ІV.7. ПОНЯТТЯ ПРО СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

План 1. Поняття про складнопідрядне речення. 2. Особливості синтаксичного зв’язку у складнопідрядних реченнях. 3. Основні принципи класифікації складнопідрядних речень: а)…

IV.5. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

План 1. Поняття про складносурядне речення. 2. Смислові відношення між частинами складносурядного речення. 3. Формальні типи складносурядних речень (речення відкритої…

ІІ.7. СТРУКТУРНА СХЕМА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

План 1. Поняття структурної схеми. Основні підходи до визначення структурної схеми простого речення: внутрішньо-предикативний і номінативно-предикативний. 2. Компоненти структурної схеми…

ІІ.6. ПОВНІ ТА НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

План 1. Неповні речення в лінгвістичній науці. 2. Загальна характеристика неповних речень. 3. Типи неповних речень. 4. Аналоги неповних речень….