Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.


СКАЧАТЬ djvu

Переднє слово редактора
Українська абетка (алфавіт, азбука)
Правила переносу слів
Позначення голосних звуків на письмі
Чергування голосних о – і, є – і
Відхилення в чергуванні о – і, є – і
Чергування є з о після ж, ч, ш, щ, дж, й
Чергування о – а у дієслівних коренях
Чергування е – і в дієслівних коренях
Чергування у – в
Чергування і – й
Чергування з – із – зі (зо)
Апостроф
Буквосполуки йо, ьо
Позначення м’якості приголосних на письмі
Зміни приголосних при збігу їх
Зміна груп приголосних -цьк-,-ськ-, -зьк-, -ск-, -шк-,
-зк-, -ст-
Зміна приголосних перед -ськ(ий), -ств(о)
Зміна приголосних перед -ш(ий) у вищому ступені
порівняння прикметників (прислівників) та інші
явища у групах приголосних
Спрощення груп приголосних
Подвоєння приголосних
Подовження приголосних
Правопис префіксів
Правопис деяких суфіксів
Правопис часток
Правопис деяких іменників
Ступені порівняння якісних прикметників
Правопис і відмінювання числівників
Правопис прислівників
Правопис складних слів
Правопис слів іншомовного походження
Вживання великої літери
Правопис прізвищ
Основні правила пунктуації
Кома в простому реченні
Кома у складному реченні
Двокрапка
Крапка з комою
Тире
Розділові знаки при однорідних членах речення
Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях та
реченнях
Розділові знаки при вигуках і словах-реченнях так і ні
Пряма мова
Поради випускникові школи та абітурієнтові
Зразки відмінювання деяких іменників
Зразки відмінювання деяких числівників
Як писати диктант
Диктант

Словничок незрозумілих слів

Деякі орфограми, що трапляються у тексті

Вправа на написання орфограм
Використана література
Короткий російсько-українськи словник
Деякі імена власні
Звернення, вітання, поздоровлення
Про проект 1999 р. нової редакції українського
правопису (Василь Німчук)

 

Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р. Київ, Діал, 2006

Пропонований стислий довідник укладений учителями-практиками на основі українського правопису та посібників з української мови. Висвітлено основні правила правопису, які потрібно засвоїти школярам та абітурієнтам відповідно до вимог, що їх ставлять вищі навчальні заклади України. Довідник рекомендуємо старшокласникам та абітурієнтам. Видання також буде корисне всім, хто прагне опанувати правописні норми сучасної української літературної мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.