РОЗДІЛ І. МОДУЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

1.1. Пояснювальна записка Курс “Сучасна українська літературна мова. Синтаксис” посідає важливе місце серед фундаментальних дисциплін університетів щодо підготовки висококваліфікованих фахівців….