Микола Хвильовий. Твори в п’ятьох томах. ТОМ 5


СКАЧАТИ pdf :

том 1

том 2

том 3

том 4

том 5

 

Від редактора

 

РОЗДІЛ І. МАТЕРІЯЛИ ДО БІОГРАФІЇ Й ДОБИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО
До нового трактування біографії М. Хвильового — Григорій Костюк
Листи до Григорія Костюка — Дарія Гащенко
Листі—21.5.1981
Лист 2 —24.7.1981
Лист 3— 5.8.1981

 

З АРХІВУ АРКА ДІЯ ЛЮБЧЕНКА
І. Нотатки до спогадів про Хвильового (Із записної книжки)

II. Записки-запитання
Літературний щоденник
Лист А. Жука до проф. Ю. Луцького
Його таємниця — Аркадій Любченко
Факти до біографії Миколи Хвильового — П. І. Шигимага
Богодухівщина в часи Хвильового — В. Я. Кова­ленко

Дещо про М. Хвильового — С. М. Кітт

 

РОЗДІЛ II .СМЕРТЬ І ПОХОРОН М. ХВИЛЬОВОГО ЗА МАТЕРІЯЛАМИ ТОГОЧАСНОЇ ПРЕСИПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СМЕРТЬ М. ХВИЛЬОВОГО

М. Г. Хвильовий — «Вісті ВУЦВК»
Від Комісії по похорону М. Хвильового
Вислови співчуття родині

 

ПРОМОВИ НА ПОХОРОНІ М. ХВИЛЬОВОГО
Наша відповідь — сміливіше йти вперед — /. Микитпенко

Остання найприкріша помилка — /. Кириленко
Ще запекліше боротися з впливами клясового ворога — Безименський
Від тебе чекали на допомогу в боротьбі за нове життя… — П. Панича
Від родини М. Хвильового
Лист до Харк. облпрокуратури, слідчому Т. Кушарському — М. Куліш

 

РОЗДІЛ ІІІ. СМЕРТЬ І ПОХОРОН М. ХВИЛЬОВОГО В ПАМ’ЯТІ Й СПРИЙМАННІ ЙОГО СУЧАСНИКІВ
Микола Хвильовий — Олекса Кобець
Смерть і похорон Хвильового — Антоніма Куліш
Із записника Григорія Костюка
Бумеранги Хвильового вертаються з Москви на Україну — Анатоль Гак
Зі споминів — Йосип Гірняк
Вістка 13 травня 1933 — Юрій Лавріненко
Похорон Хвильового — Юліян Мовчан
Обірване життя — Василь Ткаченко
Останнє слово — Григорій Костюк
Останній твір Миколи Хвильового — Василь Гришко
Із щоденних нотаток про самогубство М. Хвильо­вого і М. Скрипника — Володимир Винниченко

 

РОЗДІЛ IV. ОРГАНІЗАЦІЙНІ Й ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ М. ХВИЛЬО­ВОГО У СВІТЛІ ДЕКЛЯРАТИВНИХ І ПОЛЕМІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ЧАСУ
Деклярація Всеукраїнської федерації пролетарських письменників і мистців

Деклярація Всеукраїнської спілки пролетарських письменників
Плятформа й оточення лівих
Деклярація Всеукраїнської федерації революційних радянських письменників.
Перед організаційною кризою в українській рево­люційній літературі — Вас. Еллан
Санкт-Петербурзьке холуйство — Михайло Яловий
Про критиків і критику в літературі — Гр. Яковенко
Не про «або», а про те ж саме — Гр. Яковенко
На правдивому шляху — М. Яловий
Як на правдивому шляху спотикаються — С. Пилипенко
Проблема організації літературних сил — С. Пилипенко
До розвитку письменницьких сил — Ол. Досвітній
Літературні організації і молодь — Г. Епік
AD FONTES — Микола Зеров

Із записок — Іван Сенченко

 

РОЗДІЛ V. М. ХВИЛЬОВИЙ У СВІТЛІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ Й ПУБЛІЦИСТИКИ РІЗНИХ ІДЕОЛОГІЧНИХ ПОЗИЦІЙ
Микола Хвильовий — Сергій Сфремов
Поезія праці — Василій Сонцвіт
М. Хвильовий — основоположник нової української прози — Олександер Білецький

Микола Хвильовий — Олександер Дорошкевич
Друга фаланга письменників Жовтня — Володимир Коряк
Псевдомарксизм Хвильового — Самійло Щупак
М. Хвильовий як прозаїк — Володимир Юринець
Микола Хвильовий — Дм. Донцов
13 Травня 1933 року — Євген Маланюк
Партачі життя — Олена Теліга
Три символи М. Хвильового — Юрій Гаморак (Юрій Стефаник)

 

ПАРОДІЇ НА МИКОЛУ ХВИЛЬОВОГО
Греко-римські мотиви — Д. Загул

С. Пилипенко — В. Атаманюк
Шляхи розвитку української літератури — Омелько Буц

 

РОЗДІЛ VI. ДЕЯКІ УХВАЛИ ЦК КП(б)У ТА ДУМКИ ВОЖДІВ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ ПРО М. ХВИЛЬОВОГО
Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У — И. Сталін

Тези ЦК КП(б)У про підсумки українізації (1926)
Тези Пленуму ЦК та ЦКК КП(б)У про підсумки українізації (Червень 1926 р.)
Політика Партії в справі української художньої лі­тератури (Постанова Політбюро ЦК КП(б)У)
Шляхи творчости Хвильового — Володимир Затонський
Промова Л. Кагановича на червневому Пленумі ЦК КП(б)У 1926 р.
Промова О. Шумського на червневому Пленумі ЦК КП(б)У 1926 р.
Промова М. Скрипника на червневому Пленумі ЦК КП(б)У 1926 р.
Промова Л. Кагановича на Політбюро ЦК КП(б)У 20.ІХ. 1926 р.
Від ухилу — у прірву — Андрій Хвиля

ВІД УХИЛУ — У ПРІРВУ (ПРО «ВАЛЬДШНЕПИ» ХВИЛЬОВОГО) — 2

 

РОЗДІЛ VII. МАТЕРІЯЛИ ДО ПОБУТУ, ОСОБИСТИХ СТОСУНКІВ І МІЖГРУПОВИХ КОНФЛІКТІВ
Межа — Василь Стефаник
Вітер з України — Павло Тичина
Час — Володимир Сосюра
Присвятні вірші (П. Тичині, М. Хвильовому, М. Зерову) — Максим Рильський
Епітафія неоклясикові — Павло Филипович

 

ЛИСТУВАННЯ ПИСЬМЕННИКІВ
Листи П. Тичини до А. Любченка

Листи І. Дніпровського до А. Любченка
Листи І. Дніпровського до М. Куліша
Лист М. Куліша до А. Любченка
Промова Куліша
Лист О. Досвітнього до М. Куліша
Лист Ю. Яновського до М. Хвильового
Лист Ю. Яновського до А. Любченка

 

РОЗДІЛ VIII. МАТЕРІЯЛИ ДО ІСТОРІЇ ВАПЛІТЕ. ДЖЕРЕЛА І МАТЕРІЯЛИ
Інтернаціонал гартованський

Протокол наради письменників м. Харкова від 14 жовтня 1925 р.
Протокол організаційного засідання групи пись­менників пролетарської літератури, 20 листо­пада 1925 р.
Статут ВАПЛІТЕ
Анкета (Ю. Яновського)
Побут (анкета Ю. Яновського)
До членів ВАПЛІТЕ — /. Микитенко
Постанови ВАПЛІТЕ
До комфракції ВАПЛІТЕ — А. Хвиля
До Відділу преси ЦК КП(б)У — [М. Куліш]
Ухвала секретаріяту ЦК КП(б)У
Рукопис Куліша
Протокол Загальних Зборів ВАПЛІТЕ, 12.1.1928 р.
Резолюція Загальних Зборів ВАПЛІТЕ, 14.1.1928 р.

 

РОЗДІЛ IX. ТВОРИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

На верхів’я — М. Хвильовий
Літературна загадка — Максим Заноза
Осінній промінь — 3 Григорія Петникова, переклав С. Король

 

ДОДАТКИ

 

 

 

Поезія
Проза
Критика, публіцистика, листи
Твори, які появилися під псевдонімами
Твори в перекладах
Про життя і творчість М. Хвильового
Список ілюстрацій
Покажчик імен і назв

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.