Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 26.


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕТИМОЛОГІЇ, ЛЕКСИКИ ТА ДІАЛЕКТОЛОГІЇ

Кудрейко Ірина.
МОВНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТ ДОНЕЧЧИНИ
Ткаченко Євген.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОПОНІМІЧНИХ ПОЕТОНІМІВ У ПОЕМІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ»

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СИНТАКСИСУ
Васильєва Галина.
ПРЕВЕНТИВ ЯК МОВЛЕННЄВИЙ АКТ
Кобзєв Микола.
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ОЗНАКИ ПОВТОРУ В СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 20 СТОЛІТТЯ)
Луценко Олена.
РІЗНОВИДИ РЕЧЕНЬ СУБСТАНЦІЙНОЇ СЕМАНТИКИ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
Панкова Марія.
ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ
Путіліна Оксана.
РОЛЬ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА Й ІМЕНІ У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО Й АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ (З ПОЗИЦІЙ ВІДМІНКОВОЇ ГРАМАТИКИ)
Сегін Любомир.
ОДНОЗОННІ ПАРАДИГМИ ДІЄСЛІВ ДИНАМІЧНОЇ ПРОСТОРОВОЇ ЛОКАЛІЗОВАНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Бороденко Людмила.
ЛЕКСИКОГРАФІЧНА РОБОТА НА УРОКАХ З ВИВЧЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЛЕКСИКИ В ШКОЛІ
Важеніна Олена, Бардукова Ганна.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ У ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ
Вєтрова Ельвіра.
ВЗАЄМОДІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
Олійник Олена.
ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ І ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ

СОЦІОЛІНГВІСТИКА ТА КУЛЬТУРА МОВИ
Гопштер Євгенія.
ЗАПОБІГАННЯ НАСЛІДКАМ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У ПРИКМЕТНИКАХ
Островська Людмила, Беганська Ірина.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВНЗ ДОНЕЧЧИНИ

ТЕКСТ І ДИСКУРС
Білозуб Анастасія.
ПЛЮРАЛІЗМ МОВ У РОМАНІ Ю. ІЗДРИКА „ПОДВІЙНИЙ ЛЕОН”
Загнітко Анатолій.
СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ГІПЕРТЕКСТУ: СТАТУС І ПОЗИЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ КОМУНІКАНТІВ (17 БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ)
Зеленська Юлія.
ТИПИ Й РІЗНОВИДИ МОРФОЛОГІЧНОГО ПОВТОРУ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Михальченко Марина.
ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ І НАПРЯМИ АНАЛІЗУ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
Монастирецька Ганна.
ЛІНГВОКРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІРРЕАЛЬНО-МОДАЛЬНИХ ФОРМ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ
Оліфіренко Леся.
ХУДОЖНЄ ПОРІВНЯННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЕТИЧНОЇ ЕКСПРЕСІЇ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ ВАСИЛЯ СТУСА
Півень Володимир.
МОВНІ ЗНАКИ ІВАНА СВІТЛИЧНОГО
Федоряченко Ольга.
ТИПИ І ФУНКЦІЇ ПОВТОРУ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО
Єщенко Тетяна.
МЕТАФОРА-ОПРЕДМЕЧУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

МОВНА ПОЛІТИКА
Радчук Віталій.
ПРО КУЛЬТУРУ І СВОБОДУ СЛОВА І ДУМКИ

«ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НТШ» за 2001-2009 рр.
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

 

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 26. – Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім. – 2009. – 252 с.

Вісник містить матеріали березневої 2009 року наукової конференції Донецького відділення НТШ. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам мовознавства. Секція конференції працювала у Донецьку.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.