Довідник здобувача наукового ступеня


Скачати djvu

 

Довідник здобувача наукового ступеня: 36. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук, кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І.Цеков; Передмова до 3-го, 2-го і з переднього сл. до 1-го вид. Р.В. Бойка. -3-тє вид., випр. і допов.— К.: Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. України»: Вид-во «Толока», 2004. – 69 с
ISBN 966-7990-10-9
Уміщено нормативні документи й інформаційні матеріали, що стосуються атестації наукових кадрів вищої кваліфікації Документи подано у текстах і формах, затверджених наказом ВАК України від 21 березня 1997 р № 21, з усіма подальшими змінами, уточненнями та доповненнями станом на 1 вересня 2004 р
Для аспірантів і докторантів, що готуються до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, а також для вчених, які беруть участь в атестаційному процесі

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.