧИНИ (інтерв’ю з приводу)

ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКИ МУЗЕЮ М. ШАПОВАЛА З УКРАЇНСЬКОЮ ДІАСПОРОЮ

 

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т. 25. – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім. – 2009. – 324 с.
Вісник містить матеріали березневої 2009 року наукової конференції Донецького відділення НТШ. Доповіді і  повідомлення стосуються проблем історії України та Кубані, а також недавньої історії зародження і функціонування в Україні першої масової громадської організації “Товариство української мови ім. Т.Г. Шевченка”. Секція конференції працювала у Донецьку.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.