Мовознавство

 1. Плани-конспекти уроків з української мови для 6-го класу
 2. Правопис — корсет мови? Фаріон Ірина
 3. Довідник з українського правопису. Ред. Вихованець І.Р.
 4. Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько 3. Б. — Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти
 5. Демчук М. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців 16-17 ст.
 6. Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії
 7. Є. Д. ЧАК — Складні випадки українського слововживання
 8. Чак Є. Д. Барви нашого слова
 9. Чак Є. Д. Мандрівка в Країну слова
 10. В. М. Брицын — Сопоставительное исследование синтаксических синонимов в русском и украинском языках
 11. М.Ф. Алефіренко – Теоретичні питання фразеології
 12. Плющ М. Я. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія
 13. М. П. Кочерган — Загальне мовознавство
 14. Новий довідник: Українська мова. Українська література
 15. Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.
 16. Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Мор­фологія. Синтаксис.
 17. Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс). Ч. 1
 18. Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)
 19. Дудик П. С. Стилістика української мови
 20. Караман С. О. Сучасна українська літературна мова
 21. Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник
 22. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. Випуск 14
 23. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 15
 24. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 16
 25. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 17
 26. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 18
 27. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 19
 28. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 20
 29. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 21
 30. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 22
 31. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 23
 32. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 24
 33. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Збірник наукових праць. Випуск 25

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.