Літературознавчі статті та праці

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Тамара Борисюк «ЛІСОВА ПІСНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ І «ЗАТОПЛЕНИЙ ДЗВІН» ГЕРГАРТА ГАУПТМАНА
 2. Галина Сиваченко “СОНЯЧНА МАШИНА» В.ВИННИЧЕНКА І РОМАН-АНТИУТОПІЯ XX СТОРІЧЧЯ
 3. Д. С. Наливайко УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНЕ БАРОККО В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 4. ФОРМІЗМ — ФУТУРИЗМ — АВАНҐАРД — МОДЕРНІЗМ: WHO IS WHO?
 5. Д. С. Наливайко. КИЇВСЬКІ ПОЕТИКИ XVII — ПОЧАТКУ XVIII ст. В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ
 6. Порівняльне зіставлення творів «Климко» Григіра Тютюнника та оповідання Чехова.
 7. Засоби жанрової реалізації повісті-притчі «Планетник» Харчука та «Маленький принц» Сент-Екзюпері.
 8. Основні засоби творення образу людини, засліпленої прагненням до наживи у трагікомедії Карпенко-Карого «Сто тисяч» і комедії Мольєра «Скупий».
 9. Художня реалізація проблеми волі у повісті Коцюбинського «Дорогою ціною» та поемі Лермонтова «Мцирі».
 10. Сатирична складова у прозі Миколи Хвильового
 11. О. Очеретяний: Рецензія на твір Івана Котляревського «Енеїда»
 12. А. Сафронова: Рецензія на історичну повість І. Франка «Захар Беркут»
 13. Іван Нечуй-Левицький «Дві московки» — тлумачення імен
 14. Рецензія на твір І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»
 15. Пантелеймон Куліш як перекладач
 16. В.С. Брюховецький РУХ УГОРУ ЧИ СІЗІФОВА ПРАЦЯ?
 17. ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ім.М.Т.РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ — 85 РОКІВ. Ганна СКРИПНИК
 18. Критичний розгляд ліричного твору (актуальний літературний процес)
 19. МУЗИКА ПОЕЗІЇ
 20. НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНЦІВ МАРАМОРОЩИНИ (РУМУНІЯ): проблеми та перспективи дослідження
 21. ПРОМИСЛИ УКРАЇНЦІВ СЕЛА БЛАГОДАТИ ДОНЕЦЬКОЇОБЛАСТІ (Віра МАКСИМ)
 22. СТОРІНКИ ЖИТТЄПИСУ ВИЗНАЧНОГО ФОЛЬКЛОРИСТА’ (Автобіографія Агат ангела Кримського)
 23. ФЕДІР ВОВК — ПРО МІСЦЕ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ (до 160-річчя від дня народження) — Олена ТАРАН
 24. НАУКОВА СПАДЩИНА О. О. РУСОВА В КОНТЕКСТІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ. Ганна СКРИПНИК
 25. ТОМАС СТЕРНЗ ЕЛІОТ ФУНКЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ
 26. ВІД ВИДАВНИЦТВА (Микола Хвильовий Твори в п’ятьох томах ТОМ 1)
 27. ВІД РЕДАКТОРА (Микола Хвильовий Твори в п’ятьох томах ТОМ 1)
 28. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Життя, доба, творчість
 29. В СИТУАЦІЇ ТРАГІЧНОГО БЕЗВИХІДДЯ
 30. ПРО СТИЛЬ РАННЬОЇ ПРОЗИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО
 31. ПРИМІТКИ (Микола Хвильовий Твори в п’ятьох томах ТОМ 1)
 32. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Третій період творчости (1931-1933)
 33. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Доба Пролітфронту
 34. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Доба «Літературного ярмарку»
 35. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Хвильовий — полеміст і організатор
 36. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Другий період творчости (1925-1930)
 37. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Хвильовий — прозаїк
 38. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Поетична увертюра
 39. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Старт у творчий світ
 40. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Революційні роки
 41. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Військова служба 
 42. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Освіта 
 43. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ Біографічний коментар 
 44. Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой литературы. 
 45. Кучеренко Юлія. Храм Зевса в Олімпії як реалізація естетичної категорії піднесеного.
 46. Ідеї структуралізму в сучасному українському літературознавстві
 47. УКРАЇНСЬКА ДРАМАТИЧНА ПОЕМА КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.
 48. ІВАН ФРАНКО «СОН КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА» (1895)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.