Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс). Ч. 1

СКАЧАТИ pdf

ВСТУП
Схеми синтаксичного розбору словосполучення
Схема синтаксичного розбору простого речення
Тематичний план курсу словосполучення і просте
речення

Методика роботи над курсовими і дипломними дослідженнями з проблем синтаксису словосполучення та простого речення
Рекомендована література

 

Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс). Ч. 1: Навч. посібник — К.: ІЗМН
1996. — 202 с.
Вміщено основні теоретичні положення з проблем синтаксису простого ускладненого, складного речення і тексту, з'ясовано нові явища і тенденції в українському нормативному синтаксисі, подано системи завдань поглибленого вивчення тем, запропоновано проблемні питання, лінгвістичні вправи, що сприятимуть правильній організації самостійної роботи,змодельовано основні типи вироблення, закріплення та поглиблення практичних навичок та вмінь аналізу синтаксичних явищ, їх послідовної теоретичної інтерпретації, вияву статусу синтаксичних одиниць у граматичному ладі сучасної української мови.
Рецензенти:
Поповський А.М., докт. філол. наук, проф. (Дніпропетровський державний університет)
Шульжук К.Ф., докт. філол. наук, проф.(Рівненський державний педінститут)
Відповідальний редактор О.С. Шевчук
Затверджено до друку вченою радою філологічного факультету Донецького державного університету

.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.