Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. – Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти


СКАЧАТИ djvu

Вступ
1.ТЕРМІН ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ
1.1. Поняття терміна та терміносистеми

1.2. Професіоналізми та номенклатурні найменування

2. ГОЛОВНІ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТЕРМІНОСИСТЕМ
2.1. Роль перекладу в поповненні термінологічної лексики
2.2. Мовна адаптація та мовне планування
2.3. Мовні інтерференції та принципи їх класифікації

3. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, ВНУТРІШНЯ ФОРМА ТА МОТИВАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
3.1. Поняття лексичного значення

3.2. Внутрішня форма термінологічних одиниць

3.3. Вмотивованість як лінгвістична категорія

3.4. Мотиваційні аспекти номінації

4. ЗОВНІШНЯ ФОРМА ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПРО МОВНІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ
4.1. Структурна класифікація зовнішньої форми термінологічних одиниць
4.2. Етимологічний аспект зовнішньої форми

4.3. Графічний аспект зовнішньої форми

5. ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МОВНОГО ПЛАНУВАННЯ
5.1. Термінологічна модернізація та стандартизація
5.2. Механізм термінологічного планування
5.3. З історії термінологічного планування

5.4. Методичні рекомендації до побудови та стандартизації нових термінів
5.5. Методичні рекомендації щодо термінологічного планування в Україні
5.6. Принципи укладання багатомовних тлумачних словників економічних термінів та побудови української фахової термінології
5.7. До питання про відтворення українських слів латинкою

Література

Додаток 1. Список міжнародних і національних організацій та установ, що займаються питаннями термінологічного планування 
Додаток 2. Структура Комітету з технічної термінології ISO/TC 37 «Термінологія (принципи та координація)» 
Додаток 3. Системи української транслітерації

Зразок тексту

Написання обласних центрів України

 

У пропонованій монографії вперше досліджуються як лінгвістичні, так і екстралінгвістичні чинники, які впливають на побудову та стандартизацію термінів у національних терміносистемах, на їхню зовнішню та внутрішню форми, виявляються механізми термінологічного планування з точки зору соціолінгвістики, роль свідомого та підсвідомого у втручанні в мову з метою лексичної модернізації та стандартизації, досліджуються мовні інтерференції як соціолінгвістичний чинник у формуванні терміносистем. Книга буде корисною для науковців-термінологів, соціолінґвістів, фахівців зі стандартизації терміносистем, у навчальному процесі лінгвістичних вузів та факультетів.

Д’яков А. С. та ін.  Основи термінотворення: Семант. та соціолінґвіст. аспекти /Д’яков А. С.г Кияк Т. P., Куделько 3. Б.— К.: Вид. дім «KM Academia», 2000,—218с. — Бібліогр.: с. 198-208.
ISBN 966-518-047-9
У монографії вперше досліджуються як лінгвістичні, так і екстралінгвістичні чинники, які впливають на побудову та стандартизацію термінів у національних терміносиггемах, на іхню зовнішню та внутрішню форми тощо. Книга буде корисною для науковців-термінологів, соціолінгвістів.фахівців зі стандартизації терміносипч-їм, у навчальному процесі лінгвістичних вузів та факультетів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.