Чак Є. Д. Барви нашого слова


СКАЧАТИ djvu doc 

ЖИВА, ЯК ЖИТТЯ

ІЗ СЕКРЕТІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ

КОЛИ ВИБІР Є

ЛИЦАР РЕВОЛЮЦІЇ

ЗАПЕКЛА БОРОТЬБА

ЗДОБУВАТИ ОСВІТУ

СУСПІЛЬНА І ГРОМАДСЬКА ДУМКА

КОЛИ ВИБОРУ НЕМАЄ

ЗАСТУПНИК І ЗАМІСНИК

ПАМ’ЯТКА КУЛЬТУРИ

КОМУ ДЯКУВАТИ?

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

З ДАЛЕКИХ КРАЇВ І ЧАСІВ

СЛОВА-МАНДРІВНИКИ

МАСКАРАД

ЧОТИРИ ЙМЕННЯ ОДНОГО МІСТА

МІФІЧНІ ДАТИ

КАЛЕНДАР ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

ВІД ВЛАСНОЇ НАЗВИ

НЕБЕСНІ НАЗВИ

В ПОЛІКЛІНІЦІ

В АПТЕЦІ

В ОПЕРІ

В ЦИРКУ

ПРО БЛОХУ

ВІН ЧИ ВОНА?

ІМ’Я ЇЇ БУЛО ТЕТЯНА

ЛІТЕРАТУРНІ РОЗДУМИ

ШЕВЧЕНКОВІ АВТОГРАФИ

«НА ПАНЩИНІ ПШЕНИЦЮ ЖАЛА…»

«А БРАТІЯ МОВЧИТЬ СОБІ»

«ЛЯЛЕЧКА»

«ЗАСВИСТАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ…»

 

 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ

ЧАК ЕВГЕНИЯ ДАВЫДОВНА

КРАСКИ НАШЕГО СЛОВА

На украинском языке

Киев, «Радянська школа»

Чак Є. Д.

Барви нашого слова.– К.: Рад. шк., 1989.– 176 с.

ISBN 5-330-00753-4.

Книжка складається з двох частин: «Із секретів перекладацьких» і «Мовно-літературний калейдоскоп». В першій частині розглядаються випадки, що становлять труднощі для перекладу, подається виразне спрямування в пошуках найточнішого слова. Друга частина розкриває походження і значення багатьох окремих слів, переважно іншомовного походження, а також «таємниці» деяких слів і виразів відомих художніх творів.

Розрахована на учнів загальноосвітніх шкіл, широке коло читачів.

 

ЧАК Е. Д. Краски нашего слова.– К. : Рад. шк., 1989.– 176 с – На укр. яз.

Книга состоит из двух частей: «Из секретов переводческих» и «Языково-литературный калейдоскоп». В первой части рассматриваются случаи, составляющие трудности при переводе, дается четкая направленность в поисках наиболее точного слова. Вторая часть раскрывает происхождение и значение многих отдельных слов, преимущественно иностранного происхождения, а также «тайны» некоторых слов и выражений известных художественных произведений.

Рассчитана на учащихся общеобразовательных школ, широкий круг читателей.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.