Плани-конспекти уроків з української мови для 6-го класу


УРОК № 1 Тема. Краса і багатство української мови.

УРОК № 2 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування. Засоби спілкування. Умови успішного спілкування.

УРОК № 3 Тема. Повторення. Синтаксис і пунктуація.

УРОК № 4 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки.

УРОК № 5 Тема. Повторення. Фонетика та орфографія.

УРОК № 6 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. Оголошення.

УРОК № 7 Тема. Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови. Загальна характеристика.

УРОК № 8 Тема. Іменник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

УРОК № 9 Тема. Іменники — назви істот і неістот. Загальні і власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.

УРОК № 10 Тема. Рід іменників.

УРОК № 11 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про текст, його будову.

УРОК № 12 Тема. Число іменників.

Урок № 13 Тема. Відмінки іменників.

УРОК № 14 Тема. Відміни іменників.

УРОК № 15 Тема. Контрольна робота № 1. Мовна тема (тестування).

УРОК № 16 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний усний переказ тексту.

УРОК № 17 Тема. Іменники І відміни.

УРОКИ № 18 Тема. Відмінювання іменників ІІ відміни.

УРОК № 19 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Опис приміщення. Докладний усний переказ тексту з елементами опису приміщення.

УРОК № 20 Тема. Відмінювання іменників ІІІ відміни.

УРОК № 21 Тема. Відмінювання іменників IV відміни.

УРОК № 22 Тема. Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині.

УРОК № 23 Тема: Незмінювані іменники.

Урок № 24. КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ

УРОК № 25 Тема. Способи творення іменників.

УРОК № 26 Тема. Написання не з іменниками.

Урок № 27 Тема. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -инн(я), -енн(я), -ив(о), -ев(о).

УРОК № 28 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Опис інтер’єру за картиною.

УРОК № 29 Тема. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

УРОК № 30 Тема: Розбір іменника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про іменник.

УРОК № 31 Тема. Контрольна робота (тестування).

УРОК № 32 Тема: Контрольна робота. Диктант.

УРОК № 33 Тема. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

УРОК № 34 Тема. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні й короткі форми прикметників.

Урок № 35 Тема: Ступені порівняння якісних прикметників.

Урок № 36 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Опис природи. Усний переказ тексту з елементами опису природи

Урок № 37 Тема. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників.

Урок № 38 Тема: Способи творення прикметників.

УРОК № 39 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ тексту з описом природи.

УРОК № 40 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі.

УРОК № 41 Тема. Написання найуживаніших суфіксів прикметників.

УРОК № 42 Тема: Не з прикметниками.

УРОК № 43 Тема. Написання складних прикметників.

УРОК № 44 Тема: Написання прізвищ прикметникової форми.

УРОК № 44 Тема. Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про прикметник.

УРОК № 45 Тема: Контрольна робота №3. Мовна тема

Урок № 46 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис природи на основі особистих вражень.

Урок № 47 Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-описі.

УРОК № 48 Тема. Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Кількісні числівники (цілі, дробові, збірні) та порядкові.

УРОК № 49 Тема. Збірні числівники, числівники прості, складні і складені.

УРОК № 50 Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему.

УРОК № 51 Тема: Вживання числівників з іменниками.

УРОК № 52 Тема. Відмінювання кількісних числівників (цілі числа).

УРОК № 53 Тема: Відмінювання кількісних числівників (цілі числа).

УРОК № 54 Тема: Буква Ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.

УРОК № 55 Тема. Відмінювання збірних, дробових і неозначено-кількісних числівників.

УРОК № 56 Тема. Відмінювання кількісних числівників. Тренувальні вправи.

УРОК № 57 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Відгук на літературний твір.

УРОК № 58 Тема. Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників, що закінчуються на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний.

УРОК № 59 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Вживання числівників на позначення часу і дат.

УРОК № 60 Тема. Розбір числівника як частини мови.

УРОК № 61 Тема. Контрольна робота №4. Мовна тема

УРОК № 62 Тема. Аналіз контрольної роботи.

УРОК № 63 Тема. Займенник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням.

УРОК № 64 Тема. Особові та зворотний займенники. Буква н в особових займенниках.

УРОК № 65 Тема. Питальні і відносні займенники, їх відмінювання.

УРОК № 66 Тема. Дефіс у неозначених займенниках. Ні в заперечних займенниках.

УРОК № 66 Тема. Контрольна робота. Докладний переказ тексту розповідного характеру

УРОК № 67 Тема. Неозначені та заперечні займенники, їх утворення і відмінювання.

УРОК № 67 Тема. Присвійні, вказівні, означальні займенники.

УРОК № 68 Тема. Розбір займенника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про займенник.

УРОК № 75 Тема. Контрольна робота №5. Мовна тема

УРОК № 70 Тема. Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Особливі форми дієслова: дієприкметник, дієприслівник (загальне ознайомлення).

УРОК № 71 Тема. Неозначена форма дієслова.

Урок № 72 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис природи на основі особистих вражень.

УРОК № 73 Тема. Види дієслів.

УРОК № 74 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного переказу.

УРОК № 75 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за поданим сюжетом (усно).

УРОК № 76 Тема. Перехідні й неперехідні дієслова.

УРОК № 77 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум.

УРОК № 78 Тема. Часи дієслів. Минулий час.

УРОК № 79 Тема. Теперішній час.

УРОК № 80 Тема. Майбутній час.

УРОК № 81 Тема. Контрольна робота

УРОК № 82 Тема. Аналіз контрольних робіт.

УРОК № 83 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту з російської українською мовою.

УРОК № 84 Тема. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е та и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін.

УРОК № 85 Тема. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Тренувальні вправи.

УРОК № 86 Тема. Способи дієслів. Дійсний спосіб.

УРОК № 87 Тема. Умовний спосіб дієслів.

УРОК № 88 Тема. Наказовий спосіб дієслів.

УРОК № 89 Тема. Безособові дієслова.

УРОК № 90 Тема. Способи творення дієслів.

УРОК № 91 Тема. Розбір дієслова як частини мови.

УРОК № 92 Тема. Контрольна робота №6. Мовна тема (тестування).

УРОК № 93 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Допис у газету інформаційного характеру.

УРОК № 95 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту з російської українською мовою.

Уроки № 96-97 Тема. Узагальнення й систематизація вивченого.

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.