V.З НОВІ ЯВИЩА В СИНТАКСИСІ

План 1. Сегментація: основні підходи до аналізу. 2. Парцеляція та приєднання: спільне та відмінне. 3. Називний теми. 4. Лексичний повтор…

ІV.З. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

План 1. Граматичне значення і граматична форма безсполучникового складного речення. 2. Типологія поглядів на формально-синтаксичну і структурно-семантичну організацію безсполучникового складного…

ІV.7. ПОНЯТТЯ ПРО СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

План 1. Поняття про складнопідрядне речення. 2. Особливості синтаксичного зв’язку у складнопідрядних реченнях. 3. Основні принципи класифікації складнопідрядних речень: а)…