Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник


СКАЧАТИ djvu

Передмова
1. ВСТУП. СТИЛІСТИКА ЯК ЛІНГВІСТИЧНА НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

2. ДЖЕРЕЛА СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТИЛІСТИКИ

4. СТИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

5. СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ (РЕСУРСИ) УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мацько Л. І. та ін.
Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. — К.: Вища шк., 2003. — 462 с

Висвітлено курс стилістики української мови як навчальної дисципліни і науки про функціональний аспект мови. Розглянуто теоретичні питання стилістики, джерела виникнення й формування лінгвостилістики, її основні поняття й категорії. Подано визначення і класифікації стилів, проаналізовано специфіку розвитку і становлення стилів та підстилів сучасної української мови, жанрово-стилістичну диференціацію мовних текстів. Вміщено також словник лінгвостилістичних термінів. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.