Мовознавчі праці

 1. Валерій Дідух НА МОВНОМУ ТЕРЕНІ ЗВЯГЕЛЬЩИНИ
 2. Українські словникарі як нормалі затори української літературної мови
 3. Розділові знаки при порівняльних конструкціях. Відокремлення зворотів. Порівняльні звороти, що не відокремлюються. Прикладки із сполучником «як».
 4. Розділові знаки в речення з однорідними членами
 5. Теоретичні засади та практична діяльність Б.Грінченка в процесі унормування української літературної мови кін. XIX – поч. XX століття
 6. Синтаксична синоніміка порівняльних конструкцій з називним відмінком іменника при узгодженому означенні
 7. Одоративні назви у творах В.Підмогильного (на матеріалі роману «Місто»)
 8. О. О. ТАРАНЕНКО. КОЛОКВІАЛІЗАЦІЯ, СУБСТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ВУЛЬГАРИЗАЦІЯ ЯК ХАРАКТЕРНІ ЯВИЩА СТИЛІСТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (з кінця 1980-х рр.)
 9. Орфографічний аналіз речення (тексту)
 10. Послідовність орфографічного розбору слова
 11. Правопис має бути… (П.І.Решодько, с. Сосниця Чернігівської обл.)
 12. ПРОЄКТ НАЙНОВІШОЇ РЕДАКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ
 13. ПРИГОЛОСНІ СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ
 14. Українській мові — український правопис (Олександр Пономарів)
 15. ЛЕКСИКА КОНФЕСІЙНОГО СТИЛЮ (Ірина ПАВЛОВА, аспірантка Національного педагогічного університету ім. М Драгоманова)
 16. Лекція. Тема: “Становлення форм минулого часу дієслова”
 17. Об’єктивні і суб’єктивні смисли речення (Лекційне заняття для студентів III курсу філологічного факультету)
 18. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.