Усі уроки української літератури в 11 класі. Академічний та рівень стандарту


СКАЧАТИ pdf doc

Календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі

І СЕМЕСТР
Українська література 1920-1930 рр. Вступ

Ващенко О.П.
Урок № 1. Суспільно-історичні умови розвитку української літератури XX ст., основні стильові напрями
Счастливцева Н.І.
Урок № 2. Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина — найбільший модерніст цього періоду. Феномен «кларнетизму». «Арфами, арфами…», «О панно Інно…», «Ви знаєте, як липа
Счастливцева Н.І.
Урок № 3. П. Тичина. «Одчиняйте двері…». Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу. Уславлення борців за Вільну Україну у вірші «Пам’яті тридцяти»
Счастливцева Н.І.
Урок № 4. Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х рр. Михайль Семенко — поет-футурист. Урбаністичні мотиви лірики («Бажання», «Місто», «Запрошення»)
Счастливцева Н.І.
Урок № 5. Київські «неокласики». Микола Зеров. Різногранний творчий шлях митця. «Київ — традиція». Філософічність, афористичність лірики
Счастливцева Н.І.
Урок № 6. Максим Рильський. «Молюсь і вірю…», «Солодкий світ!..». Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі
Манян Л.В.
Урок № 7. Євген Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». Сповідальність, ліричність, філософічність поезії «Для вас, історики майбутні…»
Манян Л.В.
Урок № 8. Є. Плужник. «Вчись у природи творчого спокою…», «Ніч… А човен — як срібний птах!», «Річний пісок…». Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мить і вічність у чуттєвому вираженні

Проза
Ващенко О.П.
Урок № 9. Розвиток української прози 20-х років XX ст. Микола Хвильовий. Біографія письменника, його провідна роль у літературному житті 1920-х рр.
Ващенко О.П.
Урок № 10. Микола Хвильовий. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі
Счастливцева Н.І.
Урок № 11. Микола Хвильовий. «Кіт у чоботях», «Вальдшнепи», «Сентиментальна історія», «Санаторійна зона» (на вибір)
Счастливцева Н.І.
Урок № 12. Григорій Косинка. Творча біографія прозаїка. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Новела «В житах» — пошуки порушеної гармонії
Счастливцева Н.І.
Урок № 13. Григорій Косинка. «В житах». Вітаїстичний пафос новели, імпресіоністична настроєвість
Счастливцева Н.І.
Урок № 14. Контрольна робота № 1. Українська література 1920-1930 рр. Поезія. Проза
Ващенко О.П.
Урок № 15. Юрій Яновський. Творча біографія митця. Роман «Вершники». Ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим у новелі «Подвійне коло»
Ващенко О.П.
Уроки № 16-17. Ю. Яновський. «Дитинство». Ідея нетлінної вартості національних основ буття. Утвердження загальнолюдських ідеалів вірності й кохання в новелі «Шаланда в морі»
Ващенко О.П.
Урок № 18. Валер’ян Підмогильний. Життєвий і творчий шлях письменника
Ващенко О.П.
Урок № 19-20. Валер’ян Підмогильний. «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення «цілісної» людини
Ващенко О.П.
Урок № 21. Життя і творчість Остапа Вишні. «Моя автобіографія» — гумористична розповідь письменника про свій життєвий шлях
Ващенко О.П.
Урок № 22. «Як варити і їсти суп із дикої качки», «Сом».
Оптимізм, любов до природи, м’який гумор як риси
індивідуального почерку Остапа Вишні

Драматургія
Манян Л.В.
Урок № 23. Розвиток національного театру, драматургії 1920-1930 рр. Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Зв’язок із театром Л. Курбаса
Манян Л.В.
Урок № 24. Микола Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації
Манян Л.В.
Урок № 25. М. Куліш. «Мина Мазайло». Сатиричне викриття бездуховності обивателів, які зрікаються своєї мови. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів та ситуацій
Манян Л.В.
Урок № 26. Контрольний твір-роздум на тему: «Значення п’єси Миколи Куліша “Мина Мазайло” вчора й сьогодні»

Українська література за межами україни
Манян Л.В.
Урок № 27. Література в Західній Україні до 1939 р. Життя й творчість Богдана-Ігоря Антонича. «Автопортрет», «Вишні». Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій
Манян Л.В.
Урок № 28. Богдан-Ігор Антонич. Поезії «Зелена Євангелія», «Дороги», «Різдво». Міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів
Манян Л.В.
Урок № 29. Осип Турянський. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Поза межами болю». Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності
Манян Л.В.
Урок № З0. О. Турянський. «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією
Манян Л.В.
Урок № 31. Дискусія-узагальнення на тему: «У чому сенс життя?» (За твором Осипа Турянського «Поза межами болю»)
Счастливцева Н.І.
Урок № 32. Контрольна робота № 2. Українська література 1920-1930 рр. Проза. Драматургія. Українська література за межами України

II СЕМЕСТР
Еміграційна література
Головатюк С.М.
Урок № 33. Еміграційна література (огляд). «Празька поетична школа» української поезії та її представники
Головатюк С.М.
Урок № 34. Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?..». Ностальгічні мотиви, філософічність поезій
Головатюк С.М.
Урок № 35. Проза У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Наталени Королевої. Основні віхи життя й творчості І. Багряного
Головатюк С.М.
Урок № 36. І. Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості

Українська література 1940—1950 рр.
Головатюк С.М.
Урок № 37. Українська література 1940-1950 рр.О. Довженко — відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно
Головатюк С.М.
Урок № 38. О. Довженко. «Україна в огні». Національні й загальнолюдські проблеми
Головатюк С.М.
Урок № 39. О. Довженко. «Зачарована Десна». Історія написання, автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого й сучасного. Морально-етичні проблеми
Головатюк С.М.
Урок № 40. Усний твір-роздум «Моральна краса й духовна велич людини в кіноповісті О. Довженка “Зачарована Десна”»

Українська література другої половини XX — початку XXI ст. Вступ
Сухенко В.Г.
Урок № 41. Провідні тенденції розвитку української літератури в другій половині XX — початку XXI ст. Поети-шістдесятники
Сухенко В.Г.
Урок № 42. «Шістдесятництво» як культурологічне й соціальне явище. Василь Симоненко — «Витязь молодої української поезії». «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»
Сухенко В.Г.
Урок № 43. Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Пісня «Два кольори», що стала народною
Сухенко В.Г.
Урок № 44. Іван Драч. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва
Сухенко В.Г.
Урок № 45. Микола Вінграновський — поет, прозаїк, кіномитець. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…». Несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії
Лузан Л.О.
Урок № 46. Ліна Костенко. Життя й творчість письменниці. Особливості індивідуального стилю. «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Українське альфреско»
Лузан Л.О.
Урок № 47. Ліна Костенко. Інтимна, пейзажна й філософська лірика («Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранці голос горлиці люблю…», «Недумано, негадано…»)
Лузан Л.О.
Урок № 48. Роман у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання
Лузан Л.О.
Урок № 49. Нелюди й люди в романі Л. Костенко «Маруся Чурай». Центральні проблеми твору
Лузан Л.О.
Урок № 50. Контрольний твір на тему: «Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у творчості Ліни Костенко»
Сухенко В.Г.
Урок № 51-52. «Як добре те, що смерті не боюсь я…». Літопис життя й творчості Василя Стуса
Сухенко В.Г.
Урок № 53. Контрольна робота М 3. Еміграційна література. Українська література 1940-1950 рр. Українська література
другої половини XX — початку XXI ст. Поети-шістдесятники

Проза другої половини XX ст.
Головатюк С.М.
Урок № 54. Проза другої половини XX ст. Олесь Гончар. Загальна характеристика творчого доробку, громадянська й життєва позиція, роль у духовному відродженні нації
Головатюк С.М.
Урок № 55. О. Гончар. «За мить щастя». Краса й сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини
Головатюк С.М.
Урок № 56. О. Гончар. Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка»
Лузан Л.О.
Урок № 57. Григір Тютюнник. Життєвий і творчий шлях письменника
Лузан Л.О.
Урок № 58. Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». Образ любові як втілення високої християнської цінності
Лузан Л.О.
Урок № 59. Валерій Шевчук. Життя й творчість митця. Повість-преамбула до роману «Дім на горі»
Лузан Л.О.
Урок № 60-61. Валерій Шевчук. «Дім на горі». Жіноче начало й чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів. Барокове поєднання високого (духовного) й низького (буденного)

Українська історична проза
Головатпюк С.М.
Урок № 62. Загальна характеристика української історичної прози. Павло Загребельний. Життєвий і творчий шлях
Головатюк С.М.
Урок № 63-64. П. Загребельний. «Диво». Історична основа й художній вимисел у творі. Аналіз образів-персонажів. Наскрізні проблеми роману

Сучасна українська література
Сухенко В.Г.
Урок № 65. Література кінця XX — початку XXI ст. На шляху до нового відродження. Літературні угруповання
Сухенко В.Г.
Урок № 66. Вияв постмодернізму в українській літературі останнього часу. Сучасні часописи та альманахи
Лузан Л.О.
Урок № 67. Російськомовна українська поезія та її особливості (огляд)
Лузан Л.О.
Урок № 68. Контрольна робота № 4. Проза другої половини XX ст. Українська історична проза. Сучасна українська література
Сухенко В.Г.
Урок № 69. «Україна у нас одна». Велич минулого й віра в щасливе майбутнє у творах Данила Кулиняка

Сухенко В.Г.
Урок № 70. Усе починається з любові. Життєвий і творчий шлях Михайла Шевченка

Відомості про авторів

 

Усі уроки української літератури в 11 класі. Академічний та рівень стандарту / О. П. Ващенко, С. М. Головатюк, Л. О. Лузан, Л. В. Манян, В. Г. Сухенко, Н. І. Счастливцева / Упоряд. В. Г. Сухенко, О. М. Чхайло — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 604 [4] с. — (Серія «Усі уроки»).
ISBN 978-617-00-1014-8.
Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури за програмою рівня стандарту й академічного для 11 класу
11-річної школи. Серед них уроки текстуального вивчення творів, позакласного читання, розвитку зв’язного мовлення, виразного читання, літератури рідного краю, тематичного оцінювання. Запропоновані роз­робки містять елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик. Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, керівників методичних об’єднань, студентів філоло­гічних факультетів педагогічних університетів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.