Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії


СКАЧАТИ  djvu doc

Морфологія і орфографія

Іменник

І відміна

II відміна

Прикметник

Числівник

Дієслово

Прислівник

Прийменник

 

 

Вигук

Синтаксис і пунктуація

Написання з великої літери

Власні назви

Прізвища та імена

Географічні назви

Лексика

 

Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії. – К. Рад. школа, 1978. 127 с. 25 к.

60 000 пр.

У посібнику розглядаються складні випадки морфологічного й синтаксичного розбору; труднощі у виборі закінчення, визначення роду іменника, написанні прізвищ; аналізується утворення прикметників від гео­графічних назв; на конкретних прикладах пояснюються закономірності складоподілу, переносу слів, особливості вживання великої літери; при­діляється увага пунктуаційним та іншим питанням. Розрахований на вчи­телів-словесників загальноосвітньої школи, працівників видавництв і пе­ріо­­дичної преси.

Рецензент кандидат філологічних наук Грищенко А. П.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.